Pozor na reumatoidnú artritídu

15.02.2019 MUDr. Dagmar Demeterová

Jedným z ochorení pohybového aparátu, s ktorým sa lekári v Kúpeľoch Dudince pravidelne stretávajú, je reumatoidná artritída. Čo ju spôsobuje, ako ju liečiť a ako pomôže liečbe pobyt v kúpeľoch?​

Artritída

Čo je reumatoidná artritída a príčiny jej vzniku

Reumatoidná artritída je závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny, no na pozore by sa mali mať najmä ženy v predmenopauzálnom období. Príčina ochorenia nie je presne známa, no na jej vzniku sa podieľa niekoľko faktorov.

Bližšie to objasňuje MUDr. Dagmar Demeterová, vedúca lekárka Kúpeľov Dudince: „Jednou z príčin vzniku je aj genetická predispozícia a porucha imunitného systému. Zjednodušene povedané, telo začína produkovať protilátky proti vlastným tkanivám, ktoré následne poškodzuje a tým vzniká chronický zápalový proces rôzneho stupňa. Priebeh ochorenia je rôzny, časté sú obdobia akútnej exacerbácie – vzplanutia ochorenia, najčastejšie sa to deje v zimných a jarných mesiacoch v porovnaní s letom a obdobím remisie – zmiernenia, kedy je pacient bez výraznejších subjektívnych ťažkostí.“

 

Subjektívne príznaky artritídy

Ide o chronicky postupne sa šíriace ochorenie, ktoré často vedie k invalidite a tiež skracuje dĺžku života. Aj preto je dôležité spoznať jeho varovné signály včas. Subjektívne príznaky reumatoidnej artritídy môžu byť kĺbové a systémové. Medzi kĺbové príznaky radíme bolesti kĺbov (hlavne ranné), štartovacie bolesti a rannú stuhnutosť kĺbov vznikajúcu dôsledkom nahromadenia opuchu v zápalovom tkanive počas spánku. Pozor! Rannú stuhnutosť môžete pociťovať aj pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, ale vtedy je len krátkodobá, pri zápalovom postihnutí pretrváva dlhšie, zhruba 1 hodinu i viac. Postihnutie kĺbov pri reumatoidnej artritíde je zvyčajne symetrické (napr. zasahuje drobné kĺby hornej končatiny), kĺby bývajú na dotyk teplé, opuchnuté a postupom času a progresiou zápalu dochádza i k deformačným zmenám na kĺboch.

systémovým príznakom radíme celkovú slabosť, zvýšenú únavnosť, apatiu, pokles telesnej hmotnosti, nezáujem o pohybovú aktivitu, zvýšenú telesnú teplotu, poruchy spánku, no často aj psychické poruchy, depresie a stavy úzkosti.

Pomôžu aj kúpele

Reumatoidná artritída je ochorením, ktoré lekári v Kúpeľoch Dudince veľmi dobre poznajú a uvedomujú si, že liečenie treba nastaviť komplexne.

„Liečba si často vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu medzi reumatológom, ortopédom a fyzioterapeutom. Cieľom liečby je navodiť hlavne remisiu ochorenia, potlačiť zápal, bolesť, zachovať svalovú silu, uchovať funkčnosť postihnutých kĺbov, zlepšiť kvalitu života, zachovať sebestačnosť, práceschopnosť a zabrániť invalidizácii pacienta,“ menuje hlavné ciele liečby MUDr. Demeterová.

Dôležitým krokom pri liečbe je aj edukácia pacienta. Chorý musí vedieť, kde pramení príčina jeho choroby, aký je jej priebeh, prognóza a možnosti terapie. Na základe vytvorenia dôvery medzi lekárom a pacientom možno očakávať priaznivejšie výsledky liečby.

 

Na čo treba myslieť pri liečbe artritídy

 • Úprava životosprávy – strava by mala byť bohatá na antioxidanty a omega-3 mastné kyseliny, ktoré majú protizápalový účinok.
 • Kľudový režim – hlavne pri systémových prejavoch a v štádiu vysokej aktivity, pretože potláča zápalovú aktivitu. Na zmiernenie bolestí je vhodné i dlahovanie, teda znehybnenie postihnutých kĺbov, čím sa zmierňuje bolesť i zápal. Má to význam aj v prevencii vzniku  kĺbových deformácií. Pri dlahovaní však treba dodržiavať prísny rehabilitačný režim, aby sme predišli vzniku flekčných kontraktúr (stuhnutie kĺbu a  okolitého svalstva z obmedzenia pohybu). V rámci kľudového režimu je dobré aj polohovanie, izometrické cvičenia, zloženie dlahy aspoň 1x denne a netreba zabúdať kĺb v plnom rozsahu precvičovať. Ako doplnok je vhodná dychová a cievna gymnastika.
 • Nesteroidné antireumatiká – lieky, ktoré potláčajú zápal, ale aj bolesť. Ide však len o symptomatologickú liečbu. Hoci sa subjektívne zdravotný stav pacienta zlepší, tieto lieky neovplyvňujú základné ochorenie a treba pri nich myslieť aj na možné závažné vedľajšie účinky.
 • Lieky modifikujúce priebeh choroby – lieky, ktoré objektívne potláčajú zápalovú reakciu a tiež potlačia tvorbu protilátok v akútnej fáze, spomaľujú progresiu ochorenia a zlepšujú kvalitu života.
 • Biologická liečba – používa sa v liečbe približne od roku 1970, kedy bola zistená biochemická charakteristika cytokinínov. Pokiaľ sa neutralizuje aktivita cytokinínu, môže sa potlačiť aktivita reumatoidnej artritídy, čo bolo potvrdené mnohými klinickými štúdiami.
 • Systémové podávanie glukokortikoidov
 • Chirurgická liečba – synovektómia, rekonštrukčná chirurgia
 • Protetické pomôcky – sú súčasťou liečby reumatoidnej artritídy. Vyvinuli  sa rôzne ortézy, dlahy pre nestabilné kĺby, no dôležité je aj odľahčovanie postihnutého miesta pomocou oporných pomôcok, akými sú napríklad francúzske barly, vysoké barly či vychádzkové palice. Dôležitá je aj vhodná obuv (šitá na mieru), vložky do topánok na korekciu plochej nohy, korekcia nerovnej dĺžky končatín podpätkom a podobne.

 

Kúpeľná liečba pri reumatoidnej artritíde

Aj pobyt v kúpeľoch je súčasťou komplexnej liečby. Na Slovensku sa tieto ochorenia liečia napríklad v Kúpeľoch Dudince. Práve tu nájdete optimálne zloženie minerálnej liečivej vody pre liečbu pacientov s reumatoidnou artritídou.

„Využívame najmä ideálnu teplotu dudinskej vody (medzi 33 - 36°C), ktorá je vysoko mineralizovaná. Obsahuje tiež unikátnu kombináciu oxidu uhličitého a sulfánu. Podávame ju formou individuálneho vaňového kúpeľa a bazénového kúpeľa,“ približuje MUDr. Demeterová.

 

Kryoterapia - Kúpele Dudince

Ďalšie procedúry, ktoré pomáhajú pri liečbe artritídy

 • Fyzikálna liečba – má v liečbe historický význam a pomáha hlavne zvládnuť zápal. Používajú sa rôzne formy ako elektroliečba, interferenčné prúdy, ultrazvuk, magnetoterapia, laseroterapia. 
 • Lokálna kryoterapia – v poslednom období sa používa hlavne v akútnom štádiu, používajú sa tzv. „kryosáčky“ alebo sa aplikuje lokálne pomocou špeciálnych prístrojov.
 • Vodoliečba – perličkový kúpeľ, podvodná masáž, vírivka na horné a dolné končatiny sú procedúry dôležité pri obnove funkcie postihnutých kĺbov.
 • Pohybová aktivita – ako individuálny liečebný telocvik, skupinový telocvik, hydrokineziterapia (cvičenie vo vode) a ergoterapia sú dôležité pre zachovanie funkčnosti kĺbov, pri prevencii deformít kĺbu a uchovania sebestačnosti pacienta.

Spomalenie artritídy

Aj napriek komplexnej a adekvátnej liečbe nie je možné progresiu ochorenia zastaviť, je však možné ju spomaliť, kontrolovať zápalový proces a oddialiť tým nezvratné poškodenie a deformáciu kĺbov. Správne nastavenou liečbou a aj pobytom v kúpeľoch (plne alebo čiastočne hradenom poisťovňou) môže byť ochorenie pre človeka znesiteľnejším a menej bolestivým.