Vernostné zľavy

1. Samoplatca

Chodievate do Kúpeľov Dudince pravidelne a pobyt si uhrádzate v plnej výške sám? Ak ste našimi vernými klientmi, ponúkame vám vernostné zľavy od 3 do 7 € za každú noc pobytu. Vernostnú zľavu získate, ak si u nás priamo a opakovane od januára 2003 kupujete pobyty (nie však cez cestovné kancelárie alebo zdravotné poisťovne).

 

Výška vernostnej zľavy je odstupňovaná nasledovne:

Počet ošetrovacích dní* Zľava / noc
0 - 60 0 €
61 - 120 3 €
121 - 200 5 €
201 - viac 7 €

Poznámka: súčet ošetrovacích dní za všetky vaše pobyty mimo cestovnej kancelárie alebo zdravotnej poisťovne. Zľavu môžete získať už aj v rámci vášho aktuálneho pobytu, ak počas neho dosiahnete požadovaný počet ošetrovacích dní.

Upozornenie:

Pri rezervácii pobytu on-line cez www.kupeledudince.sk môžete získať na vybrané pobyty 5% zľavu z ceny pobytu. Online zľavu však nie je možné kombinovať aj s vernostnou zľavou.

 

 

2. Poistenec v skupine B

Chodievate do Kúpeľov Dudince pravidelne na kúpeľnú liečbu čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou v B skupine? Absolvovali ste popri tom už aj liečebný pobyt ako samoplatca? Pozrite si, či máte nárok na vernostnú zľavu pri vašej nasledujúcej kúpeľnej liečbe cez zdravotnú poisťovňu.

 

 

Výška vernostnej zľavy je odstupňovaná nasledovne:

 

Počet opakovaných pobytov

Zľava z kúpeľnej liečby v B skupine

3 pobyty

  • kúpeľná liečba čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou v B skupine
  • samoplatiaci klient na liečebnom pobyte v trvaní 6 a viac nocí
  • kombinácia oboch vyššie uvedených pobytov
zľava 5% už pri 3. pobyte
 

5 pobytov

  • kúpeľná liečba čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou v B skupine
  • samoplatiaci klient na liečebnom pobyte v trvaní 6 a viac nocí
  • kombinácia oboch vyššie uvedených pobytov

zľava 7% už pri 5. pobyte

Poznámka: zľava sa poskytuje pri kúpeľnej liečbe čiastočne hradenej zdravotnou poisťovňou iba zo základného doplatku za stravu a ubytovanie v 2-lôžkovej izbe už pri absolvovaní vášho tretieho, resp. piateho pobytu v Kúpeľoch Dudince. Zľavu si môžete uplatniť pri rezervácii alebo najneskôr pri nástupe na pobyt a úhrade jeho nákladov.

 

Opýtajte sa nás