O spoločnosti

Obchodné údaje

Pozrite si obchodné údaje spoločnosti Kúpele Dudince a jej premeny v minulosti.

Kúpele Dudince

https://www.kupeledudince.sk/o-spolocnosti/profil-spolocnosti

Dokumenty spoločnosti

Tu nájdete logo kúpeľov, ako aj všetky dokumenty, ktoré je spoločnosť povinná zverejňovať.

Kúpele Dudince

https://www.kupeledudince.sk/o-spolocnosti/na-stiahnutie

Pracovné ponuky

Hľadáme priateľské a komunikatívne osoby, ktoré majú chuť rozvíjať svoj potenciál a stať sa vo svojom odbore profesionálmi.

Pracovné ponuky - Kúpele Dudince

https://www.kupeledudince.sk/o-spolocnosti/kariera

Obchodné podmienky spoločnosti

Objednávate si pobyt v Kúpeľoch Dudince? Pozrite si všeobecné obchodné podmienky našej spoločnosti.

Obchodné podmienky - Kúpele Dudince

https://www.kupeledudince.sk/o-spolocnosti/obchodne-podmienky

Naši partneri

V rámci kúpeľnej liečby spolupracujeme s viacerými liečebnými zariadeniami a inštitúciami. Pozrite sa, s ktorými.

Kúpele Dudince - partneri

https://www.kupeledudince.sk/nasi-partneri

Politiky spoločnosti a ocenenia

Pri svojej práci sa v spoločnosti riadime nasledujúcimi zásadami a politikami...

Kúpele Dudince

https://www.kupeledudince.sk/o-spolocnosti/politiky-spolocnosti

Valné zhromaždenie

Informácie o konaní valného zhromaždenia akciovej spoločnosti nájdete na tomto mieste.

Valné zhromaždenie

https://www.kupeledudince.sk/o-spolocnosti/valne-zhromazdenie