Poradňa

Najčastejšie otázky

Kedy nemám nárok na kúpeľnú liečbu?

Kúpeľnú liečbu schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na základe doručeného návrhu. Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba, či je indikácia v čase posudzovania platná, či nemá v anamnéze ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Častým dôvodom zamietnutia návrhu je chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

Pozrite si kontraindikácie kúpeľnej liečby - kedy pre vás liečba v kúpeľoch nie je vhodná.

Kedy nemôžem ísť do kúpeľov (aké sú kontraindikácie kúpeľnej liečby v Dudinciach)?

Či sú pre vás kúpele vzhľadom na váš zdravotný stav vhodné, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby. 

Pozrite si, kedy kúpele nie sú pre vás vhodné - kontraindikácie kúpeľnej liečby.

Kedy môžem požiadať o kúpele / kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou (ako často)?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či operáciách je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Kto vypisuje kúpele? Čo mám urobiť, aby som dostal kúpele cez poisťovňu?

Ak kúpeľnú liečbu potrebujete a spĺňate podmienky, lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave musíte doručiť najneskôr 6 týždňov pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom, do Vašej zdravotnej poisťovne.

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

Kto schvaľuje kúpele?

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár – špecialista (podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu príslušného lekára špecialistu). Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 

Návrh na kúpeľnú liečbu spolu so zákonom predpísanými klinickými a laboratórnymi vyšetrenia (nesmú byť staršie ako tri mesiace) pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením.
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient kúpeľnú liečbu absolvovať.

Kto má nárok na kúpele v skupine A a kto v skupine B?

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Vzhľadom na diagnózy liečené v Dudinciach, do kategórie A patria dospelí trpiaci na:

 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia

kategórii B sú menej vážne diagnózy: 

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • chronické ochorenia obehového systému
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva
 • choroby z povolania
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Aké diagnózy sa liečia v Dudinciach?

Ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka v dudinskej minerálnej vode umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne. Ide o:

 • Ochorenia pohybového aparátu
 • Kardiovaskulatórne ochorenia
 • Neurologické ochorenia
 • Choroby profesionálneho preťaženia
 • Prevencia proti týmto ochoreniam

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Naši lekári radi odpovedia na vaše otázky.

Otázky, ktoré sa za vás spýtali iní klienti

PN-ka
Platí aj tento rok možnosť vystaviť PN-ku na liečebný pobyt pre samoplatcu?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Áno, v kúpeľoch Vám môžeme vypísať PN-ku, ale len na liečebné pobyty. Neplatí to pre víkendové pobyty (Lenivý víkend, Romantic, Aktívny víkend, Medical mini).

doprovod v kúpeľoch
Ak mi poisťovňa schváli doprovod pre manžela, a ja som zamestnaná, mám nárok na PNnku?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Ak idete ako doprovod na kúpeľnú liečbu, nemôžeme hovoriť o práceneschopnosti. Bolo by však dobré, keby ste sa informovali u Vášho praktického lekára. Ten Vám môže vypísať tzv. OČR - ošetrovanie člena rodiny, avšak to Vám musí vypísať praktický lekár.

kúpeľná liečbanárok na kúpeľnú liečbu
Chcem upresniť artroskopické operácie: Február 2017 značne poškodená sľacha bicepsu tenotomia a synovectomia v SA priestore výrazna burzitida a lézia supraspinatupri upone vtuberku po operácii značne obmedzená hybnosť, ďalšia OP novem. 2017
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Ako som už uviedla v predošlej odpovedi: Nárok máte len do 12 mesiacov po operácii, a teda po tej druhej do novembra 2018. Samozrejme, ak ošetrujúci lekár (traumatológ, ortopéd) navrhnú kúpeľné doliečenie a schváli ho následne zdravotná poisťovňa.

kúpeľná liečbanárok na kúpeľnú liečbu
Dobrý deň,chcem sa opýtať,či mám nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A. Som po operácii kolena - fract.patellae dext. Ďakujem za odpoveď a prajem všetko dobré.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Váš zdravotný stav musí vyhodnotiť Váš ošetrujúci lekár, operatér (traumatológ, ortopéd) a v prípade, ak je  zlomeninou a následnou operáciou obmedzená plná funkcia kolenného kĺbu, môže Vám navrhnúť kúpeľné doliečenie a vypísať návrh na kúpeľnú liečbu, ktorú následne schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa. 

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Počas jedného roku som mala dve artroskopické operácie ramena Dg M653 G560 M755 mám aj neurologické problémy Dg 542 M500 M531 M54 G544, mám nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Je mi veľmi ťažko na Vašu otázku odpovedať, lebo neviem, kedy ste tie operácie absolvovali. Zvyčajne po bežnej, nekomplikovanej artroskopickej operácii nemáte nárok na  kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A. Ale ak to bol zložitý operačný zákrok s výrazným napr. obmedzením funkčnosti ramenného kĺbu, operatér Vám môže doporučiť kúpeľnú liečbu do 12 mesiacov po operácii. Túto liečbu následne schvaľuje zdravotná poisťovňa. Ohľadom ostatných dg máte nárok na kúpeľnú liečbu len vtedy, keď ste v trvalej starostlivosti neurológa, resp. ortopéda a to v indikačnej skupine B. 

Dobrý deň! Chcem sa opýtať, či sa dajú zaplatiť len procedúry bez ubytovania a koľko by to stálo? Napríklad: minerálny kúpeľ, škótske streky, parafínový zábal, rašelinový zábal, vonkajší bazén.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Pre neubytovaných hostí, ktorí chcú ambulantne absolvovať viacero procedúr v Kúpeľoch Dudince, odporúčame balík Medical Ambulant s 3 procedúrami na deň za 29 €. Inou alternatívou je možnosť absolvovať niektoré z procedúr, ktoré sú k dispozícii aj neubytovaným klientom vo Vitálnom svete Wellnea. Zoznam procedúr aj cenník nájdete na našej stránke. Vonkajší bazén Rubín, žiaľ, neubytovaným hosťom nie je k dispozícii.

liečené diagnózy
Aké diagnózy sa u vás liečia?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

V Kúpeľoch Dudince sa liečia ochorenia pohybového aparátu, kardiovaskulatórne ochorenia, neurologické ochorenia a choroby profesionálneho preťaženia. Konkrétne diagnózy nájdete aj na našej stránke pri indikáciách kúpeľnej liečby.

kúpeľná liečba
Je možnosť za príplatok 15 eur dostať aj sólo izbu? Myslím, že by som bol počas pobytu sám na izbe.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Áno, avšak príplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe je 10 € za noc. Ak by ste mali záujem o ubytovanie v 2-lôžkovej izbe (bez obsadenia druhého lôžka, teda sám v 2-lôžkovej izbe), príplatok je v tomto prípade 19 € za noc.

kedy do kúpeľovkúpeľná liečba
Ak mi nebude z rôzných dôvodov nevyhovovať dohodnutý termín nástupu, kedy najneskôr musím to oznámiť?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Vždy sa snažíme v termínoch nástupu na kúpeľnú liečbu klientom vyhovieť. Samozrejme, ak to aktuálna obsadenosť našich liečebných zariadení dovoľuje. Ak z nejakých príčin na dohodnutú kúpeľnú liečbu nemôžete nastúpiť, čím skôr kontaktujte naše rezervačné oddelenie (e-mail: rezervacie@kupeledudince.sk, tel.. 045/550 4444). Vzniknutú situáciu sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej spokojnosti.

kúpeľná liečba
Môžem absolvovať schválenú kúpeľnú liečbu po implantácií TEP pr. BK (09.05.2017) od termínu 03.04.2018 na 28 dní pri tomto súčasnom zdravotnom stave: FW: 18/44 D-dimer: 1096 ng/ml, CRP: 22,23 mg/l, KO: PDW: 10,3 fl ???
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Odporúčam pred nástupom na kúpeľnú liečbu kontrolu laboratórnych testov a konzultáciu s Vašim ošetrujúcim lekárom, ktorý dôkladne pozná Váš zdravotný stav. Hodnotenie laboratórnych testov bez ostatných faktov a klinického obrazu by bolo neprofesionálne.

liečené diagnózy
Lieči sa u vás lymfedem dolných končatín?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Žiaľ, lymfedém ako samostatnú diagnózu nemáme v indikačnom zozname. 
 

doprovod v kúpeľoch
Doprovod do kúpeľov. Manžel dostal v októbri 2017 ako čerstvý štyridsiatnik infarkt myokardu, s následnou resuscitáciou, operáciou dvoch stentov. Mesiac bol v kóme, musíme sa učiť všetko od znova. Nie je sebestačný. Mohla by som s ním ísť ako doprovod?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo Vášmu manželovi. Doprovod je, samozrejme, na kúpeľnú liečbu možný. V prvom rade však potrebujem vedieť, v akom rozsahu je Váš manžel nesebestačný (úplne imobilný, udrží moč a stolicu, komunikuje). Tiež sa potrebujem bližšie oboznámiť s lekárskymi správami. V prípade záujmu Vás prosím o bližšie údaje o nesebestačnosti a zaslanie lekárskych správ na adresu rezervacie@kupeledudince.sk (do správy vpíšte "pre vedúceho lekára"). Po oboznámení sa so všetkými podrobnosťami a skutočnosťami sa potom budem vedieť adekvátne vyjadriť k Vášmu problému.

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Sestra má problémy s krčnou chrbticou, má ale Bercove vredy zatvorené - je pobyt vhodný pre ňu?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Ano, liečime ochorenia chrbtice. Pokiaľ sú vredy predkolenia zatvorené, bez mokvania a zápalového lemu, je liečba možná. Samozrejme, procedúry sa ordinujú aj s prihliadnutím na toto ochorenie.

kedy do kúpeľovkúpeľná liečbapo operáciipo úraze
Chcem sa spýtať, či mám nárok na kúpeľnú starostlivosť. Som po úraze kolena, artroskopickej operácii, kde mi bol odstránený krížový väz, nakoľko bol po páde na lyžiach úplne zničený. Záverečná diagnóza je M23.51.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Po jednoduchých  artroskopických operáciach na kolennom kĺbe zvyčajne nie je nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A. Vo Vašom prípade išlo však o závažný úraz, a preto je v kompetencii operatéra, aby posúdil Váš zdravotný stav a doporučil kúpeľnú liečbu. Tú následne schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbupo operácii
Zaujíma ma, či mám nárok na kúpeľnú liečbu po artroskopickej operácii menisku DG M23.30, a v ktorej skupine. Ďakujem.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Po nekomplikovaných artroskopických operáciach na kolennom kĺbe nie je zvyčajne nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A.

kedy do kúpeľovkúpeľná liečba
Mám schválený návrh na KL. Rád by som išiel na pobyt v jednom z termínov: 30.4-20.5, alebo 14.5.-3.6. Je možné nastúpiť kedykoľvek v týždni? V prípade pobytu vo sviatok sa pobyt predĺži alebo sa procedúry doplnia do iných dní? Je strava všade rovnaká
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Nástupné dni na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B sú najčastejšie v utorok, stredu a štvrtok, ale na rezervačnom oddelení si môžete nástup dohodnúť aj na pondelok, resp. v piatok. Počas štátnych sviatkov sa procedúry v Kúpeľoch Dudince podávajú tiež, takže sa kúpeľná liečba nepredlžuje a dostanete plný počet procedúr. Strava je vo všetkých liečebných zariadenia (Minerál, Rubín, Smaragd) rovnaká. 

kedy do kúpeľovkúpeľná liečba
Chcem Vás poprosiť o odpoveď na otázku, či vo Vašich kúpeľoch je možnosť pobytu tzv. doliečovacieho - ako napríklad bolo v Bratislave na Železnej Studienke, kam sa vozili pacienti priamo po ukončení hospitalizácie v nemocnici NUSCH Bratislava. Ďakujem.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Nie, v Kúpeľoch Dudince ani v ostatných kúpeľoch zatiaľ nie je tzv. včasná rehabilitácia, hoci sa o tom uvažuje a rokuje sa so zdravotnými poisťovňami. Na kúpeľnú liečbu však môžete nastúpiť, ak to Váš zdravotný stav dovolí a odsúhlasí to aj Váš ošetrujúci lekár aj po 6 týždňoch.

 

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Astma bronchitīda,CH O Ch P.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Vaša otázka, resp. neukončená veta nedáva možnosť adekvátnej odpovede. Predpokladám však, že ste sa chceli opýtať, či u nás liečime ochorenia pľúc a priedušiek. Nie, v Kúpeľoch Dudince ich neliečime.

kúpeľná liečbaliečené diagnózyvysoký krvný tlak
Lieči sa u vás osteoporóza a hypertenzia?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V našich kúpeľoch liečime vysoký krvný tlak (hypertenziu), osteoporóza ako samostatná diagnóza nie je v indikačnom zozname, ale ako vedľajšia diagnóza je veľmi častá.

kúpeľná liečba
Koľko stojí pobyt na 5 nocí manžela, keď je manželka v kúpeľoch?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Ak jeden z partnerov absolvuje v Kúpeľoch Dudince kúpeľnú liečbu hradenú plne alebo čiastočne zdravotnou poisťovňou, môže jeho partner pobyt absolvovať s ním ako samoplatca. V takýchto prípadoch odporúčame využiť cenovo zvýhodnený pobyt Partner na liečení. Cena pri 5 nociach je v mimosezóne 215 € a v hlavnej sezóne 240 € za pobyt.