Zdravý životný štýl

Kúpele pacientom pomáhajú nielen z hľadiska liečby, ale aj “výchovou” k správnym zdravotným návykom. Prečítajte si tipy a rady našich odborníkov, ako si zlepšiť zdravie a kvalitu života prostredníctvom stravy, pohybu a relaxu. Môžete tak prispieť k zlepšovaniu vášho zdravotného stavu alebo rovno predísť problémom.

Kúpeľná liečba - Kúpele Dudince

Zacvičte si aj po návrate z kúpeľov

Aj po návrate z kúpeľnej liečby je vhodné pokračovať v začatej rehabilitácii. Zostavili sme pre vás jednoduchého pomocníka, s ktorým si posilníte celé telo.

Jednoduché cviky vychádzajú vždy zo základnej polohy a sú zamerané na posilňovanie svalstva. Môžete ich cvičiť kdekoľvek a kedykoľvek.

Hippokrates a kúpele

Hippokrates aktuálny aj dnes

Nevymysleli sme nič nového. Hippokrates, jeden z najznámejších lekárov antického Grécka, je známy mnohými výrokmi, v ktorých sa spája múdrosť, pokora a úcta k zdraviu, ale aj k chorobe a pacientovi. Dajú sa využiť aj pri prevencii ochorení srdca či obezite. 

V Kúpeľoch Dudince sa nimi inšpirujeme denne v rámci našej praxe a chceme sa o ne podeliť aj s vami...

Najnovšie články

Novinky z Kúpeľov Dudince priamo na mail

Ak máte záujem dostávať e-mailom raz mesačne novinky z Kúpeľov Dudince, vyplňte tento formulár. Ako poďakovanie za prihlásenie do newslettera vám na e-mail pošleme zľavu 7 % na pobyt Medical Gold, Silver, Platinum alebo na Predĺžený víkend Medical Mini. Okrem toho sa môžete tešiť na špeciálne akcie iba pre príjemcov newslettra.

Mám viac ako 16 rokov a poskytnutím údajov dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713, spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail za účelom registrácie sa ku odberu aktuálnych noviniek a zliav formou získavania newslettrov na poskytnutú e-mailovú adresu. Platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Zároveň súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.

Ďalšie rubriky z Magazínu z Kúpeľov Dudince