MUDr. Dagmar Demeterová

"Dôležitým krokom pri liečbe je aj edukácia pacienta. Chorý musí vedieť, kde pramení príčina jeho choroby, aký jej jej priebeh, prognóza a možnosti terapie. Na základe vytvorenia dôvery medzi lekárom a pacientom možno očakávať priaznivejšie výsledky liečby." (MUDr. Demeterová)

 

MUDr. Dagmar Demeterová promovala v roku 1978 na LF UK v Bratislave, odbor detské lekárstvo. Od ukončenia vysokej školy až do roku 1984 pracovala na internom oddelení NsP v Novej Bani. 

Atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa absolvovala v roku 1983. Od roku 1984 až do roku 1997 pracovala v Kúpeľoch Dudince. 

Z odboru FBLR atestovala v roku 1991. Od roku 1997 až do roku 2009 pracovala v Bratislave v medicínskom centre ako lekár internej ambulancie a ambulancie FBLR, odborný garant v odbore vnútorné lekárstvo a FBLR, vedúci lekár medicínskeho centra, členka redakčnej rady nemenovaného odborného časopisu. 

 

Od roku 2009 pracuje opäť v Kúpeľoch Dudince ako vedúci lekár. Je členkou SLK od roku 2002.

 

Popri svojej lekárskej praxi a povinnostiam odborného garanta kúpeľnej liečby odpovedá na otázky vo webovej Poradni a venuje sa aj písaniu medicínskych článkov zameraných na diagnózy liečené v Kúpeľoch Dudince a na zdravý životný štýl.

 

Chcem sa opýtať vedúcej lekárky