Rekondičné & regeneračné pobyty v Kúpeľoch Dudince

Alebo keď zamestnávateľ na pracovníkov myslí. Pozrite si, aké sú možnosti spolupráce s našimi kúpeľmi. Rekondičné, regeneračné či preventívne pobyty u nás sú tou správnou voľbou k oddýchnutým a produktívnejším zamestnancom.

 

Naša spolupráca môže prebiehať na viacerých úrovniach. Napíšte nám e-mail na adresu firmy@kupeledudince.sk a dohodnite si s nami podmienky či prehliadku kúpeľov.

Rekondičné pobyty pre firmy - Kúpele Dudince

Rekondičné pobyty zabezpečené v rámci zákona

Túto možnosť upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. § 11 (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Aby sme vás ušetrili zložitých výkladov, v skratke ide o povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom rekondičný pobyt ako prevenciu pred poškodením zdravia. Týka sa profesií, ktoré sú označované ako rizikové, keďže zamestnanci sú vystavení rôznym zdraviu škodlivým vplyvom, napríklad hluku a podobne. Rekondičným pobytom je aj rehabilitácia v súvislosti s prácou, ktorú zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi priebežne počas výkonu práce.

 

Rekondičný pobyt zabezpečuje individuálny režim na podporu zdravia zamestnanca a jeho účelom je:

  • kompenzácia predpokladaných možných poškodení zdravia vykonávanou prácou
  • zvyšovanie celkovej fyzickej a psychickej kondície
  • zvyšovanie celkovej odolnosti
  • zvyšovanie zdravotného uvedomenia
  • osvojenie si správnych postojov k ochrane zdravia pri práci
  • získanie správnych stravovacích návykov
  • obmedzenie fajčenia

 

Obsahom rekondičného pobytu sú aj rehabilitačné cvičenia, odborné inštruktáže, vodoliečebné a teploliečebné procedúry, plávanie, vhodný druh športu a pobyt v prírode.

 

Dobré vedieť

Pri rekondičných pobytoch zabezpečených v rámci zákona hradí celý pobyt zamestnávateľ. Dĺžka pobytu je sedem dní, pričom tento pobyt napríklad v Kúpeľoch Dudince obsahuje plnú penziu, priemerne 3 liečebné procedúry denne a lekársku konzultáciu. Na tento druh pobytu má zamestnanec nárok raz za tri alebo raz za dva roky.

Benefity pre zamestnancov

Ak firme záleží na svojich pracovníkoch, investuje do nich napríklad aj formou času. Ten totiž strávi pri výbere vhodného zariadenia, s ktorým dohodne špeciálnu cenu pre svojich zamestnancov, aby mohli stráviť niekoľko dní v pokojnom prostredí s liečebnými procedúrami. Tento benefit nemusí firmu nič stáť - firma môže dohodnúť iba špeciálnu ponuku a zamestnanci si pobyt objednajú priamo v kúpeľoch, nie prosredníctvom zamestnávateľa. Navyše zamestnanci môžu využiť rekreačné poukazy a ešte viac učetriť.

Dobré vedieť

Pobyty pre zamestnancov môžu byť liečebné, ale aj relaxačné. V Kúpeľoch Dudince bývajú buď formou balíka na tri noci s liečebnými procedúrami, alebo ako variant od štyroch nocí s tromi procedúrami denne a plnou penziou. Ponuka pre každú firmu je však „šitá na mieru“ podľa požiadaviek a očakávaní danej organizácie.

 

Rehabilitácia pre zamestnancov

Táto možnosť je vhodná najmä pre organizácie, ktoré majú sídlo blízko pri poskytovateľovi služieb, v tomto prípade kúpeľov. Zamestnávateľ hradí svojim zamestnancom ambulantnú liečbu, ktorú pracovník absolvuje počas pracovnej doby (pokiaľ mu to jeho práca umožňuje).

Je to dobrá alternatíva aj pre firmu, aj pre zamestnanca, nakoľko pracovník nechýba v zamestnaní dlhšiu dobu, ale zároveň dbá o svoje zdravie a tým zvyšuje svoju výkonnosť.

Tip vedeniu môžete dať aj vy

Chýba vám vo firme možnosť trávenia času v kúpeľoch? Oslovte svojho zamestnávateľa a sami mu navrhnite, aby pre vás skúsil zabezpečiť niekoľko dní oddychu s odbornou starostlivosťou. Aj takto môžete predchádzať zdravotným problémom, načerpať silu a byť v práci efektívnejší.

Aj vaša firma, inštitúcia či zariadenie môže posielať svojich zamestnancov oddýchnuť si a využiť liečbu unikátnou dudinskou minerálnou vodou, ktorá pomáha bojovať s neurologickými ochoreniami, chorobami pohybového či obehového ústrojenstva, ale aj so stresom či profesionálnym preťažením. Nechajte sa rozmaznávať bublinkami liečivej vody, ale aj viac ako 70 druhmi procedúr, ochotným personálom a širokými možnosťami vo voľnom čase.