Kúpele cez poisťovňu "A"

V tejto skupine sú zaradené ochorenia, pri ktorých zdravotná poisťovňa uhrádza za poistenca liečbu, ubytovanie i stravu. Poradíme vám, ako si takýto poukaz na kúpeľnú liečbu vybaviť a na čo všetko by ste mali myslieť.

Liečba cez ZP
Pobyt na 28 / 21 dní
Plná penzia
72 / 54 základných procedúr

Čo hradí klient?

  • povinný poplatok za ústavnú starostlivosť vyplývajúci zo zákona (1,70 € osoba/deň)
  • daň z ubytovania - kúpeľný poplatok odvedený mestu Dudince (určený platným VZN mesta Dudince, pre rok 2021 je vo výške 1,50 € osoba/ noc)
  • v prípade záujmu si môže doplatiť nadštandard
 

Čo hradí zdravotná poisťovňa? 

  • kúpeľnú liečbu
  • plnú penziu
  • ubytovanie v 2-lôžkovej izbe (Rubín, Smaragd, Minerál)

 

Pri skupine "A" ste oslobodený od povinného poplatku 1,70 €, ak:
  • ste nositelia ocenenia najmenej striebornej Janského plakety
  • ste osoby v hmotnej núdzi (musíte sa preukázať rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi) platíte potom iba prvé tri dni pobytu 

 

Príplatky za nadštandard (nepovinné) pre rok 2021

osoba/ noc

 
 
Príplatok za nadštandard v LD Rubín - pre poistencov VšZP a UNION
(ubytovanie v 2-lôžkovej izbe) 

5 €

Doplatok za nadštandard v LD Smaragd - zrekonštruované 2. poschodie 5 €
Príplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe 
(platí pre ubytovanie v Rubíne, Smaragde aj v Mineráli) 
18 €
Príplatok za ubytovanie, ak je klient sám v 2-lôžkovej izbe 
(platí pre ubytovanie v Rubíne, Smaragde aj v Mineráli)
30 €