Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince vznikla začiatkom roka 2012 podľa nového Zákona č. 91/2010 z. z. o podpore cestovného ruchu.

 

Spolupráca medzi samosprávou a subjektami podnikajúcimi v cestovnom ruchu  v Dudinciach existuje ale už od roku 2008, kedy v Dudinciach vznikol prvý kúpeľný klaster na Slovensku - Balnea Cluster Dudince.

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince si stanovila tieto ciele:

  • koordinovať svojich členov pri tvorbe a realizácii politiky cestovného ruchu v meste Dudince a okolí
  • poskytovať informačné, poradenské a ďalšie služby v rámci cestovného ruchu
  • organizovať rôzne akcie a podujatia pre návštevníkov mesta Dudince a jeho okolia, podporovať kultúrny, folklórny, spoločenský a športový život v meste

Je to príležitosť ako robiť marketing mesta so zapojením podnikateľských subjektov, subjektov miestnej a regionálnej samosprávy prípadne iných inštitúcií a ako sa spájať v záujme spoločných vecí. Vďaka členským subjektom v Dudinciach je už od mája 2009 v prevádzke Turisticko-informačné centrum (v budove oproti LD Rubín)

Členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince sú:

Mesto Dudince,  Kúpele Dudince, a.s., Slovthermae - Kúpele Diamant Dudince, š.p., Hotel Prameň, Hotel Flóra, Hotel Hviezda, Balnea Cluster Dudince, Penzión Gabika, Penzión Villa Eva Dudince, Penzión Relax Dudince, Penzión Fortuna Dudince a Lovecký spolok Bába Dudince.

 

Kontakt:

Ing. Boris Benický - riaditeľ
tel. č.: +421 907 835 347
www.dudince.sk
tic@dudince.sk