Redukčný liečebný pobyt Obezita

Objednajte si redukčný liečebno-preventívny pobyt pre dospelých pri obezite
v termíne od 13. do 23. apríla 2023 so zľavou 12 % z bežnej ceny ubytovania a stravy.

Pobyt je s finančnou podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne (poistenci VšZP majú po absolvovaní programu nárok na vrátenie 30 % z ceny za zdravotnú starostlivosť).

 

Pobyt aktuálne nie je v ponuke.

Komplexný program "Obezita"
Dĺžka pobytu: 10 nocí
Strava podľa predpisu lekára

Čo obsahuje redukčný pobyt a program "Obezita"?

 • ubytovanie: Kúpeľný hotel Minerál (najkomfortnejší kúpeľný hotel v Dudinciach)
 • stravovanie s obsluhou podľa predpisu lekára
 • komplexné lekárske vyšetrenie (stanovenie základných ukazovateľov obezity, napr. BMI, základné laboratórne biochemické vyšetrenia so zameraním na metabolizmus tukov a cukrov, určenie kardiovaskulárneho rizika)
 • vypracovanie individuálneho plánu pohybovej aktivity zahŕňajúceho kolektívne aj individuálne aeróbne aktivity, ako napr. terénne kúry v prírode, Nordic walking, plávanie, hydrokinezioterapia, cvičenie s trénerom a rekreačno-športové aktivity
 • 2 liečebné procedúry denne podľa zdravotného stavu
 • denne neobmedzený vstup do vnútorného vírivého relaxačného bazéna Wellnea
 • denne neobmedzený vstup do vonkajšieho bazéna Rubín (počas prevádzky)
 • komplexný program Obezita 
  (odborné vzdelávanie zamerané na zdravotné riziká nadváhy a obezity, edukácia nutričného poradcu a lekára so zameraním na budovanie nových stravovacích návykov, lepšie pochopenie zloženia potravín a ich energetickej hodnoty, glykemického indexu potravín, práca s potravinovými tabuľkamipríprava jedál, pochopenie nebezpečnosti niektorých internetových diét, edukácia prostredníctvom fyzioterapeuta/športového trénera v oblasti pohybovej aktivity aj so zameraním na hodnotenie energetického výdaja pri bežných činnostiach, tréning na zvládanie stresu, stanovenie základných princípov na pokračovanie individuálneho programu nefarmakologickej liečby v každodenných podmienkach a iné)

 

Minimálny počet účastníkov pre uskutočnenie programu: 8
Kúpeľný benefit VšZP obezita môžu využiť poistenci VšZP vo veku 18+

 • s BMI ≥ 30
 • s BMI > 28 v kombinácii s vysokým tlakom krvi a poruchou metabolizmu tukov alebo cukrov
Liečebno-preventívny program Obezita - Kúpele Dudince