Darčekový poukaz s finančnou hodnotou

Stačí vpísať čiastku, ktorú chcete vašim blízkym darovať
a obdarovaný ju využije na svoj pobyt alebo službu v Kúpeľoch Dudince.

Expresne rýchly online nákup
Platí jeden kalendárny rok od zakúpenia

Darčekový poukaz


Chcete potešiť svojich blízkych pobytom v Kúpeľoch Dudince alebo službou počas neho, ale nie ste si istý, či váš výber bude ten správny? Vyberte si darčekový poukaz s vami zvolenou finančnou čiastkou a máte ho behom pár minút!


Ako môžem poukaz zakúpiť?

Expresne rýchlo online na tejto stránke prostredníctvom platby platobnou kartou.

  • vpíšte finančnú čiastku, ktorú chcete darovať a zadajte základné nevyhnutné údaje
  • môžete pridať aj krátke venovanie pre obdarovaného
  • po zakúpení vám do niekoľkých sekúnd doručíme na váš email darčekový poukaz, ktorý si môžete vytlačiť a odovzdať

Ukážka darčekového poukazu


Ako môžem poukaz uplatniť?

Darčekový poukaz je možné uplatniť si prostredníctvom online objednávky na webovej stránke kúpeľov www.kupeledudince.sk na akýkoľvek pobyt z ponuky. Stačí vypísať kód z darčekového poukazu do kolónky ”CHCEM VYUŽIŤ POUKAZ”. Darovaná hodnota sa automaticky odráta z celkovej sumy pobytu. Darčekový poukaz možno využiť aj pri telefonickom, e-mailovom, resp. osobnom objednávaní. Obdarovaný ho môže využiť aj na služby počas pobytu.
 

Dokedy musím poukaz uplatniť?

Poukaz platí 1 kalendárny rok od jeho zakúpenia (dátum je uvedený na darčekovom poukaze).
 

Dobré vedieť...

Poukaz je jednorazový, nevyčerpaná hodnota sa nevracia, nedá sa rozdeliť ani použiť pre ďalší pobyt. 

Čítajte viac
Darčekový poukaz - Kúpele Dudince

Nákup darčekového poukazu

Hodnota poukážky (€) *
Hodnota darčekového poukazu musí byť minimálne 50€.
Poukaz kupuje *
Telefónne číslo kupujúceho *
Emailová adresa kupujúceho *
Meno a priezvisko obdarovaného *
Venovanie
 

Informovanie dotknutej osoby:

Finálnym odoslaním rezervácie/objednávky bude dochádzať ku spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), kedy spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Ochrana osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.