Byť verným sa oplatí - za vernosť vás odmeníme zľavami

Chodievate do Kúpeľov Dudince pravidelne ako samoplatca alebo cez zdravotnú poisťovňu v skupine B a pobyt, resp. časť pobytu si uhrádzate sám?

Za vašu vernosť vás odmeníme vo forme zľavy z ceny pobytu až do výšky 13 %.

Vernostná zľava

  • výška zľavy sa automaticky počíta zo sumy zaplatenej za všetky predchádzajúce pobyty spolu od roku 2005 a aj z doplatkov za ubytovanie 
  • zľava sa vzťahuje rovnako na samoplatcov, ako aj na poistencov pri kúpeľnej liečbe v skupine B
  • zľava sa nekombinuje s inými možnými zľavami
  • zľava neplatí pre kúpeľnú liečbu plne hradenú zdravotnou poisťovňou v skupine A a pre pobyty cez cestovnú kanceláriu

 

Zaplatená suma za predchádzajúce pobyty spolu
(od roku 2005)
Zľava
1.500 € - 3.300 € 3 %
3.301 € - 6.000 € 5 %
6.001 € - 9.000 € 7 %
9.001 € - 12.000 € 9 %
12.001 € - 15.000 € 11 %
15.001 €  a viac 13 %

 

Vernostný systém nadobúda platnosť od 4. apríla 2019 a nahrádza sa ním predchádzajúci systém vernostných zliav počítaný na základe počtu ošetrovacích dní (samoplatci), resp. počtu absolvovaných pobytov (poistenci).