Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Od januára 2019 majú zamestnanci po splnení podmienok nárok na rekreačný poukaz..
Ako si ho môžete uplatniť v Kúpeľoch Dudince?

Ako si vybavím rekreačný poukaz

 • overte si nárok na priznanie príspevku u svojho zamestnávateľa (nie je to automatické)
 • vyberte si z ponuky pobytov
 • objednajte pobyt telefonicky +421 45 550 4444 alebo online a v rezervačnom formulári v poznámke uveďte "využiť rekreačný poukaz" - ak si uplatňujete rekreačný poukaz formou elektronickej karty, napíšte jej názov
 • platba za pobyt pri nástupe priamo na mieste (vystavíme daňový doklad na vaše meno)
 • po pobyte vydokladujte náklady na pobyt svojmu zamestnávateľovi

 

3 spôsoby ako si rekreačný poukaz uplatniť:

 1. Faktúru za pobyt, ktorú vám pripravíme v Kúpeľoch Dudince, predložíte po ukončení pobytu zamestnávateľovi.
 2. Pri nástupe na pobyt zaplatíte platobnou kartou Edenred.
 3. Cez vaše konto na stránke http://www.benefitplus.sk si vyberiete Kúpele Dudince a uplatníte si poukážku na pobyt vo výške rekreačného poukazu.
 
Upozornenie: Informácie o tom, ako si môžete uplatniť rekreačný poukaz získate u svojho zamestnávateľa.
Rekreačné poukazy do Kúpeľov Dudince

Výška príspevku na rekreáciu

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi (pracujúcemu na "plný úväzok") na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Na čo môžem rekreačný poukaz využiť

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním minimálne na 2 noci na území SR
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie na minimálne 2 noci a stravovacie služby alebo iné služby spojené s rekreáciou na území SR
 • ubytovanie minimálne na 2 noci na území SR, súčasťou môžu byť aj stravovacie služby
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce ZŠ/ 1.-4. ročník gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

Náš tip

 

Náš tip: 

Ak si v jednom kalendárnom roku vyberiete pobyt z ponuky Kúpeľov Dudince v celkovej hodnote nepresahujúcej 500 €, váš zamestnávateľ vám bude povinný 55 % z výdavkov na tento pobyt uhradiť (presne 275 eur, čo je maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu).

Rekreačný poukaz platí aj pre liečebné i relaxačné pobyty v kúpeľoch a využiť ho môžete takisto aj pri kúpeľnej liečbe čiastočne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine B. 

 

Zamestnávateľ prispieva aj na rekreáciu iných osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreujú spolu so zamestnancom. So sebou na pobyt si teda môžete vziať manžela/manželku, partnera/ partnerku, dieťa či rodiča.

 

 

Kedy mám na rekreačný poukaz nárok

Podľa novely Zákonníka práce od januára 2019 je zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu. To znamená, že povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov má len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov. Zamestnávateľ poskytuje príspevok na žiadosť zamestnanca.

O príspevok na rekreáciu môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.