Čo by ste mali vedieť o kúpeľnej liečbe čiastočne hradenej poisťovňou ("B")

Ako si vybavím poukaz na kúpeľnú liečbu v skupine B

Pozrite si postup vybavovania kúpeľnej liečby v skupine B a tiež často kladené otázky.

Kúpeľná liečba v skupine B

Ako si vybaviť poukaz

Kúpeľnú liečbu navrhuje obvodný alebo odborný lekár na základe vášho zdravotného stavu. Lekár vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť. K návrhu priloží všetky potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Na základe indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie na Návrhu, bude liečba podľa platnej legislatívy zaradená do spôsobu úhrady typu „A“ („komplexná“) alebo „B“ („príspevková“).

Čo by mal NÁVRH obsahovať

  • indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, vašu diagnózu kódom aj slovom
  • informácie o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu
  • odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu
  • všetky požadované vyjadrenia k vášmu zdravotnému stavu (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné k schváleniu kúpeľnej liečby
  • váš podpis 
  • odporúča sa uviesť aj váš telefonický kontakt

Vyplnený Návrh spolu s priloženými lekárskymi správami podávate vy ako poistenec na pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa na základe predložených údajov v Návrhu a údajov dostupných vo vašom osobnom účte poistenca posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti v súlade so zákonom.

 

Dobre vedieťKúpeľná liečba musí byť ukončená ešte v dobe platnosti návrhu. Kúpele nie sú oprávnené udeľovať výnimky z tohto pravidla, preto odporúčame nenechávať si vybavovanie kúpeľného návrhu, ako aj termín nástupu na kúpeľnú liečbu na poslednú chvíľu.

Doplnenie/prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne vás požiada o ich doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu.

 

Doplnenie údajov odporúčame doručiť do vašej poisťovne čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii.
 

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že váš zdravotný stav nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vám vráti Návrh s uvedením dôvodu zamietnutia.

Na čo sa nás najviac pýtate?

→ Ako zistím, či mám nárok na kúpeľnú liečbu v skupine B?

Nárok na tento typ kúpeľnej liečby máte vtedy, ak ste pre chronické ochorenie srdcovocievneho či pohybového aparátu alebo pre nervové ochorenie v trvalej starostlivosti špecialistu (internista, kardiológ, ortopéd, neurológ...). Samozrejme, toto platí v prípade spomenutých indikácií liečených v Kúpeľoch Dudince.

→ Môžem dostať priepustku na víkend?

Priepustka počas víkendu pri kúpeľnej liečbe v indikačnej skupine B nie je možná. Vyplýva to zo zmluvy kúpeľov s príslušnými zdravotnými poisťovňami. Kúpele nie sú dovolenka. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

→ Môžem byť ubytovaný inde a do kúpeľov dochádzať len na procedúry (ambulantne)?

Áno, môže to byť výhodné napr. pre pacienta, ktorý má kúpele v mieste bydliska alebo v blízkom okolí. Ak ste však ubytovaný priamo v kúpeľoch, venujete sa svojej liečbe a relaxujete v kľude po procedúrach. Odpadajú vám starosti, ktoré máte, ak absolvuje len ambulantnú liečbu.

→ Záleží na tom, v ktorej zdravotnej poisťovni som poistený?

Nie, nie je to podstatné. Kúpele Dudince majú uzatvorenú zmluvu so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami. Ubytovanie a stravu si doplácate sami, teda záleží iba od vás, pre ktorý typ ubytovania sa rozhodnete (Smaragd, Rubín, Minerál).