Kneippov šliapací kúpeľ

Kneippov kúpeľ - Kúpele Dudince

Kneippov šliapací kúpeľ patrí medzi procedúry povzbudzujúce krvný obeh. Pri striedavom ohreve a ochladzovaní nôh vodou dochá­dza k rozšíreniu ciev a k zlepšeniu krvného obehu. Na aplikáciu Kneippovho šliapacieho kúpeľa sa používa antikórový dvojkomorový bazé­nik. Jedna komora je naplnená teplou vodou (40 - 50°C), druhá komora chladnou vodou (10 - 16°C). Obe komory majú vo výške 30 cm od­deľovacie prepážky, ktoré nútia klienta preko­návať prekážku dvíhaním končatín. Dno komôr je tvorené štrukturovaným povrchom, ktoré pozitívne dráždi reflexné zóny chodidla. Pri procedúre vstúpi klient najprv do kúpeľa teplé­ho, potom prestúpi do studeného kúpeľa, cyk­lus opakuje 6 – 10 krát, ukončí studenou vodou a dôkladným vyutieraním končatín do sucha. 

 

Liečebná metóda je pomenovaná podľa nemeckého lekára a kňaza Sebastiana Kneippa a spočíva v pravidelnom a dlhodobom otužovaní studenou vodou, pohybom v prírode a pod. Je účinná pri častých prechladnutiach a problémoch s imunitou, bolestiach hlavy a krku, bolestiach kĺbov, poruchách spánku, srdcovocievnych ochoreniach vrátane hypertenzie a problémoch s vyššou hmotnosťou. Kneipp sa sám vyliečil z tuberkulózy tým, že sa ponáral niekoľkokrát do týždna do studených vôd Dunaja – mal 28 rokov a diagnóza sa vtedy pokladala za takmer smrteľnú. Voda pôsobí jednak lokálne na oblasť, na ktorú sa aplikuje, jednak na nervové zakončenia v danej oblasti, a tým aj na vnútorné orgány. Zrýchľuje sa metabolizmus bunky vrátane vyplavovania toxínov z tela, zlepšujú sa obranné procesy organizmu.
 
 
 
 
Kategória: 
Vodoliečba a masáže
Lekár: 
Áno
Typ: 
Základná
Čas: 
15 min
« všetky procedúry