Individuálny liečebný telocvik

Individuálny liečebný telocvik patrí medzi tzv. základné liečebné procedúry. Jeho hlavným cieľom je zabezpečenie dostatočnej svalovej sily, úprava kŕčov a kontraktúr, chybných pohybových stereotypov a nesprávneho držania tela. Jeho obdobou je individuálny liečebný telocvik so špeciálnou facilitačnou technikou.

 

Liečivé účinky:

  • odstraňujú sa reflexné bolesti z okolia kĺbov a ich púzdier
  • odstraňujú sa reflexné bolesti svalov a väzivového spojenia
  • odstraňujú sa pohybové blokády
  • zväčšuje sa rozsah pohyblivosti

 

Mám záujem o pobyt

 

 

Klient cvičí pod odborným dohľadom fyzioterapeuta.

Kategória: 
Liečebná telesná výchova
Lekár: 
Áno
Typ: 
Základná
Čas: 
15 min
Individuálny telocvik
« všetky procedúry