Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Poradíme vám, kto má od januára 2019 zo zákona nárok na rekreačný poukaz
a ako si ho možno vybaviť do Kúpeľov Dudince.

Rekreačné poukazy do Kúpeľov Dudince

Kedy mám na rekreačný poukaz nárok

Podľa novely Zákonníka práce od januára 2019 je zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu. To znamená, že povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov má len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 50 a viac zamestnancov. Zamestnávateľ poskytuje príspevok na žiadosť zamestnanca.

O príspevok na rekreáciu môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Výška príspevku na rekreáciu

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi (pracujúcemu na "plný úväzok") na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Na čo môžem rekreačný poukaz využiť

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním minimálne na 2 noci na území SR
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie na minimálne 2 noci a stravovacie služby alebo iné služby spojené s rekreáciou na území SR
  • ubytovanie minimálne na 2 noci na území SR, súčasťou môžu byť aj stravovacie služby
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce ZŠ/ 1.-4. ročník gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

 

Náš tip: 

Ak si v jednom kalendárnom roku vyberiete pobyt z ponuky Kúpeľov Dudince v celkovej hodnote nepresahujúcej 500 €, váš zamestnávateľ vám bude povinný 55 % z výdavkov na tento pobyt uhradiť (presne 275 eur, čo je maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu).

Rekreačný poukaz platí aj pre liečebné i relaxačné pobyty v kúpeľoch a využiť ho môžete takisto aj pri kúpeľnej liečbe čiastočne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine B. 

 

Zamestnávateľ prispieva aj na rekreáciu iných osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreujú spolu so zamestnancom. So sebou na pobyt si teda môžete vziať manžela/manželku, partnera/ partnerku, dieťa či rodiča.

 

 

Rekreačné poukazy - Kúpele Dudince

Ako si vybaviť rekreačný poukaz

  • overte si nárok na priznanie príspevku u svojho zamestnávateľa (nie je to automatické)
  • vyberte si z ponuky pobytov (Pozor! Pri kúpeľnej liečbe v skupine B nie je možné rekreačný poukaz využiť v prípade čerpania práceneschopnosti.)
  • objednajte pobyt telefonicky +421 45 550 4444 alebo online a v rezervačnom formulári v poznámke uveďte "využiť rekreačný poukaz"
  • platba za pobyt pri nástupe priamo na mieste (vystavíme daňový doklad na vaše meno)
  • po pobyte vydokladujte náklady na pobyt svojmu zamestnávateľovi

Poznámka: Pracujeme aj na akceptácii elektronických kariet. Sledujte našu stránku alebo sa prihláste na odoberanie našich noviniek a žiadne aktuálne informácie vám neuniknú.