Prečo kúpele a nie "iba" ambulantná liečba?

V Kúpeľoch Dudince pracuje s prestávkou 19 rokov. Má atestáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR), bohaté skúsenosti z internej i FBLR ambulancie. Od roku 2009 je na čele zdravotníckeho tímu, ktorý sa v Kúpeľoch Dudince stará o vaše zdravie. Pravidelne tiež radí pri vašich problémoch a odpovedá na otázky v internetovej poradni.

 

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl) sme sa porozprávali s MUDr. Dagmar Demeterovou o zdraví a kúpeľnej liečbe.

Svetový deň zdravia

Zmenili sa za roky vašej praxe zdravotné problémy, pre ktoré hľadávame pomoc v kúpeľoch?

V Kúpeľoch Dudince som začala pracovať na prelome rokov 1984/85. V tom období kúpeľná liečba bola dostupná len cez zdravotnú poisťovňu. Do kúpeľov sa chodilo buď na PN-ku (práceneschopnosť) alebo na úkor dovolenky. Celá kúpeľná starostlivosť však bola v oboch prípadoch plne hradená zdravotnou poisťovňou. Kategória samoplatcov vtedy ešte neexistovala.

Spektrum ochorení sa oproti minulosti prakticky nezmenilo. Aj vtedy išlo v Dudinciach hlavne o pooperačné stavy na pohybovom aparáte, nervovom systéme alebo srdcovo-cievne ochorenia.

 

Sme chorľavejší než kedysi?

Myslím, že ani nie. V tých rokoch, keď som po skončení lekárskej fakulty začínala pracovať, diagnostika, vyšetrovacie metodiky a liečba neboli na takej vysokej úrovni ako dnes. Dôsledkom rôznych preventívnych prehliadok je dnes ochorenie diagnostikované skôr, a tým aj liečba efektívnejšia.

 

Aj prístup ľudí k ochrane svojho zdravia je v dnešnej dobe oveľa zodpovednejší. Dnešní mladí ľudia, ale aj tí skôr narodení, sa aktívne zaujímajú o svoj zdravotný stav. Človek má záujem o primárnu prevenciu. Teda, ako predísť hlavne civilizačným ochoreniam, ktoré sú najčastejšou príčinou ochorení srdcovo-cievneho aparátu. Čoraz viac ľudí má záujem o pobyt v kúpeľoch zameraný naozaj na liečbu, nielen na víkendové alebo wellness pobyty. Samozrejme, týmto nechcem povedať, že tieto krátke pobyty nemajú význam v prevencii. Často stačí zmeniť prostredie na 2 - 3 dni a dôjde k regenerácii síl – k „reštartu“.

 

Aké chyby najčastejšie robievame v prístupe k vlastnému zdraviu?

Každý z nás by mal poznať svoje telo tak, aby vedel zareagovať na prvé jeho varovné signály. Tie nás informujú, že je potrebné „vypnúť„ a niečo pre svoje zdravie urobiť. Ak budeme ignorovať prvé upozornenia, môže dôjsť k poškodeniu zdravia. Preto je dôležitá správna životospráva. Viem, že toto slovíčko je pre niekoho ako červené súkno. Poviete si: A kedy? Som 12 hodín v práci! Som rád, že si sadnem k televízii... Zdravá strava? Som rád, že mám čas na hamburger a kávu! 

 

Áno, organizmus má vysokú regeneračnú a adaptačnú schopnosť a dlho vydrží fungovať aj za takýchto podmienok. Až jedného dňa výsledky nezdravého stravovania, prepracovanosti, nedostatku pohybu sa prejavia poruchou zdravia: nespavosť, nervozita, vysoký krvný tlak, cukrovka, nadváha, srdcový infarkt a pod. Preto je naozaj potrebné pripomínať zdravý životný štýl: dostatok aktívneho oddychu, pohybová aktivita, zrieknutie sa cigariet, zdravá a pravidelná strava (maximálne obmedzenie údenín, sladkostí, alkoholu, bieleho pečiva a pod.), udržanie si optimálnej hmotnosti. Zdá sa to ťažké, ale ak niekto chce, spôsob si nájde...

 

A práve aj z týchto dôvodov je dôležitá kúpeľná liečba ako prevencia. Vhodné sú pobyty napr. na 14 dní, počas ktorých si osvojíte základy zdravej výživy, vhodnej pohybovej aktivity vzhľadom na vek, pohlavie, pracovné zaradenie a už prípadné pridružené ochorenie.

 

Kneippov kúpeľ - Kúpele Dudince

Prečo kúpele? Prečo nie "len" doma absolvovať ambulantnú liečbu?

V tomto prípade som vo výhode, pretože dobre poznám z vlastnej lekárskej praxe aj ambulantnú rehabilitačnú liečbu. Tá je, samozrejme, veľmi dôležitá. Hlavne na vyplnenie obdobia, pokiaľ sa pacient dostane na ústavnú kúpeľnú liečbu - napr. po operáciach na pohybovom aparáte, po neurologických operáciach, operáciach na srdcovo-cievnom aparáte, stavy po infarktoch srdca, stavy po NCMP a iné.

 

Výrazným benefitom pre pacienta je však určite komplexná ústavná kúpeľná liečba. Už napríklad len z toho dôvodu, že pacient v kúpeľoch nemá nič iné na starosti, len sa venovať svojej liečbe, relaxovať v kľude po procedúrach. Môže konzultovať svoju liečbu s lekárom aj fyzioterapeutom. Odpadajú mu starosti, ktoré má, ak absolvuje len ambulantnú liečbu -  napr.: doprava na procedúry, často pacienti odbiehajú z práce na procedúry, domácnosť, deti, partner a pod. Často sa mi pacienti na ambulancii sťažovali, že sa majú horšie ako predtým, pretože sa cítia viac unavení, vyčerpaní. V tom ja vidím podstatný rozdiel medzi ambulantnou a ústavnou liečbou.

 

Druhým najdôležitejším rozdielom je prírodný liečivý zdroj - v prípade Dudiniec aplikácia minerálnej liečivej vody, ktorú v mieste svojho bydliska k dispozícii nemáte.

Aká je veková skladba návštevníkov Kúpeľov Dudince?

Samozrejme, do kúpeľov chodia aj seniori. Avšak vzhľadom na dnešný životný štýl sa veková hranica posúva skôr smerom k 40 - 50 ročným a oveľa mladším klientom. Veľmi veľa mladých do Dudiniec chodieva na kúpeľnú liečbu typu Medical, a teda nielen na víkendové a wellness pobyty.

Zábal - procedúra v Kúpeľoch Dudince

Chodieva vedúca lekárka kúpeľov do kúpeľov aj kvôli vlastnému zdraviu, či len pracovne?

Samozrejme, na dlhšej kúpeľnej liečbe mimo Dudiniec som už bola :-). Snažím sa chodievať aj na víkendové a týždňové pobyty. Naozaj môžem na sebe potvrdiť výrazný pozitívny účinok nielen liečivej minerálnej vody a jednotlivých procedúr, ale aj atmosféru miesta, kde som bola. Je dôležité občas zmeniť prostredie, stretnuť iných ľudí, vypnúť... Tu  máte čas na utriedenie si myšlienok, určenie priorít svojho života, a keď si večer ľahnete a nebudete rozmýšlať nad tým, čo všetko musíte zajtra urobiť, ale poviete si, že sa tešíte na zajtrajší deň, urobíte najviac pre svoje zdravie.

 

Duševná pohoda sa odráža aj na našom fyzickom zdraví. A preto každému určite odporúčam relax v podobe kúpeľnej liečby.