Vinárska súťaž Hontiansky súdok v Dudinciach

Od roku 2010 sa v Dudinciach organizuje súťaž amatérskych vinárov Hontiansky súdok. O súťaži vín v prostredí dudinských kúpeľov sme sa rozprávali s jej organizátormi Adriánom Gunárom a Róbertom Laukom


Ako vznikla myšlienka zorganizovať vinársku súťaž práve v Dudinciach?

Už v 80. rokoch sa v Dudinciach konali pravidelné ochutnávky hontianskych vín. Myšlienka nadviazať na tieto podujatia vznikala postupne niekoľko rokov. Najmä pri návštevách podobných akcií v rozvinutejších vinárskych regiónoch. Reálnejšiu podobu dostala po oberačkách v roku 2009. Vtedy sme konštatovali, že je možné očakávať vína výnimočnej kvality. Bolo by teda fajn využiť tento moment na rozbehnutie prehliadky vín nášho regiónu. Chceli sme zviditeľniť túto oblasť - hontiansky región plný slnka, liečivej vody a úrodnej pôdy. A hlavne špecifické vína, ktoré skutočne nájdete len málokde.

 

Pre koho je súťaž určená?

V roku 2010 bol Hontiansky súdok organizovaný výhradne pre amatérskych vinárov. Od začiatku sme sa však snažili nastaviť kvalitatívnu latku akcie najvyššie ako sa dalo a každý rok sme ju kúsok zodvihli. Veľkou oporou nám boli nielen predsedovia degustačnej komisie, ale aj ďalší profesionálni vinári z regiónu Hont. Na ich podnet sme následne od roku 2013 začali organizovať súbežné podujatie Regionálny salón vín. V ňom sa snažíme každý rok hľadať najlepšie vína – Zlaté víno z Hontu.

 

Kto tvorí odbornú degustačnú porotu?

Degustačná komisia sa skladá vždy z predsedu a vedúcich jednotlivých degustačných komisií. Sú to najskúsenejší a najvýznamnejší degustátori z celého Slovenska, ktorých v komisiách dopĺňajú ďalší členovia. Už pri prvom ročníku nás veľa naučil a vysokú latku podujatia nastavil známy slovenský vinár Milan Pavelka. Pomohol nám prekonať vstup do neznámeho. V ďalších dvoch rokoch predsednícke žezlo prebral pán profesor Malík. Svojimi skúsenosťami a vedomosťami pomohol posunúť Hontiansky súdok vpred aj v nepriaznivom ročníku 2010. Dodnes si rád prečítam jeho poetické úvahy o Honte a našich samorodákoch, ktoré si u nás obľubil. Po pánovi profesorovi Malíkovi prebral predsedníctvo jeho žiak pán Vladimír Hronský, uznávaný enológ a someliér. Jeho temperament a vášeň pre víno sú pre nás veľmi inšpiratívne.

 

Môže súťaž konkurovať s inými podobnými na Slovensku?

Keď sme začínali s Hontianskym súdkom, základnou motiváciou bola podpora malých vinárov regiónu Hont. Chceli sme vytvoriť priestor, kde by sa mohli ich vína porovnávať. Tento cieľ sme naplnili a rozsah sme rozšírili o Regionálny salón vín Hontu. Podľa mojich vedomostí na Slovensku neexistuje iná vinárska súťaž, ktorá by takto striktne oddeľovala vinárov. Súťaž, ktorá by dávala vyniknúť malým neprofesionálnym výrobcom a zároveň vyzdvihovala regionálne vinárstva. Okrem toho je náš „súdok“ výnimočný ešte jednou podstatnou skutočnosťou. Od začiatku nás podporujú Kúpele Dudince, a.s., čo umožňuje každý rok uskutočniť záverečné vyhodnotenie na tak vysokej úrovni, že len málo podobných podujatí na Slovensku by sa s nami mohlo porovnávať. Takže možno by otázka mala znieť, či môžu iné súťaže konkurovať Hontianskemu súdku :)

 

Je to takisto jediná vinárska súťaž na Slovensku, kde môžu nielen súťažiaci v priamom online prenose pozorovať, ako sa víno degustuje (www.vinohradnik.sk).

 

 

Je súťaž motiváciou pre lokálnych vinohradníkov?

Toto je skôr otázka na našich vinárov. My môžme konštatovať, že až do minulého roku, kedy bol Hontiansky súdok poznačený nepriaznivým ročníkom 2014 sa ako počet vinárov, tak aj počet vzoriek každý rok zvyšoval. Takisto profesionálni vinári majú veľký záujem o súťaž Regionálny salón vín. Veď len v roku 2015 bolo nami udeľovanou známkou „Zlaté víno z Hontu“ označených viac ako 6000 fliaš najlepšieho vína z Hontu.

 

Čo Vás motivuje, aby ste pokračovali v tejto súťaži rok čo rok?

Ak by som mal odpovedať príkladmi, tak pre mňa je inšpiráciou konkrétny vinár, ktorého vína boli na prvom ročníku skritizované „pod čiernu zem“ a po piatich rokoch získal zlatú medailu. A to som zvedavý, ako dopadne v aktuálnom ročníku, lebo vínka má naozaj excelentné. Tiež je príjemné, že sú viacerí kúpeľní hostia, ktorí sa od prvého ročníka na Hontiansky súdok vracajú a svoj pobyt si objednávajú práve v tomto termíne. A určite nesmiem zabudnúť na pána Ing. Bvoca zo Zvolena, ktorý minulý rok oslávil 80-tku. Keď získal na 5. ročníku bronzovú medailu, bol taký šťastný, že túto prirovnal k svojmu inžinierskemu titulu. Po súťaži nám napísal list, ktorý mám odložený. Ak mám niekedy pochybnosti, či to má význam robiť aj ďalej, stačí si ho raz prečítať a viem, že niekomu snáď zase urobíme veľkú radosť.

 

Kto sa podieľa na Hontianskom súdku?

Súťaž organizuje pár vinárskych nadšencov a dobrovoľníkov z Dudiniec. Veľkou podporou sú Kúpele Dudince, krupinská tlačiareň Nikara, Krupinská televízia, Mesto Dudince, Krupina, obec Sebechleby a rad ďalších priaznivo naklonených sponzorov. Bez ich podpory by sa nemohol konať už 7. ročník Hontianskeho súdka.