V dudinskej balneoterapii liečime už 50 rokov

20.10.2020 Mgr. Žaneta Beňová

Keď sa 28. októbra 1970 slávnostne odovzdávala balneoterapia Krištáľ v Dudinciach, hovorilo sa o nej ako o najmodernejšej stavbe kúpeľníctva vo vtedajšom Československu. Čo všetko tomu predchádzalo a čím si balneoterapia prešla?

Balneoterapia Krištáľ - Kúpele Dudince

Stavba storočia

Stavebný zámer vybudovať v obci Dudince kúpele bol schválený už v 50. rokoch. Pokým sa smelé plány zmenili na skutočnosť, bolo nutné kúpeľnú starostlivosť dočasne poskytovať provizórne. Ubytovanie, procedúry i ambulancia ošetrujúceho lekára našli svoje miesto iba niekoľko metrov od štrandového kúpaliska, v takzvanom Starom liečebnom dome a Zelenom baraku.

Architekti už pri výstavbe LD Hont (dnes LD Rubín) zistili, že dokumentácia z 50. rokov nie je aktuálna a je potrebné ju prepracovať. Predpokladali, že s rozvojom výstavby kúpeľov v Dudinciach a vďaka unikátnej minerálnej vode bude toto mesto patriť ku kúpeľom medzinárodného významu. Cieľom preto bolo naplánovať balneoterapiu tak, aby kapacitne pokryla nároky kúpeľných hostí, neustále sa zvyšujúci počet návštevníkov z liečebného domu, ale i ambulantných pacientov. Plány to boli vskutku smelé. V pôvodnej dokumentácii sa hovorí o pokrytí procedúr až do roku 2000. Nejde o žiadny preklep – skutočne sa v 60. rokoch objavila v dokumentácii vízia až do roku 2000!

Plány verzus realita

Balneoterapiu Krištáľ projektoval Ing. arch. Viktor Uhliarik, ktorý projektoval neskôr aj LD Smaragd a LÚDiamant a stavbyvedúcim bol Ing. Ivan Sirák. Základný kameň prvej časti položili v roku 1964. Doslova vyráža dych predstava, ako bolo všetko do detailov naplánované. Každý jeden úsek kapacitne i personálne, a to bez aplikácií, počítačov či iných dnešných technických vymožeností.

Aby sa plány naplnili, budova sa začala deliť na tri bloky, ktoré sa budovali postupne. Že sú vám písmená A, B a C povedomé? Dodnes si balneoterapia Krištáľ uchovala pôvodné značenie procedúr po blokoch. No naviac pribudli písmená D, E, F a H.

Projekt počítal s poskytnutím 1 200 procedúr denne na báze minerálnej vody. Vybudovaním 48 vaní boli pracovníci na dve zmeny schopní poskytnúť 720 vaní, plus v dvoch bazénoch cca 780 bazénových procedúr. Spolu išlo o 1 500 procedúr na báze minerálnej vody denne. Okrem toho boli v oddelenej časti priestory na poskytnutie procedúr s obyčajnou vodou, ako napríklad subaquálna masáž, vodoliečebňa pre škótske streky, vírivé kúpele pre horné a dolné končatiny, hauffeové vaničky, šľapačky, skriňový parný kúpeľ či vane pre uhličité kúpele. Netreba zabudnúť ani na priestory pre masáže, parafínové zábaly a rehabilitačné úkony.

Je však potrebné uviesť na pravú mieru, že toto boli iba plány. Realitou bolo sprístupnenie časti balneoterapie o počte 24 vaní, ktoré boli schopné poskytnúť 360 procedúr. Druhú vaňovú časť plánovali dobudovať a otvoriť o tri roky neskôr, teda v roku 1973.

Takto si na výstavbu a otvorenie spomínajú pamätníci

„Výstavba balneoterapie bola z môjho pohľadu asi komplikovaná. Viete, denne sme na stavbe videli množstvo chlapov. Pracovali ako včielky a i tak stavba pribúdala iba veľmi pomaly. Odovzdanie Krištáľu mi utkvelo v pamäti asi rovnako ako mojim kolegyniam. Pamätám si to množstvo ľudí a hlavne celý ten „humbuk“ okolo toho. V kúpeľoch vtedy pracovala väčšina ľudí z okolia, celé rodiny či dokonca aj súrodenci,“ povedal bývalý zamestnanec Tibor Vincze.

Viera Gallová: „Výstavbu balneoterapie sme sledovali všetci, tak pacienti ako i zamestnanci. Otvorením sa toho veľa zmenilo. Pribudlo množstvo nových procedúr a s tým i možnosť zamestnať nových pracovníkov.“

„Balneoterapia Krištáľ sa budovala už v čase, keď sa Rubín otváral pre verejnosť. Jeho výstavba prebiehala doslova za múrom liečebného domu Rubín. Otvorením balneoterapie sa ponúkli pacientom nové procedúry, ktoré tu predtým neboli. Poskytovali sme napríklad procedúru tzv. parný kúpeľ: pacient vstúpil do kabínky, z ktorej mu vytŕčala len hlava,“ spomína Magda Fojtíková.

 

Na otvorenie balneoterapie Krištáľ nemohli vybrať vhodnejší termín. Písal sa 28. október 1970 a československý ľud si pripomínal 25. výročie podpísania dekrétu o znárodnení a prehodením číslic 52. výročie vzniku Československa. Pásku slávnostne prestrihol námestník ministra zdravotníctva MUDr. Štefan Pleško. Medzi prítomnými počas odovzdávania stavby boli tiež generálny riaditeľ Slovakothermy JUDr. Rudolf Hladký, vrcholový manažment vtedajších kúpeľov, politickí predstavitelia, lekárska obec, zamestnanci a médiá.

Balneoterapia Krištáľ bola vybudovaná a zariadená skutočne na svetovej úrovni. Išlo o skeletovú stavbu s monolitickými stropmi a zabudovaným critalovým kúrením. Všetky povrchy boli upravené s ohľadom na špecifickosť a agresívne prostredie minerálnej vody.

Vtedajšie noviny a televízia prezentovali balneoterapiu Krištáľ ako „stavbu storočia“, čo na tie časy v podstate bola i pravda. 

Oslavy 50. výročia otvorenia balneoterapie Krištáľ

Žiaľ, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku nemôžeme toto významné výročie osláviť pestrým kultúrnym programom, ako sme v kúpeľoch pôvodne plánovali. Napriek tomu si môžu naši hostia počas svojho jesenného pobytu v kúpeľoch pozrieť dve zaujímavé výstavy:

  • výstava dobových fotografií z otvorenia balnetoterapie Krištáľ v roku 1970 zapožičané z TASR - v priestoroch balneoterapie Krištáľ
  • unikátna zbierka modelov sanitiek pána Stanislava Třetinu zo Starej Turej - vo vstupnej hale liečebného domu Rubín
V druhý októbrový víkend si navyše mohli ubytovaní kúpeľní hostia prezrieť v kúpeľnom areáli pred liečebnými domami Rubín a Smaragd "biele starenky" - unikátne sanitky veterány.