Dudinské legendy: Víla Dudinka aj cisárska voda

07.04.2016

Podľa jednej legendy vďačia Dudince za liečivú vodu víle Dudinke. Údajne premenila miestny prameň na liečivý. Kedysi dávno vodou z neho zachránila život synovi rímskeho vojvodcu. Preto dodnes dudinská voda prinavracia ľuďom zdravie. A preto sú v Dudinciach aj kúpele.

Dudinka - Kúpele Dudince

Čo hovorí legenda o cisárskej vode

Novšia dudinská legenda spomína okrem vzácnej miestnej vody aj ďalší tekutý poklad okolia Dudiniec – víno. Miestny lekárnik dostal za úlohu zmiešať v ideálnom pomere tieto dve zložky, a vytvoriť tým jedinečný nápoj, ktorý by vyhovoval vzácnej návšteve grófa Huga Oberndorffa, ktorým nebol nik iný než cisárovná Alžbeta, známa a populárna Sisi. Okrem kúpeľa v dudinskej vode Sisi ochutnala aj nápoj, ktorý na jej počesť nazvali Dudinskou cisárskou vodou. Zachutil jej a po svojom návrate domov si ho z Dudiniec naďalej objednávala. Po tomto úspechu, ktorý priniesol grófovi nemalý zisk, mal lekárnik vytvoriť ďalšie jedinečné nápoje. Nakoľko však sám bol viac priateľom vína než vody, opil sa a už ho nikto nikdy nenašiel. Spolu s ním zmizlo aj tajomstvo cisárskej vody...

Páči sa vám tento článok?

Ak máte záujem dostávať e-mailom raz mesačne novinky z Kúpeľov Dudince, vyplňte tento formulár. Ako poďakovanie za prihlásenie do newslettera vám na e-mail pošleme zľavu 7 % na pobyt. Okrem toho sa môžete tešiť na špeciálne akcie iba pre príjemcov newslettra.

Mám viac ako 16 rokov a poskytnutím údajov dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713, spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail za účelom registrácie sa ku odberu aktuálnych noviniek a zliav formou získavania newslettrov na poskytnutú e-mailovú adresu. Platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Zároveň súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.