Skupina A

V tejto skupine sú zaradené ochorenia, pri ktorých zdravotná poisťovňa uhrádza za poistenca liečbu, ubytovanie i stravu. Poradíme vám, ako si takýto poukaz na kúpeľnú liečbu vybaviť a na čo všetko by ste mali myslieť.

Liečba cez ZP
Pobyt na 28 / 21 dní
Plná penzia
72 / 54 základných procedúr

Čo hradí klient?

  • povinný poplatok za ústavnú starostlivosť vyplývajúci zo zákona (1,70 € osoba/deň)
  • daň z ubytovania - kúpeľný poplatok odvedený mestu Dudince (určený platným VZN mesta Dudince, v roku 2019 vo výške 1 € osoba/ noc)
  • v prípade záujmu si môže doplatiť nadštandard
 

Čo hradí zdravotná poisťovňa? 

  • kúpeľnú liečbu
  • plnú penziu
  • ubytovanie v 2-lôžkovej izbe (Rubín, Smaragd, Minerál)
 
 
 
Prehľad povinných poplatkov i doplatkov za nadštandard:
 
Povinný poplatok za ústavnú starostlivosť pri tomto type pobytu je 1,70 € (osoba/ noc). Uhrádza sa po príchode do kúpeľov, podobne ako daň z ubytovania vo výške 1 € (osoba/ noc - poplatok platí pre rok 2019). Pri skupine "A" ste oslobodený od povinného poplatku 1,70 €, ak:
  • ste nositelia ocenenia najmenej striebornej Janského plakety
  • ste osoby v hmotnej núdzi (musíte sa preukázať rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi) platíte potom iba prvé tri dni pobytu 

 

Príplatky za nadštandard
(nepovinné)

osoba/ noc

2019 

osoba/ noc

2020 

 
   
Príplatok za nadštandard v LD Rubín -
pre poistencov VšZP a od r. 2020 aj UNION

(ubytovanie v 2-lôžkovej izbe) 

VšZP 5 

VšZP, UNION 5 €

Príplatok za nadštandard v LD Smaragd
- zrekonštruované 2. poschodie

(ubytovanie v 2-lôžkovej izbe) 

 
Príplatok za ubytovanie
v 1-lôžkovej izbe 
(platí pre ubytovanie v Rubíne, Smaragde aj v Mineráli) 
10 € 15 €
Príplatok za ubytovanie,
ak je klient sám v 2-lôžkovej izbe 
(platí pre ubytovanie v Rubíne, Smaragde aj v Mineráli)
19 € 25 €
 
Pozrite si viac
Kúpeľná liečba - Kúpele Dudince