Projekty s podporou EU

Projekt Kúpeľov Dudince

V mesiacoch november 2014 až október 2015 prebehla v Kúpeľoch Dudince, a.s. plánovaná modernizácia liečebného domu Smaragd. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a SIEA.

 

 

www.economy.gov.sk

 

 

 

Projekt - Liečebný dom SmaragdMiesto realizácie projektu: Dudince

Názov projektu:
Modernizácia LD Smaragd zameraná na zvýšenie kvality poskytovaných služieb

Názov a sídlo prijímateľa: Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince

Dátum začatia realizácie projektu: 11/ 2014

Dátum skončenia realizácie projektu: 10/ 2015

Výška poskytnutého príspevku: 603.631,91 €

 

Návštevníkom nášho kúpeľného zariadenia ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie, vďaka ktorému sme mohli realizovať tento projekt.

 

 


 

Projekt Kúpeľov Dudince - vonkajší bazén

Od októbra 2010 do apríla 2011 prebehla v Kúpeľoch Dudince komplexná rekonštrukcia vonkajšieho rehabilitačného bazéna Rubín. Projekt bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a SACR. 

 

www.economy.gov.sk

 

 

 

 

Projekt Kúpeľov Dudince - rekonštrukcia bazéna

Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Názov projektu: Rekonštrukcia vonkajšieho rekreačného bazéna pri hoteli Rubín v Dudinciach

Názov a sídlo prijímateľa:
Kúpele Dudince, a.s., Kúpeľná 106, 962 71 Dudince

Výška finančného príspevku: 500 000,- EUR.

Rekonštrukcia bola ukončená v apríli 2011.

 

new.sacr.sk/strukturalne-fondy/programove-obdobie-2007-2013/

 

 

 


 

Liečebný dom Smaragd
Liečebný dom Smaragd
Liečebný dom Smaragd
Liečebný dom Smaragd
Vonkajší bazén Rubín po rekonštrukcii
Vonkajší bazén Rubín po rekonštrukcii