Preventívne opatrenia spoločnosti na zabránenie šíreniu ochorenia COVID-19

Platné od 4. 5. 2020 do odvolania
Aktualizované dňa 14. 5. 2020

 

Vážení kúpeľní hostia,

 

sme veľmi radi, že vás môžeme opäť privítať v našich kúpeľoch. Tešíme sa postupnej stabilizácii situácie v súvislosti s ochorením Covid-19, stále je však potrebné dodržiavať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Prijímame pacientov len na pobyt s komplexnou ústavnou liečebnou starostlivosťou.

 

Kúpeľná liečba je poskytovaná v nasledovnom režime:

  • Vstup do liečebných domov je povolený len ubytovaným pacientom, sprevádzanie rodinnými príslušníkmi počas nástupu na pobyt je zakázané. Rodinných príslušníkov, resp. osoby, ktoré dopravia pacientov však žiadame, aby počkali na rozhodnutie lekára o prijatí/neprijatí na kúpeľnú liečbu.
  • Pri vchode do liečebného domu bude k dispozícii zamestnanec kúpeľov, ktorý nastupujúcemu/odchádzajúcemu pacientovi pomôže s batožinou.
  • V prípade viacerých čakajúcich pacientov je nutné dodržiavať odstup 2 metre v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z dňa 29. 3. 2020.
  • Pohyb v spoločných a verejných priestoroch je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3355/2020 z dňa 20. 4. 2020.
  • Od 1. 6. 2020 sa ubytovanie poskytuje štandardne, podľa vopred dohodnutých podmienok. Samostatné ubytovanie je možné za doplatok podľa aktuálneho platného cenníka.
  • Liečebné procedúry sú tiež poskytované štandardne, s výnimkou skupinových procedúr. Žiadame pacientov, aby dodržiavali načasované termíny jednotlivých procedúr a lekárskych vyšetrení a prichádzali tam 5 minút vopred. Zabráni sa tak vyššiemu počtu čakajúcich pacientov pred ambulanciou/kabínkou.
  • Dodržiavame prísne hygienické opatrenia, vykonávame dezinfekciu všetkých povrchov.
  • Zatvorenie/otvorenie ďalších prevádzok, predovšetkým voľno-časového charakteru je v zmysle aktuálnych platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Napriek obmedzeniu niektorých prevádzok je našou snahou zabezpečiť vám celkovú pohodu počas pobytu, ktorá nepochybne prispieva k ozdravnému procesu. Preto pre vás pripravujeme rôzne aktivity, aby sme v rámci možností obohatili váš voľný čas. Pevne veríme, že vyššie uvedené opatrenia prispejú k zamedzeniu šírenia koronavírusu a budeme sa všetci cítiť v Kúpeľoch Dudince bezpečne. K tomu je však potrebná spolupráca, tolerancia a zodpovedný prístup nielen zamestnancov, ale aj pacientov. Za pochopenie a dodržiavanie opatrení srdečne ďakujeme.

Zdravie je to najcennejšie, čo máme, preto ho musíme chrániť.

 

Vedenie spoločnosti Kúpele Dudince, a. s.