Pohybové ochorenia

Skupina Číslo indikácie Kód dg Indikácia Dĺžka pobytu
B VII/1 M02, M05-M10 Reumatoidná artritída rtg št.I a II., psoriatická artritída, Reiterová choroba s funkčným postihnutím 21 dní
A VII/2 M02, M05-M10 Reumatoidná artritída rtg št.III. a IV., psoriatická artritída, Reiterová choroba s funkčným postihnutím 21 dní
B VII/3 M45, M46 Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg št. a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím 21 dní
A VII/4 M45,M46 Ankylotizujúca spondylartritída IV. až V. rtg št. a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím 21 dní
B VII/5 M41 Skoliózy idiopatické a inej etiológie do 25 rokov veku  21 dní
B VII/6 M01, M03, M13 Reaktívne a druhotné artritídy trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov 21 dní
B VII/7 M16 Koxartróza od II. štádia 21 dní
B VII/8 M10, M11, M14, M15, M17-M19 Artrózy s funkčnou poruchou a metab. artropatie 21 dní
B VII/9 M40, M43, M47- M53 Vertebrogenny syndróm 21 dní
A VII/10 podľa základnej dg  Stavy po úrazoch a operáciach pohybového aparátu vrátane operácii medzistavovcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady do 12 mesiacov od úrazu, operácie 28 dní
A VII/12 U07.1 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie 21 dní