Podmienky k pobytom v januári 2021

Aktualizované 11. 1. 2021
 

S maximálne možným úsilím chceme aj v novom roku udržiavať v Kúpeľoch Dudince bezpečné prostredie pre našich hostí počas kúpeľných pobytov. Preto sme na prvé januárové týždne prijali niektoré opatrenia a odporúčania pre nastupujúcich klientov:
 

  • kúpeľná liečba je poskytovaná v plnom rozsahu iba pre ubytovaných hostí. Žiaden rezervovaný pobyt na január nie je potrebné stornovať.
  • po termíne 12. 1. 2021 môžu klienti nastúpiť na pobyt iba s negatívnym výsledkom Ag testu alebo RT-PCR testu, nie starším ako 72 hodín (otestovanie je možné aj priamo v kúpeľoch za poplatok 7 €, avšak iba v čase 10:00 - 12:00 a záujem o testovanie je potrebné zahlásiť najneskôr deň vopred mailom alebo telefonicky) - výnimku z testovania majú len tí, ktorí majú potvrdenie od lekára o prekonaní Covid-19, nie staršie ako 90 dní. Testovaní budú takisto aj všetci zamestnanci kúpeľov.
  • o intervaloch opakovaného pretestovania ubytovaných hostí a zamestnancov budeme informovať priamo ubytovaných hostí, podľa vývoja pandemickej situácie a usmernení Ministerstva zdravotníctva SR a ÚVZSR

 

Pevne veríme, že vďaka zodpovednému postoju k prijatým opatreniam zo strany zamestnancov kúpeľov ako aj kúpeľných hostí, si budete môcť v pokoji a naplno vychutnať svoj liečebný pobyt v Kúpeľoch Dudince.

 

Opýtajte sa nás