Podmienky k pobytom v marci 2021

Aktualizované 1. 3. 2021
 

S maximálne možným úsilím chceme v Kúpeľoch Dudince udržiavať bezpečné prostredie pre našich hostí počas kúpeľných pobytov. Služby spojené s kúpeľnou liečbou alebo liečebnými pobytmi sú naďalej poskytované len pre ubytovaných hostí.

 

Na základe aktuálne platného Uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 a v súlade s Vyhláškou č. 13 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikydo odvolania všetky prevádzky poskytujúce doplnkové služby zatvorené (wellness, reštaurácia, športoviská). Cena liečebných pobytov pre samoplatcov bude z tohto dôvodu znížená, bližšie informácie poskytne rezervačné oddelenie. 

V zmysle platných nariadení sme v kúpeľoch prijali nasledujúce opatrenia a odporúčania pre klientov nastupujúcich na pobyt v marci 2021:

 

 

Nastupujúci klienti: 

  • preukážu sa potvrdením o vykonaní testu s negatívnym výsledkom Ag alebo RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. Klient môže byť v nevyhnutnom prípade (napr. nedostupnosť alebo preplnená kapacita mobilného odb. miesta) otestovaný aj priamo v kúpeľoch pri nástupe na pobyt v čase 10:00 - 12:00 za poplatok 7 €, svoj záujem o testovanie však musí nahlásiť e-mailom alebo telefonicky najneskôr deň vopred.
  • výnimku z testovania majú klienti, ktorí majú potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 nie staršie ako 90 dní alebo klienti, ktorí boli zaočkovaní 2. dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

V súlade s nariadeniami Vlády SR a s cieľom udržať bezpečné prostredie budeme opakované testovanie už ubytovaných klientov a zamestnancov až do odvolania vykonávať v pravidelných týždňových intervaloch. Bližšie informácie poskytneme priamo v kúpeľoch.

 

Pevne veríme, že vďaka zodpovednému postoju k prijatým opatreniam zo strany zamestnancov kúpeľov ako aj kúpeľných hostí, si budete môcť v pokoji a naplno vychutnať svoj liečebný pobyt v Kúpeľoch Dudince.

 

Opýtajte sa nás