Artróza kolenných, bedrových kĺbov a prstov na rukách

14.01.2019 MUDr. Dagmar Demeterová

Súčasný rýchly životný štýl, nedostatok pohybu, nesprávna životospráva a stres prispievajú k vzniku rôznych ochorení kostí a kĺbov. Často ide o jednoduchý, no pre zdravie nebezpečný vzorec: čím viac kosti a kĺby viac zaťažujeme, tým viac ich poškodzujeme. Postupne prichádza bolesť, ktorej sa telo bráni obmedzením pohybu.

Hovoríme o takzvaných civilizačných ochoreniach. Degeneratívny proces kĺbov sa nazýva artróza, ktorá patrí medzi najčastejšie choroby pohybového aparátu. Najviac postihuje váhonosné kĺby – bedrové a kolenné kĺby, častokrát sú postihnuté aj prsty na ruke.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tieto problémy postihujú viac ako polovicu obyvateľstva nad 60 rokov.

 

 

Artróza kolenných kĺbov - Kúpele Dudince

Príčiny vzniku artrózy

 • Primárne – presné príčiny nie sú známe, ale vplyv majú viaceré faktory, ako vysoký vek, nadváha, hypermobilita, nadmerné preťažovanie kĺbu, porucha biomechaniky chôdze
 • Sekundárne – napr. predošlé poškodenie kĺbu úrazom, vrodené malformácie, zápaly, metabolické poruchy a iné príčiny

Medzi hlavné prejavy artrózy patria

 • bolesť, ktorá sa na začiatku ochorenia prejavuje len pri väčšej záťaži, napr. pri chôdzi v teréne alebo po schodoch. Tieto príznaky sú typické hlavne pri artróze kolena a bedrových kĺbov. Po niekoľkých hodinách však ustúpi. Bolesť má pichavý charakter. Postupne sa bolesť prejavuje aj pri bežnej chôdzi, v neskorších štádiách aj v pokoji a počas spánku.
 • opuch
 • obmedzenie pohybu
 • pocit nestability kĺbu
 • neskoršie štádia – hypotrofia až atrofia príslušných svalov

 

Koxatróza - príznaky Gonatróza - príznaky

Pri koxartróze môžu bolesti vyžarovať do oblasti slabín, na prednú stranu stehna, niekedy až do kolenného kĺbu. Pri chôdzi po schodoch sú bolesti výraznejšie smerom nahor. Postupne dochádza k obmedzeniu pohybu bedrového kĺbu, čím sa zároveň mení aj charakter chôdze – je kolísavá, prítomné je krívanie na postihnutú stranu. ​

 

Pri gonartróze sa bolesti prejavujú najmä pri chôdzi dole schodmi. Môžu vyžarovať do predkolenia a členka, niekedy až do bedrového kĺbu. Charakteristické sú bolesti na začiatku pohybu, ktoré sa po krátkom čase zmiernia alebo ustúpia. Pri gonartróze je typické opotrebovanie kolena na jednej strane, čím dochádza k deformitám končatín „kolená do X“ alebo „kolená do O“. Taktiež dochádza k poruche stabilizačných mechanizmov kolena,  môže byť pocit nestability a pri záťaži sa môže koleno podlamovať, čo často vedie k pádom.​

 

Endoprotéza - Kúpele Dudince

Liečba zameraná na pohybové ústrojenstvo

Spočiatku konzervatívna – zmena životosprávy, farmakologická liečba, oporné pomôcky a najmä fyzioterapia aj v podobe kúpeľnej liečby zameranej na pohybové ústrojenstvo.

 

Až v prípade neúspechu konzervatívnej liečby sa odporúča operačná liečba, čiže výmena postihnutého kĺbu za umelú náhradu. Toto rozhodnutie taktiež závisí od celkového stavu pacienta, od jeho veku, svalovej sily, hustoty kostí, v neposlednom rade je dôležitá aj spolupráca pacienta. Cieľom operačnej liečby je odstránenie bolesti a návrat hybnosti poškodeného kĺbu.

Rekonvalescencia a rehabilitácia po výmene kolenného, prípadne bedrového kĺbu prebieha u každého pacienta rôzne. Cieľom je dosiahnuť, aby sa pacient čo najrýchlejšie začlenil do bežného života a „nový“ kĺb začal používať v čo najkratšom čase od operácie.

 

Indikácie operačného zákroku:

 • pokročilá artróza, ktorá už nereaguje na konzervatívnu liečbu
 • reumatoidná artritída
 • ťažké úrazy
 • onkologické ochorenia

Kontraindikácie operačného zákroku:

 • ischemická choroba dolných končatín
 • stav po infekčnom zápale v danom kĺbe
 • akútne alebo chronické kožné ochorenia dolných končatín
 • závažné kardiopulmonálne ochorenia
 • chronická infekcia kdekoľvek v tele

Kúpeľná liečba na pohybové ústrojenstvo

Riaditeľka zdravotníckeho úseku Kúpeľov Dudince, MUDr. Dagmar Demeterová odporúča najvhodnejšie kúpeľné procedúry pri liečbe 1, 2 a 3 tieho stupňa artrózy: „Využívame najmä ideálnu teplotu dudinskej vody (medzi 33 - 36 °C), ktorá je vysoko mineralizovaná. Obsahuje tiež unikátnu kombináciu oxidu uhličitého a sulfánu. Podávame ju formou individuálneho vaňového kúpeľa a bazénového kúpeľa.“ Okrem minerálnej vody je pri liečbe dôležitá aj liečebná telesná výchova či fyzikálna terapia. Bolesť môže znížiť aj magnetoterapia, kryoterapia či hydrokineziterapia. Jej cieľom je zmiernenie bolesti, zlepšenie alebo udržanie pohybu v kĺbe, zlepšenie cirkulácie, udržanie a zlepšenie rovnováhy, koordinácie a postoja. 

Svoje nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacienta po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu v pooperačnom období (po zhojení rán) má kúpeľná liečba určená na pohybové ústrojenstvo