Vysoký tlak nebolí, ale ubližuje

Vysoký krvný tlak (alebo hypertenzia) patrí k najbežnejším chorobám srdca a cievneho systému. Spolu s fajčením, cukrovkou, vysokou hladinou tukov v krvi a obezitou je jedným z najzávažnejších rizikových faktorov cievnych mozgových príhod (mŕtvice), ischemickej choroby srdca a ďalších prejavov aterosklerózy. V pokročilých štádiách choroby trpia pacienti dýchavičnosťou, bolesťou v hrudníku, poruchami obličiek a zmenami na očnom pozadí. Ako s týmto problémom plnohodnotne žiť?
 

V tomto článku sa dozviete:

  • Čo môže spôsobiť vysoký tlak
  • Ako vysoký tlak liečiť
  • Prečo je dudinská minerálna voda výborným pomocníkom pri liečbe
Vysoký tlak - Kúpele Dudince

Krvný tlak - čo robiť, ak ho mám vysoký

Ideálne hodnoty krvného tlaku sú do 120/80 mm Hg. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) nastáva, keď sa tlak v tepnách opakovane zvýši na systolickú hodnotu viac ako 140 mm Hg a diastolickú nad 90 mm Hg, nameranú minimálne pri dvoch rôznych návštevách u lekára.

Príznaky vysokého krvného tlaku môžu zahŕňať:

  • závraty
  • bolesti hlavy
  • šumenie v ušiach
  • nevoľnosť
  • dušnosť
  • krvácanie z nosa

 
Uvedené príznaky sa často prejavujú v ranných hodinách.

 

 

Ako liečiť vysoký tlak?

Liečbu vysokého krvného tlaku určuje lekár. Súčasťou každej liečby sú všeobecné režimové opatrenia, medzi ktoré patrí:

  • dostatočná telesná aktivita: 30 – 45 min 3 – 4 x týždenne (nie výkonnostný šport), napríklad rýchla chôdza
  • prevencia stresu
  • obmedzenie konzumácie alkoholu
  • úplné obmedzenie fajčenia
  • diéta s nízkym obsahom tuku, nízkym obsahom soli
  • redukcia telesnej hmotnosti u osôb s nadváhou či obezitou
  • komplexná kúpeľná liečba

 

Kúpeľná liečba vysokého tlaku

Nárok na kúpeľnú liečbu pri vysokom krvnom tlaku má pacient, ktorý je v sústavnej liečbe praktického lekára, respektíve internistu, kardiológa, a to v indikačnej skupine B. Ide o kúpeľnú liečbu čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou, kde si ubytovanie a stravovanie klient platí sám.

 

Dudinská minerálna voda je veľmi vhodná pri problémoch s hypertenziou. Oxid uhličitý, ktorý je v nej bohato zastúpený, výrazne zvyšuje prekrvenie kože, čo má vplyv na hemodynamiku a zníženie periférnej cievnej rezistencie. Tým dochádza k poklesu systolického i diastolického krvného tlaku. Dochádza tiež k poklesu srdcovej frekvencie a zlepšeniu ekonomiky práce srdca.

 

Procedúry, ktoré pomáhajú

Procedúry, ktoré pomáhajú pri problémoch s vysokým tlakom sú rôzne:

Poznáte terénne kúry?

Neoddeliteľnou súčasťou liečby hypertenzie je nielen kúpeľ v liečivej minerálnej vode, diétne stravovanie a široké spektrum procedúr, ale hlavne pohybová aktivita, kam patria aj terénne kúryPrebiehajú pod dozorom fyzioterapeuta a lekára po vytýčenej trase v areáli lesoparku, pričom klienti sú vybavení trekingovými palicami. Kúra je obohatená prvkami dychovej gymnastiky a inými cvičebnými jednotkami. 

Ide o  pohybovú aktivitu vykonávanú v prírode - slúži k zlepšeniu obehovej a pohybovej kondície. Pohyb v prírode zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc, má pozitívne účinky na nespavosť, depresívne ladenie, zvyšuje odolnosť voči stresu, zvyšuje koncentráciu a posilňuje imunitný systém.

Na terénne kúry využívame vopred danú trasu v kúpeľnom lesoparku. Kúra je doplnená dychovými cvičeniami a prvkami jogy a krátkymi edukačnými rozhovormi s erudovaným fyzioterapeutom. Na terénnu kúru je dôležité vhodné športové oblečenie, športová pevná obuv a v prípade záujmu i trekingové palice.

 

Rizikové faktory vysokého tlaku

Aj keď príčina hypertenzie nie je jasná a často neexistujú žiadne dôkazy o organických zmenách v organizme, sú známe niektoré rizikové faktory, ktoré môžu rozvoj vysokého krvného tlaku urýchliť:

  • nedostatok pohybu
  • stres
  • nadmerné požívanie alkoholu
  • fajčenie
  • zvýšená hladina tukov v krvi
  • diabetes (cukrovka)
  • sklon k vysokému krvnému tlaku v rodine – pozitívna rodinná anamnéza
  • nadváha

 

Niekedy môže byť vysoký krvný tlak spôsobený iným ochorením (sekundárna hypertenzia), napríklad ochorením obličiek alebo užívaním niektorých liekov. V mnohých prípadoch neexistuje jasný spúšťač a príčina zostáva často neodhalená.

 

Trvajúca a neliečená hypertenzia je jednou z hlavných príčin aterosklerózy (kôrnatenia tepien). Tá môže viesť k srdcovému infarktu, uzáveru tepien, zlyhaniu obličiek alebo mŕtvici.