Kúpele ako prevencia pri syndróme vyhorenia

03.05.2018 MUDr. Dagmar Demeterová

Vysoké pracovné nasadenie môže poriadne vyčerpať. Navyše ak ide o prácu s ľuďmi, ktorých treba viesť, motivovať a byť lídrom, pre psychiku to môže byť poriadna záťaž. Vážnejšiu formu vyčerpania nazývame syndróm vyhorenia, vyhasnutia. A hoci tieto problémy súhrnne označujeme názvom manažérske choroby, postihujú aj ľudí na iných ako riadiacich pozíciách. Lekári v Kúpeľoch Dudince sa s týmito ochoreniami stretávajú, žiaľ, čoraz viac.

Manažérske ochorenia - Kúpele Dudince

Syndróm vyhorenia alebo vyhasnutia je stav psychickej vyčerpanosti u ľudí, ktorí pracujú ako lídri v kolektívoch. Často sú prítomné u manažérov, ktorí sú v sústavnom kontakte napríklad s podriadenými, ale postihujú aj ľudí, ktorí neustále pracujú s inými ľuďmi, napríklad lekárov, sestry, psychiatrov, učiteľov, politikov, novinárov, policajtov, podnikateľov a mnohé iné profesie. Je to syndróm, ktorý po prvýkrát už v roku 1975 popísal Herbert Freudenberger, ktorý pracoval na nemecko-americkej klinike psychológie a psychoanalýzy.

Vývojové štádiá vyhorenia:

Samotný syndróm vyhorenia sa neprejaví zo dňa na deň, ide o dlhodobý proces, ktorý má svoje vývojové štádiá:

 • NULTÁ FÁZA (predfáza) – kedy ešte človek pracuje, podáva nadpriemerné výkony, ale niekde v hĺbke duše má pocit, že to nie je ono... takto sa vytvárajú podmienky pre vznik syndrómu vyhorenia
 • 1. FÁZA – predstavuje pocit, že človek nič nestíha, jeho práca prestáva mať systém
 • 2. FÁZA – už v tomto období dochádza k prvým príznakom porúch psychického zdravia (neuróza, úzkosť, nespokojnosť, nespavosť), ale v tomto štádiu ešte pretrváva pocit zodpovednosti za prácu, ktorú človek vykonáva, ale výsledkom je len chaos, neadekvátne reakcie, neschopnosť rozhodovať, neschopnosť zadeľovať prácu a podobne
 • 3. FÁZA – toto obdobie je charakteristické tým, že zmizne pocit nutnosti niečo urobiť s daným stavom, človek sa dostáva do stavu, že netreba robiť NIČ, dochádza k strate záujmu, nadšenia, prejavuje sa až agresivita voči kolegom či podriadeným, do popredia sa dostáva únava, vyčerpanie a hlavne sklamanie zo zlyhania

Príznaky pri manažérskych chorobách:

 • pokles výkonu a únava
 • depresie a úzkosti, poruchy sústredenia, zabúdanie
 • poruchy spánku
 • somatické ťažkosti vyplývajúce zo psychických porúch, ako sú napríklad tráviace ťažkosti, srdcovocievne problémy, búšenie srdca, zvýšené hodnoty krvného tlaku, chudnutie, prípadne nadváha a pod.
 • neschopnosť relaxovať
 • pokles sebadôvery
 • narušenie medziľudských vzťahov v práci, medzi priateľmi, ale i v rodine
 • nadmerný príjem alkoholu, tabakizmus, drogy...

 

Čo robiť...

... ak si začíname uvedomovať tieto príznaky? Ako  zastaviť dlhodobý stres, ktorý je veľmi nebezpečný a hoci ide o psychický jav, má negatívne následky aj na naše fyzické zdravie? Niektorí ešte naberú silu na to, aby si uvedomili závažnosť svojich problémov a sami dokážu hlavne:

 • prehodnotiť svoje pracovné zaradenie, či je ešte možnosť a priestor v zamestnaní a v odbore niečo na danom pracovisku dosiahnuť, alebo je lepšie odísť a začať odznova
 • určiť si priority, napríklad rodina, práca, zdravie, medziľudské vzťahy 
 • dopriať si relax, šport
 • preferovať zdravý životný štýl
 • vedieť povedať  „NIE“
 • myslieť pozitívne
 • nebrať si prácu domov
 • starosti, trápenia či neúspechy brať s nadhľadom
 • znížiť nároky na seba a tým aj na ostatných 
 • vyhľadať odbornú pomoc psychológa alebo psychiatra, keď si uvedomíme, že to neprekonáme sami

 

Priznať si problém je kľúčom k uzdraveniu

Vysvetľuje MUDr. Dagmar Demeterová, vedúca lekárka Kúpeľov Dudince: „Najdôležitejším bodom v riešení syndrómu vyhorenia je uvedomiť si, že mám problém a že ho musím bezodkladne riešiť. Tým najlepším a prvotným riešením je odísť od problému, ísť relaxovať, oddychovať, myslieť pozitívne, prosto zmeniť prostredie. Práve na tento problém je vhodná kúpeľná liečba vo forme relaxačných, aktívnych, víkendových a najmä liečebných programov zameraných na aktívny i pasívny oddych spojený s rôznymi druhmi procedúr – liečebnými a relaxačnými.“

Medzi najdôležitejšie procedúry pri riešení následkov syndrómu vyhorenia patria: 

 • kúpeľ v liečivej dudinskej minerálnej vode vo forme vaňových a bazénových procedúr
 • klasické (čiastočné alebo celotelové) masáže
 • podvodná masáž
 • perličkový kúpeľ
 • Kneippov šliapací kúpeľ
 • škótske streky 
 • kyslíková liečba „Oxymat“
 • suchý uhličitý kúpeľ – „Biovak“
 • hydrokineziterapia
 • pohybová aktivita
Manažérske ochorenia - Kúpele Dudince

Kúpele ako prevencia

Pobyt v kúpeľoch pôsobí aj ako prevencia. Doprajte si hoci aj kratší pobyt aspoň raz do roka, osloboďte sa od problémov v prostredí obklopenom prírodou, nechajte svoje telo zregenerovať liečebnými a relaxačnými procedúrami a vráťte sa do práce pozitívne naladení a plní energie.

 

Páči sa vám tento článok?

Ak máte záujem dostávať e-mailom raz mesačne novinky z Kúpeľov Dudince, vyplňte tento formulár. Ako poďakovanie za prihlásenie do newslettera vám na e-mail pošleme zľavu 7 % na pobyt. Okrem toho sa môžete tešiť na špeciálne akcie iba pre príjemcov newslettra.

Mám viac ako 16 rokov a poskytnutím údajov dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713, spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail za účelom registrácie sa ku odberu aktuálnych noviniek a zliav formou získavania newslettrov na poskytnutú e-mailovú adresu. Platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Zároveň súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.