Post-covid syndróm a kúpeľná liečba

Aj po miernom priebehu ochorenia COVID-19 môžete stále pociťovať niektoré príznaky či zhoršenie zdravotného stavu – ide o post-covid syndróm (môžete sa stretnúť aj s názvom „long covid“). Ide o súbor príznakov, ktoré pretrvávajú a vyvíjajú sa po 12 a viac týždňoch od vzniku ochorenia SARS -CoV-2 a nie sú v týchto prípadoch vysvetliteľné iným základným, respektíve pridruženým ochorením.

 

V tomto článku sa dozviete:

 • Čo je to post-covid syndróm
 • Aké sú jeho príznaky
 • Ako môže kúpeľná liečba pomôcť liečbe post-covid syndrómu
 • Prečo si na liečbu vybrať Kúpele Dudince
Oxymat - Kúpele Dudince

Príznaky post-covid syndrómu

Pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, majú široké spektrum príznakov, ktoré nesúvisia s tým, aký priebeh ochorenia mali: teda či išlo o ľahké stavy bez nutnosti hospitalizácie, alebo o pacientov pripútaných na nemocničné lôžko.

V popredí pretrvávajúcich príznakov je hlavne:

 • extrémna únava
 • dýchavičnosť, chronický kašeľ
 • poruchy srdcového rytmu, nevyrovnané hodnoty krvného tlaku
 • bolesti kĺbov, svalov a iné nešpecifické bolesti pohybového aparátu
 • ťažkosti vyplývajúce z postihnutia nervového systému, ako sú bolesti hlavy, závraty, porucha stability pri chôdzi, polyneuropatie
 • pretrvávajúce poruchy čuchu a chuti
 • poruchy spánku, depresie, úzkosť, strata motivácie
 • možné tromboembolické komplikácie
 • znížená výkonnosť v bežnom živote, a teda aj ZNÍŽENÁ KVALITA ŽIVOTA

 

Rôznorodé príznaky ochorenia i post-covid syndrómu

Príznaky, ktoré pretrvávajú po prekonaní ochorenia COVID-19 sú naozaj rozmanité, rovnako ako príznaky vznikajúceho ochorenia. Pri vzniku pandémie sa vykonávalo triedenie pacientov len na základe zvýšenej telesnej teploty a príznakov infektu HCD. Až neskôr sa k teplote pridružili iné symptómy, napríklad porucha čuchu a chuti, zažívacie ťažkosti, napr. hnačka, bolesti svalov, kĺbov alebo bolesti hlavy či únava. Niektorí pacienti dokonca nemali žiadne subjektívne ťažkosti. Tak, ako sme postupne spoznávali mnohé príznaky tohto nevyspytateľného ochorenia, tak sa teraz stretávame aj so širokým spektrom post-covidových ťažkostí. A tie bezpochyby znižujú kvalitu života.

Pandémia ochorenia SARS-CoV-2 sa, žiaľ, stala masovým problémom, a tak isto aj pretrvávanie príznakov po prekonaní ochorenia sa stáva problémom nielen zdravotným, ale i ekonomickým. Niektorí ľudia majú totiž po prekonaní ochorenia problém vrátiť sa kvôli pretrvávajúcim ťažkostiam do práce. Trápi ich najmä chronická únava a výrazné zníženie fyzickej výkonnosti. A tak sa ich práceneschopnosť predlžuje, a teda existuje predpoklad, že toto ochorenie sa v budúcnosti môže stať aj príčinou prípadnej invalidizácie človeka. Práve preto je dôležitá včasná rehabilitácia, napríklad formou kúpeľnej liečby.

 

Kúpeľná liečba „šitá na mieru“

Keďže ťažkostí, ktoré sprevádzajú post-covid syndróm je mnoho, kúpeľná liečba musí byť komplexná a individuálne vystavaná, teda „šitá na mieru“. To platí ak ide o kúpeľný pobyt pre samoplatcov a tiež pri liečbe hradenej zo zdrojov verejného zdravotníctva. Kúpele Dudince svojim klientom ponúkajú program, ktorý nie je len „balíkom“ vopred určených procedúr – ide nám o individuálny prístup ku každému, pričom liečebný plán tvoríme podľa aktuálnych zdravotných ťažkostí. Tak sa môžeme zamerať na konkrétne problémy a vybrať pre klienta z viac ako 70 procedúr tie najvhodnejšie. 

 

Naši kúpeľní lekári počas komplexného vstupného vyšetrenia stanovia rehabilitačný cieľ. Sústredia sa pritom na individuálne problémy, priebeh ochorenia a veľa sa s klientom o jeho zdraví rozprávajú. Všetko so všetkým totiž súvisí. Súčasťou vstupného vyšetrenia sú aj rôzne merania či 6 MWT – 6 minútový test chôdze, ktorý je nenáročný, ale zato veľa napovie o aktuálnej fyzickej kondícii.

Minimálna dĺžka post-covid pobytu je 6 nocí, no naši lekári odporúčajú dlhší, aspoň dvojtýždenný pobyt. Okrem naozaj intenzívnej liečby môžete využiť niekoľko bonusov. Jedným z nich je napríklad aj biochemický skríning. Každý tiež môže v prípade záujmu absolvovať aj test na stanovenie protilátok (za doplatok), ktorý informuje o vytvorení imunity v prípade opakovaného nakazenia sa.

Liečba post-covid syndrómu hradená aj zdravotnou poisťovňou

Liečbu post-covid syndrómu môžete v Kúpeľoch Dudince absolvovať už aj ako plne hradenú zdravotnou poisťovňou v skupine A pri týchto indikáciách:

 • II/12 - Stavy po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
 • VI/15 - Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
 • VII/12 - Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie

Informujte sa u svojho lekára!

 

Prečo si vybrať Kúpele Dudince

 • Kúpele Dudince majú dlhoročné odborné skúsenosti a aj veľmi dobré výsledky pri liečbe pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami, chorobami pohybového aparátu i ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému. Ponúkame preto svoje odborné skúsenosti aj pri liečbe pacientov s post-covidovým syndrómom.
   
 • Chápeme, že ide o novú, ešte neznámu skupinu pacientov a že v tomto momente len pribúdajú prvé skúsenosti s liečebnou rehabilitáciou, no veríme našim odborníkom, unikátnej minerálnej vode, ale aj moderným a účinným liečebným metódam.