Parkinsonova choroba - ochorenie centrálneho nervového systému

03.01.2024 MUDr. Dagmar Demeterová

Hoci v súčasnej dobe je medikamentózna liečba Parkinsonovej choroby veľmi efektívna, dôležité je pacientov socializovať, dostať medzi ľudí a práve preto je na mieste aj kúpeľná liečba v indikačnej skupine VI. Počas kúpeľnej liečby sa v Kúpeľoch Dudince zameriavame nielen na psychiku pacienta, ale hlavne na pohybovú aktivitu.

Parkinsonova choroba a Kúpele Dudince

Dátum svetového dňa Parkinsonovej choroby sa celosvetovo pripomína 11. apríla. Bol  vybratý na počesť narodenia londýnskeho lekára Dr. Jamesa Parkinsona (narodil sa v roku 1755). Ten ako prvý popísal toto veľmi závažné neurologické ochorenie.

Jeho vznik nemôžeme nijakým spôsobom predvídať, ovplyvniť a môže nás postihnúť kedykoľvek.

Je preto dôležité, aby populácia vedela o tomto neurologickom degeneratívnom ochorení čo najviac. Parkinsonova choroba postihuje oblasť centrálneho nervového systému, tzv. bazálne gangliá. Tie sú zodpovedné za riadenie pohybu a ich poškodenie a nedostatočná tvorba dopamínu vedú k vzniku typickej poruchy hybnosti a svalovej stuhnutosti.

 

 

Ako spoznať príznaky Parkinsonovej choroby

Klinické príznaky začínajúcej choroby nie sú vždy zo začiatku charakteristické. Ide napríklad o bolesti v ramenných kĺboch, chrbtici, pocit ťažkých dolných končatín, strata výkonnosti, zvýšená únavnosť, poruchy spánku, veľmi častá je zápcha, zmeny rečového prejavu ako napr. monotónna alebo tichá reč, zmena písma (hlavne drobné písmo, neupravené).

Postupne sa pridáva charakteristický tras hlavy, ale hlavne horných končatín, ktorý sa prirovnáva k „počítaniu peňazí“. Postupne sa pridružuje rigidita, zvýšené svalové napätie, ktoré pacienti popisujú ako stuhnutosť svalstva a obmedzenie pohybu, až dochádza bradykinéze, ktorá sa prejavuje spomalením pohybov a zmenšením rozsahu pohybov. Pacient sa postupne môže sa stať imobilným. Práve v tomto období sa človek stáva veľmi zraniteľným. Ohrozený je hlavne pádmi dôsledkom chýbajúcej synkinézy, súhybov horných končatín, ktoré zostávajú pripažené. Chôdza je šúchavá s malými krokmi, pacienti sú naklonení dopredu a zvyšuje sa pravdepodobnosť pádu a vážneho úrazu.

Pozor aj na psychiku

Dôsledkom týchto nepríjemných prejavov ochorenia, hlavne trasu hlavy a horných končatín, trpia pacienti s Parkinsonovu chorobou aj psychicky. Často sa stránia stretnutiam s cudzími ľuďmi, ba dokonca postupne aj s priateľmi a rodinnými príslušníkmi.

Práve toto obdobie je v liečbe Parkinsonovej choroby zlomové. Môže nastať stav, kedy sa pacienti izolujú od vonkajšieho sveta a sú takpovediac medzi štyrmi stenami.

 

Liečba Parkinsonovej choroby

Kúpele môžu pomôcť

Hoci v súčasnej dobe je medikamentózna liečba Parkinsonovej choroby veľmi efektívna, dôležité je pacientov socializovať, dostať medzi ľudí a práve preto je na mieste aj kúpeľná liečba v indikačnej skupine VI. Počas kúpeľnej liečby sa v Kúpeľoch Dudince zameriavame nielen na psychiku pacienta, ale hlavne na pohybovú aktivitu. Súčasťou kúpeľnej liečby je hlavne liečebný telocvik, či už skupinovou alebo individuálnou formou, prípadne cvičenie vo vode podľa zdravotného stavu pacienta a stupňa poruchy mobility.

 

Hydrokineziterapia - Kúpele Dudince

Parkinsonova choroba prináša pre pacienta a aj ich rodinných príslušníkov množstvo nových problémov, s ktorými sa musia vyrovnať. Preto je aj cieľom kúpeľnej liečby „naučiť človeka žiť so svojim ochorením a urobiť všetko pre to, aby sa duševné a telesné ťažkosti neprehlbovali.

Máte otázku k liečbe Parkinsonovej choroby alebo vás zaujíma jej liečba? Napíšte nám otázku do našej Poradne, kde vám na ňu odpovedia odborníci.