Aké diagnózy majú nárok na kúpele a ako často?

Chceli by ste vedieť, kto a kedy má nárok na kúpele? Pripravili sme pre vás pomocníka, vďaka ktorému sa ľahšie zorientujete v problematike kúpeľnej liečby hradenej zdravotnou poisťovňou.

 

V článku sa dozviete: 

 • Kto má nárok na kúpeľnú liečbu
 • Ako často mám nárok na kúpeľnú liečbu a v akej skupine
 • Aký je postup pri vybavovaní návrhu na kúpeľnú liečbu
 • Koľko budem za kúpeľnú liečbu doplácať
Konzultácia s kúpeľným lekárom

Čo je to kúpeľná liečba?

Po náročnej liečbe, po úraze, operácii, ale aj pri sústavne liečenej chronickej diagnóze môžu slovenskí pacienti absolvovať ambulantnú liečbu a rehabilitáciu, zvyčajne v mieste svojho bydliska. 

Je veľmi dôležitá, a to najmä na vyplnenie obdobia, kým sa pacient dostane do kúpeľov na ústavnú kúpeľnú liečbu. Tá sa odporúča napríklad po operáciách na pohybovom aparáte, po neurologických či srdcovo-cievnych operáciách, no aj pri stavoch po infarkte alebo po náhlej cievnej a mozgovej príhode.

Kúpeľná liečba teda priamo nadväzuje na predchádzajúcu ústavnú alebo ambulantnú starostlivosť.

Aké sú výhody kúpeľnej liečby?

 • čas na liečbu a relax – v kúpeľoch odpadajú bežné starosti, ktoré môžu sprevádzať ambulantnú liečbu (doprava na procedúry, odbiehanie z práce, povinnosti, domácnosť a pod.)
 • konzultovanie liečby s kúpeľným lekárom aj fyzioterapeutom
 • prírodný liečivý zdroj v mieste bydliska sa pri ambulantnej liečbe zvyčajne využívať nedá
 • zmena prostredia

Kto má nárok na kúpeľnú liečbu a kedy kúpele prepláca poisťovňa?

Ak kúpele potrebujete a spĺňate podmienky na absolvovanie kúpeľnej liečby (predchádzajúca hospitalizácia alebo ambulantná liečba), lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Na základne neho poisťovňa posúdi, či máte nárok na kúpeľnú liečbu. Spravidla do 30 dní a vám pošle vyrozumenie.

Listom vám oznámi schválenie (preplatenie) alebo zamietnutie kúpeľnej liečby. Ak vám ju schváli, budete tam mať uvedené aj to, či pôjde o indikačnú skupinu A (plne hradená poisťovňou) alebo skupinu B (čiastočne hradená poisťovňou) a kúpeľné zariadenie/zariadenia, v ktorých môžete liečbu absolvovať. 

Ako často mám nárok na kúpeľnú liečbu?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku môžete absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých diagnózach raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či po operáciách je kúpeľná liečba možná len raz pre konkrétny stav. 

Ak máte pochybnosti, koľkokrát do roka môžete kúpele navštíviť cez zdravotnú poisťovňu, opýtajte sa odborného lekára, prípadne sa informujte vo vašej poisťovni.

Kedy nie je možné kúpeľnú liečbu navrhnúť alebo schváliť?

O tom, či máte nárok na kúpele vzhľadom na svoju diagnózu, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Revízny lekár zdravotnej poisťovne ho však môže vrátiť na doplnenie alebo ho zamietnuť, ak nespĺňa určené podmienky. Zamietnutie návrhu musí vykonať s príslušným odôvodnením.

 

Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, či sú priložené všetky potrebné lekárske správy a vyšetrenia, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad, či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba a či je indikácia v čase posudzovania platná. 

 

Ďalšou prekážkou môže byť aj pridružené ochorenie (kontraindikácia), pre ktoré kúpeľnú liečbu nemôže absolvovať (napríklad akútne infekčné ochorenia, inkontinencia, tehotenstvo, zhubné nádory počas liečby a pod.). Častým dôvodom zamietnutia návrhu je tiež chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

 

Pozrite si kontraindikácie kúpeľnej liečby – kedy pre vás liečba v kúpeľoch nie je vhodná.

Aké diagnózy sa liečia v Kúpeľoch Dudince?

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Vzhľadom na diagnózy liečené v Dudinciach, do skupiny A patria dospelí trpiaci na:

 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia

 

V skupine B sú menej vážne diagnózy: 

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • chronické ochorenia obehového systému
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva
 • choroby z povolania
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – indikácie kúpeľnej liečby.

Aká je dĺžka kúpeľnej liečby schválenej zdravotnou poisťovňou?

Dĺžka kúpeľnej liečby pre jednotlivé diagnózy je uvedená v indikačnom zozname. Zvyčajne ide o 21 dní, pri niektorých diagnózach až o 28 dní.

Pri chorobách obehového ústrojenstva ide o 21-dňový pobyt. Podobne je to aj pri pohybových ochoreniach – s výnimkou kúpeľnej liečby po úraze či operácii na pohybovom aparáte. Vtedy je dĺžka pobytu až 28 dní. 

Aj pri niektorých nervových ochoreniach (napríklad pri zápalových ochoreniach centrálnej nervovej sústavy či chabých obrnách) trvá kúpeľná liečba 28 dní. 

Čo za vás poisťovňa prepláca pri kúpeľnej liečbe v skupine A a B?

Kúpeľná liečba cez zdravotnú poisťovňu sa delí na 2 skupiny. O tom, aké diagnózy majú nárok na kúpele, a do ktorej skupiny patrí tá vaša, vás informuje lekár na základe indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť.

Kúpeľná liečba skupina A

V skupine A sú zaradené ochorenia, pri ktorých zdravotná poisťovňa uhrádza za poistenca liečbu, stravu (plnú penziu) a štandardné ubytovanie (= ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto jednotky). Keďže v Kúpeľoch Dudince poskytujeme vyšší štandard ubytovania, sú zavedené povinné doplatky pre skupinu A.

 

Poistenec platí v Kúpeľoch Dudince povinný poplatok za ústavnú starostlivosť*,  ktorý vyplýva zo zákona (1,70 € osoba/deň), povinné doplatky za  ubytovanie a stravu a daň z ubytovania (kúpeľný poplatok odvádzaný mestu vo výške 2 € osoba/noc). V prípade záujmu si môže doplatiť za nadštandard.

 

*Od povinného poplatku sú oslobodení nositelia najmenej striebornej Janského plakety a osoby v hmotnej núdzi s potvrdením od ÚPSVaR (od 4. dňa pobytu)

 

Kúpeľná liečba skupina B

V skupine B sú zaradené ochorenia, pri ktorých zdravotná poisťovňa uhrádza za poistenca iba liečbu. Ubytovanie a stravu si poistenec platí sám, takisto aj daň z ubytovania (kúpeľný poplatok odvádzaný mestu Dudince vo výške 2 € osoba/noc). Výšku doplatkov za ubytovanie a stravu určujú kúpele. Ceny zvyčajne závisia od sezónnosti. Ak nechcete veľa doplácať, odporúčame absolvovať kúpeľnú liečbu v mimosezónnom období (zimné mesiace).

 

Ako postupovať pri podávaní návrhu na kúpeľnú liečbu?

Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave musíte doručiť (poštou alebo osobne) do pobočky vašej zdravotnej poisťovne najneskôr 6 týždňov. Teda pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom (o platnosti vás informuje váš lekár, pri niektorých diagnózach ide o 6 mesiacov od operácie či prekonania ochorenia, pri iných o 12 mesiacov).

Kúpeľnú liečbu musíte absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o kúpeľnú liečbu sa mierne líši v závislosti od indikačnej skupiny.

 

Opýtajte sa nás

Nenašli ste na stránke informáciu, ktorú hľadáte? Kontaktujte nás emailom, radi vám odpovieme na všetky otázky.

Kontaktný formulár

Ďakujeme za Váš záujem.
Naše telefónne linky sú v tieto dni nonstop zaneprázdnené, odporúčame preto využiť e-mailovú komunikáciu. Najneskôr do 2 pracovných dní od nás dostanete odpoveď, alebo Vás skontaktujeme telefonicky (prosíme o trpezlivosť, vybavujeme všetky maily a nemôže sa stať, že odpoveď nedostanete). Vybavenie rezervácie sa podstatne urýchli, ak do poznámky vpíšete čo najviac Vašich konkrétnych požiadaviek a informácií o Vás.

Viac spôsobov komunikácie (súčasne telefonicky i mailom) Vašu rezerváciu neurýchli, práve naopak. Ak sa rezerváciou zaoberajú viaceré naše pracovníčky a nevedia o tom, celý proces trvá zbytočne dlho. Ak sa tak stane, prosím, upozornite nás, že ste už s niekým od nás komunikovali.

 

Pre urýchlenie komunikácie nám do správy napíšte čo najviac informácií, prosím. O aký typ pobytu máte záujem (liečebný/relaxačný, konkrétny pobyt), koľko izieb, pre koľko osôb a na koľko nocí si ho želáte rezervovať, prípadne želaný termín.

Pre urýchlenie komunikácie nám do správy napíšte aj želaný termín pobytu (aspoň orientačne), liečebný dom, prípadne iné požiadavky či obmedzenia.

Prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713 spracúva poskytnuté osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) v oprávnenom záujme za účelom spätnej reakcie na položenú otázku ohľadne poskytovaných služieb, poskytnutý názor, hodnotenie alebo sťažnosť. Rozsah spracúvaných údajov je meno, priezvisko, e-mail, vo výnimočných prípadoch telefónne číslo a iné osobné údaje obsiahnuté v tele správy. Ako dotknutá osoba máte právo namietať takéto spracúvanie. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.