Kúpeľná liečba neurologických ochorení

17.02.2020 MUDr. Dagmar Demeterová
Možnosť liečby neurologických ochorení v Kúpeľoch Dudince je garantovaná zložením dudinskej liečivej minerálnej vody a, samozrejme, kvalifikovaným zdravotníckym personálom (lekári, fyzioterapeuti, maséri a pod). Rehabilitácia a balneológia využíva priaznivé liečebné účinky všetkých doteraz známych procedúr a minerálnej vody na harmonizáciu, liečbu a revitalizáciu tela pri neurologických ochoreniach. Je zároveň liečbou aj prevenciou.
Rehabilitácia - Kúpele Dudince

Najčastejšie neurologické indikácie

 • hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu (stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách)
 • stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti
 • multiplexná skleróza a iné demyelinizačné ochorenia
 • Parkinsonova choroba
 • stavy po zápaloch nervov a iné

Liečba a rehabilitácia musí byť komplexná

Je veľmi komplikovaná, zdĺhavá a vyžaduje dostatočne pevnú vôľu nielen od pacienta, ale i jeho okolia. Podmienkou je včasná a správna diagnostika a následne medikamentózna liečba, resp. neurochirurgická intervencia. Na ňu bezprostredne nadväzuje rehabilitačná liečba. Rehabilitácia pacientovi pomôže získať stratené pohybové možnosti a zručnosti, zachovať pohyblivosť, prípadne zvládnuť chôdzu pomocou barly alebo chodúľa. Pri rehabilitácii by mal tiež pacient získať náhradné zručnosti, ako je písanie druhou rukou, obnoviť alebo zlepšiť schopnosť reči, písma, získať sebestačnosť v obliekaní, pri hygiene či príprave jedla.
 
Liečebná rehabilitácia pasívna - po odznení akútneho stavu (pasívne cvičenia, polohovanie, vodoliečba, masáže...)
Liečebná rehabilitácia aktívna = kúpeľná liečba - pacient aktívne spolupracuje na procedúre

 

Kúpeľná liečba neurologických ochorení v Dudinciach

Liečba daného pacienta s neurologickým ochorením je prísne individuálna a doslova „šitá na mieru“ vzhľadom na jeho zdravotný stav a prípadné poruchy hybnosti. Na základe vstupného lekárskeho vyšetrenia a vyhodnotení porúch hybnosti sa v kúpeľoch ordinujú tieto liečebné procedúry:
 • uhličitý vaňový alebo bazénový kúpeľ
 • individuálny liečebný telocvik (aktívne cvičenia s asistenciou, dychová a cievna gymnastika, nácvik chôdze, posilňovanie chrbtového svalstva, brušného svalstva a svalstva dolných i horných končatín)
 • ergoterapia (vylepšuje drobnú motoriku ruky)
 • oxygenoterapia (liečba kyslíkom; vdychuje sa 90 - 95 % zvlhčovaný kyslík, jeho účinok sa znásobuje buď podávaním vitamínový preparátov alebo minerálnej vody s obsahom magnézia. Pri zvýšenom parciálnom tlaku kyslíka dochádza k zlepšeniu prekrvenia mozgového tkaniva dôsledkom zvýšenia väzby kyslíka na hemoglobín červených krviniek)
 • magnetoterapia
 • masáže a vodoliečba
 • hydrokineziterapia (skupinové cvičenie vo vode)
 • bioregulačná liečba (obstreky s prírodnými preparátmi s obsahom kolagénu)
 • Nordic Walking (severská chôdza)

 

Okrem rehabilitácie tela je potrebné sa zamerať i na „rehabilitáciu“ duše (psychoterapiu). Ak je pacient v depresii a má pocit, že je na ťarchu nielen sebe, ale i svojmu okoliu, nemá ani záujem o to, aby sa zlepšil jeho zdravotný stav. Často nevedia, čo môžu od svojho ochorenia očakávať. Je dôležité, aby pacient i jeho okolie poznalo prognózu ochorenia a jeho priebeh. Pacient i jeho blízki si musia uvedomiť, že liečba neurologického ochorenia je často „beh na dlhú trať“. Niekedy aj minimálne zlepšenie zdravotného stavu si vyžaduje vynaloženie veľkého úsilia.

Kúpeľná liečba neurologických ochorení - Kúpele Dudince