Klavírna muzikoterapia - hudba, ktorá lieči

Zlepšuje fyzické aj psychické zdravie, znižuje napätie počas terapie, navodzuje príjemnú atmosféru, vedie k relaxácii a odkloneniu pozornosti od rušivých vplyvov. Aj tieto pozitívne účinky má „na svedomí“ muzikoterapia, špeciálna psychoterapeutická metóda vysoko komunikatívneho charakteru so širokým indikačným zameraním.

 

V tomto článku sa dozviete:

  • Ako funguje muzikoterapia
  • Pre koho je určená
  • Prečo je muzikoterapia v Kúpeľoch Dudince unikátna
Klavírna muzikoterapia - Kúpele Dudince

„Muzikoterapia nie je len o počúvaní hudby. Pomáha liečiť aj fyzické ochorenia.“

Hudba liečila už 2 000 rokov dozadu

Počiatky muzikoterapie siahajú ďaleko až do Indie a Mezopotámie. Liečebné účinky hudby poznali už staroveké civilizácie v Egypte, Babylone, Grécku či v Ríme. Hudbu chápali okrem iného aj ako prevenciu v oblasti mentálnej hygieny. Hudobnou terapiou sa zaoberali myslitelia ako Pytagoras, Platón a Aristoteles.

Ako to funguje?

Tóny v určitej melódii stimulujú vegetatívne prejavy organizmu. Hudbou do tela vchádza energia a ovplyvňuje nervový systém. Počúvanie hudby vyvoláva psychické i somatické procesy a má na organizmus rovnaké účinky ako smiech.

Pri muzikoterapii nejde len o miestnosť s hudobnými nástrojmi. Je to celková atmosféra navodená pomocou nástrojov, zvukov a rytmu. Jej cieľom je rozvinúť potenciál človeka, aby sa zlepšila jeho kvalita života.

Účinky muzikoterapie:

  • upokojuje a pomáha pri nespavosti
  • odbúrava stres
  • podporuje pamäť a sústredenie
  • odbúrava pocit izolovanosti
  • pomáha budovať sociálne vzťahy
  • spev posilňuje rečové schopnosti (napr. po mozgovej príhode)
  • vhodne zvolená hudba a muzikoterapeutické aktivity dokážu dočasne znížiť krvný tlak aj stabilizovať pulz

Jediná KLAVÍRNA muzikoterapia na Slovensku

Vplyv hudby si najviac uvedomíme v našich emóciách. Muzikoterapia je jeden zo spôsobov komplexnej terapie, kedy sa berie do úvahy fyzický, ale aj psychický a sociálny rozmer každého človeka.

Základ terapie v Kúpeľoch Dudince tvorí počúvanie živo hranej klavírnej hudby a aktívna účasť na tvorbe hudby, keď sa okrem zážitku muzikoterapeutického pridáva aj zážitok spoločenský. Klientov našich kúpeľov na muzikoterapii sprevádza muzikoterapeut Peter Karvai - klavirista s 30-ročnou skúsenosťou s pôsobením živej hudby, držiteľ certifikátu Modely, metódy a oblasti použitia muzikoterapie získaného v USA.