Civilizačné ochorenia - daň za nezdravý životný štýl

18.02.2020 MUDr. Dagmar Demeterová

Dedičnosť či životný štýl? Mnoho ľudí si neuvedomuje (alebo nevie), že na riziku rozvoja kardiovaskulárnych ochorení nemá vplyv len dedičnosť, ale aj náš životný štýl. O kardiovaskulárnych ochoreniach hovoríme tiež ako o ochoreniach civilizačných. 

 

V tomto článku sa dozviete:

 • ako vám môže pomôcť kúpeľná liečba s kardiovaskulárnymi ochoreniami
 • ako pôsobí dudinský minerálny kúpeľ na srdce, cievy a tlak
 • ktoré ďalšie liečebné procedúry vám môžu pomôcť
 • čomu by ste sa mali vyhnúť, ak trpíte kardiovaskulárnymi ochoreniami
Civilizačné ochorenia - Kúpele Dudince

Kardiovaskulárna rehabilitácia v kúpeľoch

Kúpeľná liečba je dôležitá nielen z hľadiska liečby, ale aj z hľadiska edukácie pacienta. Na Slovensku prakticky neexistuje ambulantná forma kardiovaskulárnej rehabilitácie, ktorou sa snažíme vrátiť pacienta späť do pracovného pomeru a bežného života. Túto úlohu - udržať optimálny fyzický, psychický a sociálny stav pacienta vo veľkej miere pomáha plniť kúpeľná liečba. V kúpeľoch sa využíva hlavne blahodarný liečebný účinok dudinskej liečivej minerálnej vody s vysokým obsahom oxidu uhličitého, vysokým stupňom mineralizácie a zároveň prítomným sulfánom.

Kúpeľ v dudinskej minerálnej vode

 • výrazne zvyšuje prekrvenie kože vďaka prítomnému oxidu uhličitému
 • pomáha znižovať systolický i diastolický krvný tlak
 • pomáha znižovať srdcovú frekvenciu, zlepšuje sa ekonomika práce srdca a reologické vlastnosti krvi a krvnej plazmy (t. j. zvyšuje sa flexibilita červených krviniek a znižuje sa nahromadenie krvných doštičiek)
 • vďaka resorbovanej síre zo sulfánu a hydrosulfidu rozširuje kapiláry a artérie
 • pôsobí na periférne sympatikové nervové zakončenia
 • znižuje pocit bolestivosti

 

Plynové injekcie - Kúpele Dudince

Procedúry pre moje srdce

Na kúpeľnú liečbu sa preto nemožno dívať len ako na určitú formu balneácie, ako to bolo v minulosti a v začiatkoch kúpeľníctva. Ide o komplexnú starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnymi ochoreniami - jeho edukácia, kontrolovaná pohybová aktivita, úvod do racionálneho stravovaniaosvojovania si zdravého životného štýlu. Všetky tieto aktivity samozrejme podporujeme aj liečebnými procedúrami:

 

 • kúpeľ v liečivej mineránej vode vo forme individuálnych vaňových kúpeľov alebo bazénového kúpeľa
 • oxygenoterapia – metóda používaná v medicíne viac ako 100 rokov a spočíva v inhalácii zvýšenej koncentrácie kyslíka, čo pozitívne ovplyvňuje fyzickú i psychickú kondíciu, zlepšuje prekrvenie cieľových orgánov, zvyšuje imunitu a spomaľuje procesy starnutia
 • plynové injekcie tiež patria medzi účinné a obľúbené. Zlepšujú prekrvenie, uvoľňujú svalové napätie, znižujú bolestivosť, upravujú krvný tlak a iné.
 • biovak ide o modernú liečebnú procedúru pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Využíva sa pri nej oxid uhličitý. Je vhodný pri liečbe ischemickej choroby srdca, hypertenzii, pomáha zlepšovať imunitu, má detoxikačné a iné účinky.
 • pohybová aktivita – cielene dávkovaná podľa zdravotného stavu pacienta, či už vo forme individuálneho alebo skupinového telocviku, prípadne formou hydrokineziterapie (cvičenie vo vode), plávanie

Prečo je dôležitá pohybová aktivita? Často sa stretávame s pacientami, ktorí odmietajú pohybovú aktivitu. Myslia si, že dôležité je šetriť sa. Treba im vysvetliť, že srdce je taký sval ako každý iný. Aby správne fungoval, tiež musí byť trénovaný. Samozrejme, adekvátne vzhľadom na aktuálny zdravotný stav.

 

Ďalšími podpornými procedúrami (rôzne druhy masáží, vodoliečby, elektroliečby, peloidné zábaly, liečba polarizovaným svetlom a pod.) ovplyvňujeme nielen základné ale i iné pridružené ochorenia u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Príčiny aj dôsledky civilizačných ochorení poznáme

Hlavnými negatívnymi faktormi kardiovaskulárnych ochorení sú:

 • fajčenie
 • nedostatok fyzickej aktivity
 • nadváha a obezita
 • nestriedme pitie alkoholických nápojov
 • nezdravý spôsob stravovania
 • nízky príjem ovocia a zeleniny, t. j. nízky príjem vlákniny a antioxidantov
 • nadmerný príjem stravy bohatej na nasýtené mastné kyseliny (údeniny, bravčové mäso, sladkosti)

Výsledkom  toho je nadváha a iné rizikové faktory ako je diabetes mellitus, metabolický syndróm, porucha lipidového metabolizmu s následnými zmenami krvného tlaku, ktorý vo väčšine prípadov je začiatkom ďalších komplikujúcich ochorení srdca a ciev.

Fajčenie ako kontraindikácia liečby

Je dôležité upozorniť, že fajčenie je kontraindikáciou pre kúpeľnú liečbu u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Teda fajčiari kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu (v indikačnej skupine A alebo B) na kardiovaskulárnu diagnózu nemôžu absolvovať. Je to logické z toho dôvodu, že práve fajčenie je jedným z hlavných rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Iná je situácia u samoplatcov. Môžu nastúpiť na kúpeľnú liečbu aj ako fajčiari. Našim cieľom je však aj týchto pacientov motivovať k tomu, aby pochopili, aké riziko fajčenie pre nich predstavuje.

Kúpeľná liečba je vhodná aj pre klientov, ktorí ešte netrpia kardiovaskulárnymi ochoreniami, pretože primárna prevencia je veľmi dôležitá. Elimináciou rizikových faktorov je možné predísť až 80 % predčasne vzniknutých kardiovaskulárnych ochorení.