Rubín slávi svoje päťdesiatiny

V roku 1966 končili stavebné práce na prvom modernom liečebnom dome v Dudinciach. V tom čase sa zároveň vymýšľal preň aj názov. Viete, že Rubín sa kedysi volal Hont?

 

 

Povereníctvo SNR pre zdravotníctvo, riaditelia časopisu Kúpele na Slovensku a podnikové riaditeľstvo kúpeľov Sliač vypísalo na jeho pomenovanie anonymnú súťaž. Bolo v nej podaných až 105 rôznych návrhov. Komisia sa rozhodla pre názov Hont. Mal reprezentovať historické pomenovanie regiónu, v ktorom bola stavba realizovaná. Takisto mal vystihovať určitú symboliku mohutnosti a stálosti.  

 

Až neskôr bol premenovaný na Rubín. Názov dostal podľa minerálneho kameňa, ktorý blahodárne pôsobí na srdce a obehový systém. Práve aj pre účinok dudinskej minerálnej vody na srdcovo-cievne ochorenia ho dodnes vyhľadávajú desatisíce hostí.

 

Autorom prvého moderného liečebného domu postaveného v Dudinciach bol Ing. arch. Viktor Uhliarik. Ako architekt sa špecializoval na problematiku navrhovania zdravotníckych a kúpeľných stavieb. Stál aj za projektom balneoterapie Krištáľ sprístupnenej v r. 1970, LD Smaragd v r. 1978 i liečebného ústavu Sitno, neskôr premenovaného na Diamant.

 

 

Prvé výkopové práce začali v roku 1962. Išlo však o megastavbu, preto bol liečebný dom do prevádzky odovzdaný až v auguste 1966. Náklady na výstavbu Rubína sa v tej dobe vyšplhali na 16 500 000 Kčs, kompletné zariadenie stálo 2 000 000 Kčs. Prítomným sa prihovorili MUDr. Zvara, povereník Ministerstva zdravotníctva a MUDr. Novák, riaditeľ Československých štátnych kúpeľov v Sliači, kam Dudince spadali. Po príhovore a symbolickom prestrihnutí pásky nasledovala prehliadka LD a jeho priestorov a ambulancií.

 

Mám záujem o pobyt v Rubíne

 

 

Liečebný dom Rubín kedysi

Liečebný dom Rubín v roku 1964 - Kúpele Dudince
Liečebný dom Rubín - Kúpele Dudince
Pohľad z kúpeľného parku na Rubín - Kúpele Dudince
Točité schodisko vo vstupnej hale Rubín - Kúpele Dudince
Stará jedáleň v Rubíne - Kúpele Dudince
Spoločenská miestnosť v Rubíne - Kúpele Dudince
Liečebný dom Rubín - Kúpele Dudince
Liečebný dom Rubín - Kúpele Dudince
Liečebný dom Rubín - Kúpele Dudince