Liečba bolestí ramenného kĺbu

57-ročná klientka, riaditeľka odboru

Osobná anamnéza:
  • klientka po úraze predkolenia v septembri r. 2012, stav po zlomenine kosti predkolenia vpravo, chodila na dvoch barlách a po niekoľkých dňoch začali bolesti pravého ramenného kĺbu, bolesti boli aj kľudové, nočné, nemohla spávať na pravej strane
  • vyšetrená ortopédom, stav hodnotený ako „Impingement syndróm subacromialis l. dx. (bolestivosť ramenného kĺbu spôsobený podráždením až zápalovou reakciou synoviálneho púzdra)
Doterajšia liečba:
  • blokáda v oblasti pravého ramena /diprophos + mesocain/
  • Magne B6
  • magnetoterapia
  • mäkké techniky, mobilizácia ramena, perličkový kúpeľ

Stav klientky prechodne po blokáde zlepšený asi na 5 dní, potom znovu bolesť a obmedzenie hybnosti, medikamentózna liečba a rehabilitácia bez výraznejšieho efektu.

 

Vstupné vyšetrenie pri nástupe na kúpeľnú liečbu:

 

Subjektívne pretrváva bolesť v pravom ramene pri pohybe, palpačná bolestivosť v oblasti pravého ramena, obmedzenie hybnosti, abdukcia obmedzená do 90 st., intrarotácia aj extrarotácia bolestivá v terminálnej polohe, elevácia ruky len do výšky ramena s bolesťami, znížená svalova sila svalov ramenného pletenca na 3-stupeň svalového testu, bez porúch inervácie.

 

Na základe vyšetrenia odporučená klientke liečba rázovou vlnou 2x týždenne (celkovo 6x) v kombinácii s individuálnym telocvikom zameraným na zvýšenie rozsahu pohybu v ramennom kĺbe a posilnenie svalstva ramenného pletenca, ultrazvukom, reflexnou masážou, vodoliečbou a minerálnym uhličitým kúpeľom.

 

Výsledok komplexnej kúpeľnej liečby v kombinácii s liečbou rázovou vlnou:

 

Stav klientky sa výrazne zlepšil, ústup bolestí v pravom ramennom kĺbe pri pohybe a fyzickom zaťažení, ústup nočných bolestí, hybnosť len s minimálnym obmedzením, svalová sila svalov ramenného pletenca zvýšená na 4+ svalového testu (max 5 st.).

 

Záver:

 

Po absolvovaní komplexnej kúpeľnej liečby doplnenej liečbou rázovou vlnou pre bolesti ramenného kĺbu došlo k plnej obnove funkčnosti pravého ramenného kĺbu, a tým aj pravej hornej končatiny, klientka bez subjektívnych ťažkostí, zlepšenie kvality života, liečba bola úspešná.

 

MUDr. Dagmar Demeterovávedúca lekárka, Kúpele Dudince a.s.