Doprovod v kúpeľoch: Kedy áno a prepláca ho poisťovňa?

06.07.2022

Mnohí majú nárok na kúpele, ale boja sa, že by to sami nezvládli. Predsa len pri niektorých diagnózach sú bežné činnosti problematické a bez pomoci ťažko zvládnuteľné. Aj preto je doprovod do kúpeľov výbornou možnosťou, ako ísť na liečenie a zmierniť svoje zdravotné problémy.

 

V článku sa dozviete:

  • ako vybaviť doprovod do kúpeľov
  • ako ušetriť na kúpeľnom pobyte, ak poisťovňa sprievodcu nepreplatí
  • ako funguje doprovod na procedúry v Kúpeľoch Dudince
Sprievodca pri kúpeľnej liečbe

Ak trpíte zdravotným postihnutím, kvôli ktorému potrebujete pomoc pri kúpeľnej liečbe, môžete svoju poisťovňu požiadať o schválenie sprievodcu. Jeho úlohou je uľahčiť absolvovanie kúpeľnej liečby pacientovi, ktorý by v dôsledku svojho zdravotného stavu nebol schopný absolvovať liečenie samostatne.

Ako vybaviť doprovod do kúpeľov

Vy nemusíte robiť nič – v návrhu na kúpeľnú liečbu potrebu doprovodu zdôvodní lekár. Ak ho zdravotná poisťovňa schváli, uhradí aj čiastočné náklady na jeho pobyt v kúpeľoch. Sprievodca si pri pobyte v kúpeľoch dopláca časť nákladov na ubytovanie a stravu (je to rôzne, v Kúpeľoch Dudince je to od 25 € do 37 € pre osobu na deň podľa typu ubytovania). Ak pracujete a idete na kúpeľnú liečbu ako sprievodca, môžete požiadať svojho praktického lekára o vystavenie OČR.

 

Kto môže byť sprievodcom počas kúpeľnej liečby?

Je jedno, kto s pacientom príde, nemusí ísť o rodinného príslušníka. Ale pozor! Ak poisťovňa schváli kúpeľnú liečbu s doprovodom, ten musí byť s klientom počas celého trvania kúpeľnej liečby – nemôže si kúpeľný pobyt skrátiť, alebo absolvovať len jeho časť.

Poisťovňa vám zamietla sprievodcu? Využite doprovod na procedúry

Niekedy je klient sebestačný, čo sa týka hygieny, užívania liekov a schopnosti stravovania, avšak je si istejší, ak ho niekto na procedúry odprevadí. V Kúpeľoch Dudince môže v takomto prípade počas kúpeľnej liečby využiť doprovod na procedúry.

Zamestnanec kúpeľov takto v pracovné dni pomáha pacientovi pri presune na kúpeľné procedúry. Doprovod na procedúry schvaľuje kúpeľný lekár pri vstupnom vyšetrení.

 

Pozor! Klient musí byť plne sebestačný v hygiene, stravovaní, užívaní liekov a takisto mobilný (pohyblivý). Doprovod na procedúry by mal byť pre neho len akousi "barličkou".

 

Dobrý tip:

Doprovod na procedúry môžete využiť nielen pri pobytoch cez zdravotnú poisťovňu, ale aj ako samoplatca. Pri pobytoch cez zdravotnú poisťovňu ho Kúpele Dudince zabezpečujú bezplatne, pri ostatných liečebných či relaxačných pobytoch je spoplatnený.

 

 

Kúpeľná liečba s partnerom

Ak vám poisťovňa zašle nesúhlasné stanovisko ohľadom sprievodcu a vy by ste predsa len počas kúpeľnej liečby nechceli ostať bez pomoci, v Kúpeľoch Dudince ušetríte s pobytom Partner na liečení. Je to cenovo zvýhodnený liečebný pobyt pre tých, ktorých partner absolvuje kúpeľnú liečbu plne alebo čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou. Liečebný pobyt tak môžete ako samoplatca absolvovať spolu s partnerom za zvýhodnenú cenu. Môžete spoločne využívať blahodarné účinky dudinskej liečivej vody, pomôcť svojmu zdraviu modernými a účinnými procedúrami a stále máte čas na asistenciu svojmu blízkemu.

Partner na liečení

V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, využitie vonkajšieho bazéna, lekárska konzultácia a jedna liečebná procedúra denne. Tento špeciálny pobyt si môže zakúpiť manžel/ka, druh/družka klienta, ktorý absolvuje liečenie v Kúpeľoch Dudince cez zdravotnú poisťovňu (poukaz typu A alebo B). Ponuka platí výlučne počas trvania kúpeľnej liečby tohto klienta. Na rozdiel od doprovodu schváleného poisťovňou však nemusíte absolvovať celý troj- alebo štvortýždňový pobyt, vyberiete si taký časový interval, ktorý vám vyhovuje. Minimálna dĺžka je 5 nocí. Ak ale zostanete na 13 nocí a dlhšie, bude to pre vás ešte výhodnejšie.

 

Opýtajte sa nás

Nenašli ste na stránke informáciu, ktorú hľadáte? Kontaktujte nás emailom, radi vám odpovieme na všetky otázky.

Kontaktný formulár

Ďakujeme za Váš záujem.
Naše telefónne linky sú v tieto dni nonstop zaneprázdnené, odporúčame preto využiť e-mailovú komunikáciu. Najneskôr do 2 pracovných dní od nás dostanete odpoveď, alebo Vás skontaktujeme telefonicky (prosíme o trpezlivosť, vybavujeme všetky maily a nemôže sa stať, že odpoveď nedostanete). Vybavenie rezervácie sa podstatne urýchli, ak do poznámky vpíšete čo najviac Vašich konkrétnych požiadaviek a informácií o Vás.

Viac spôsobov komunikácie (súčasne telefonicky i mailom) Vašu rezerváciu neurýchli, práve naopak. Ak sa rezerváciou zaoberajú viaceré naše pracovníčky a nevedia o tom, celý proces trvá zbytočne dlho. Ak sa tak stane, prosím, upozornite nás, že ste už s niekým od nás komunikovali.

 

Pre urýchlenie komunikácie nám do správy napíšte čo najviac informácií, prosím. O aký typ pobytu máte záujem (liečebný/relaxačný, konkrétny pobyt), koľko izieb, pre koľko osôb a na koľko nocí si ho želáte rezervovať, prípadne želaný termín.

Pre urýchlenie komunikácie nám do správy napíšte aj želaný termín pobytu (aspoň orientačne), liečebný dom, prípadne iné požiadavky či obmedzenia.

Prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713 spracúva poskytnuté osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) v oprávnenom záujme za účelom spätnej reakcie na položenú otázku ohľadne poskytovaných služieb, poskytnutý názor, hodnotenie alebo sťažnosť. Rozsah spracúvaných údajov je meno, priezvisko, e-mail, vo výnimočných prípadoch telefónne číslo a iné osobné údaje obsiahnuté v tele správy. Ako dotknutá osoba máte právo namietať takéto spracúvanie. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.