Kúpeľný pobyt so zľavou

Ste poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne? Ponúkame vám možnosť zakúpiť si liečebný pobyt Medical Gold so zľavou 10%.

Tieto zľavy sa vzťahujú na pobyty objednané priamo cez rezervačné oddelenie kúpeľov (tel., e-mail, web).

 

Poistenec si musí zľavu Všeobecnej zdravotnej poisťovne uplatniť najlepšie hneď pri rezervácii pobytu, najneskôr  pri nástupe na pobyt na základe preukazu poistenca a úhrade nákladov na liečebný pobyt, zľavu nie je možné poskytnúť dodatočne, alebo spätne. Zľava nie je automatická, poistenec si ju musí sám nárokovať. Zľava vo výške 10% je aktuálne platná aj pre rok 2023 a vzťahuje sa na pobyt Medical Gold.

Preukaz poistenca je neprenosný. Zľavy sa vzťahujú len pre samoplatiacich klientov (teda nie pri pobytoch cez cestovnú kanceláriu, zamestnávateľa alebo iného sprostredkovateľa). Zľavy nie je možné ďalej kumulovať s ostatnými zľavami spoločnosti Kúpele Dudince, a.s.

 

Liečebný pobyt Medical Gold