Čo by ste mali vedieť o kúpeľnej liečbe plne hradenej poisťovňou ("A")

Ako si vybaviť poukaz na kúpeľnú liečbu v skupine A

Pozrite si postup vybavovania návrhu na kúpeľnú liečbu v skupine A a tiež často kladené otázky.

Infografika - Kúpeľná liečba v skupine A

Ako si vybaviť NÁVRH

Kúpeľnú liečbu navrhuje obvodný alebo odborný lekár na základe vášho zdravotného stavu. Lekár vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť. K návrhu priloží všetky potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Na základe indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie na Návrhu, bude liečba podľa platnej legislatívy zaradená do spôsobu úhrady typu „A“ („komplexná“) alebo „B“ („príspevková“).

Čo by mal NÁVRH obsahovať

  • indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, vašu diagnózu kódom aj slovom
  • informácie o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu
  • odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu
  • všetky požadované vyjadrenia k vášmu zdravotnému stavu (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné k schváleniu kúpeľnej liečby
  • váš podpis 
  • odporúča sa uviesť aj váš telefonický kontakt

Vyplnený Návrh spolu s priloženými lekárskymi správami podávate vy ako poistenec na pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa na základe predložených údajov v Návrhu a údajov dostupných vo vašom osobnom účte poistenca posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti v súlade so zákonom.

 

 

Dobre vedieťKúpeľná liečba musí byť ukončená ešte v dobe platnosti návrhu. Kúpele nie sú oprávnené udeľovať výnimky z tohto pravidla, preto odporúčame nenechávať si vybavovanie kúpeľného návrhu, ako aj termín nástupu na kúpeľnú liečbu na poslednú chvíľu.

 

Doplnenie/prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne vás požiada o ich doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu.

 

Doplnenie údajov odporúčame doručiť do vašej poisťovne čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii.

 

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že váš zdravotný stav nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vám vráti Návrh s uvedením dôvodu zamietnutia.

 

Na čo sa nás najviac pýtate?

→ Ako zistím, či mám nárok na kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou?

Zvyčajne ide o stavy po náročných operáciach a komplikovaných úrazoch na pohybovom ústrojenstve (nevzťahuje sa to na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie vrátane diagnostických výkonov a extrakcii kovov). Nárok na liečenie majú pacienti pri zápalových ochoreniach pohybového aparátu v III a IV štádiu ochorenia (reumatoidná artritída, Ankylotizujúca spondylartritída). Pri neurologických ochoreniach sú to stavy po závažných poraneniach a operáciach na centrálnom alebo periférnom nervovom systéme, potom chronické zápalové ochorenia nervového systému, stavy po náhlych cievnych príhodach mozgových, nervosvalové degeneratívne ochorenia, skleroza multiplex, chabé obrny a pod. Pri ochoreniach srdcovocievného aparátu do skupiny A patria stavy po akútnych infarktoch srdcového svalu aj stavy po závažných operáciach na srdci a cievach.


→ Môžem dostať priepustku na víkend?

Priepustka počas víkendu pri kúpeľnej liečbe v indikačnej skupine A (ani pri B) nie je možná. Vyplýva to zo zmluvy kúpeľov s príslušnými zdravotnými poisťovňami. Kúpele nie sú dovolenka. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.


→ Kedy najskôr po operácii je vhodné absolvovať kúpeľnú liečbu?

To závisí od toho, o akú operáciu ide. Najvhodnejšie je približne po 3 mesiacoch. Môžete nastúpiť aj skôr, ak to váš ošetrujúci lekár (operatér), ako i vedúci lekár kúpeľov schváli. A, samozrejme, jazva po operácii musí byť zhojená.


→ Záleží na tom, v ktorej zdravotnej poisťovni som poistený?

Nie, nie je to podstatné. Kúpele Dudince majú uzatvorenú zmluvu so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.