Poradňa

Najčastejšie otázky

Kedy nemám nárok na kúpeľnú liečbu?

Kúpeľnú liečbu schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na základe doručeného návrhu. Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad, či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba, či je indikácia v čase posudzovania platná, či nemá v anamnéze ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Častým dôvodom zamietnutia návrhu je chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

Pozrite si kontraindikácie kúpeľnej liečby - kedy pre vás liečba v kúpeľoch nie je vhodná.

Kedy nemôžem ísť do kúpeľov (aké sú kontraindikácie kúpeľnej liečby v Dudinciach)?

Či sú pre vás kúpele vzhľadom na váš zdravotný stav vhodné, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby. 

Pozrite si, kedy kúpele nie sú pre vás vhodné - kontraindikácie kúpeľnej liečby.

Kedy môžem požiadať o kúpele / kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou (ako často)?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či operáciách je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Kto vypisuje kúpele? Čo mám urobiť, aby som dostal kúpele cez poisťovňu?

Ak kúpeľnú liečbu potrebujete a spĺňate podmienky, lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave musíte doručiť najneskôr 6 týždňov pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom, do Vašej zdravotnej poisťovne.

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

Kto schvaľuje kúpele?

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár – špecialista (podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu príslušného lekára špecialistu). Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 

Návrh na kúpeľnú liečbu spolu so zákonom predpísanými klinickými a laboratórnymi vyšetrenia (nesmú byť staršie ako tri mesiace) pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením.
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient kúpeľnú liečbu absolvovať.

Kto má nárok na kúpele v skupine A a kto v skupine B?

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Vzhľadom na diagnózy liečené v Dudinciach, do kategórie A patria dospelí trpiaci na:

 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia

kategórii B sú menej vážne diagnózy: 

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • chronické ochorenia obehového systému
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva
 • choroby z povolania
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Aké diagnózy sa liečia v Dudinciach?

Ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka v dudinskej minerálnej vode umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne. Ide o:

 • Ochorenia pohybového aparátu
 • Kardiovaskulatórne ochorenia
 • Neurologické ochorenia
 • Choroby profesionálneho preťaženia
 • Prevencia proti týmto ochoreniam

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Naši lekári radi odpovedia na vaše otázky.

Otázky, ktoré sa za vás spýtali iní klienti

kúpeľná liečba
Kde bude prebiehať liečebný telocvik, keď bude uzavretý vnútorný bazén?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V Kúpeľoch Dudince sa vždy počas pravidelnej odstávky na prelome rokov snažíme vylepšovať prostredie pre našich klientov. Ppravidelne renovujeme nielen ubytovaciu časť, ale samozrejme aj oddelenie zdravotníckej prevádzky, aby sme dokázali podávať liečebné procedúry na vysokej úrovni a v príjemnom prostredí. Žiaden klient určite nebude v rámci liečby ukrátený o pohybovú aktivitu, ktorú potrebuje vzhľadom na svoju diagnózu.

kúpeľná liečba
Môže sa 4-mesačné dieťa kúpať v minerálnom bazéne?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V Kúpeľoch Dudince liečime klientov len od 18 roku života. Na otázku, či vôbec môže 4-mesačné dieťa ísť do minerálneho bazéna Vám najlepšie odpovie Váš pediater. Odporúčam Vám poradiť sa s ním. 

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Na akú skupinu (A,B) má manžel nárok pri diagnóze Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek L-4,L-5,L-5-S1, liečený ambulantne asi pol roka. Ďakujem
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Ak je v pravidelnej starostlivosti špecialistu, má nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B. Návrh vypisuje praktický lekár na odporučenie špecialistu.

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbupo operácii
Absolvoval som AS operáciu kolena, kde mi robili meniskus chrupavku, ktorú mám zodranú na 4 stupeň a ešte predný krížny väz, ktorý bol natiahnutý, čím neplnil svoju funkciu. Mám po tejto operácii nárok na kúpeľnú liečbu skupiny A?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Po jednoduchej artroskopickej operácii kolenného kĺbu zvyčajne nie je nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A. Ak však ide o komplikovaný stav s obmedzením funkcie v kolennom kĺbe, môže zdravotný stav prehodnotiť operatér a navrhnúť kúpeľnú liečbu, ktorú následne schvaluje príslušná zdravotná poisťovňa.

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Ktorí prosím kód dg je správny pre stredne významnú aortálnu a mitrálnu regurgitáciu: 105-108 alebo 134-137 ?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Podľa medzinárodnej kvalifikácii chorôb je dôležité, či ide o poreumatickú chorobu mitrálnej alebo aortálnej chlopne a v tomto prípade je kód: 
I 05 pre reumatické choroby mitrálnej chlopne
I 06 pre reumatické choroby aortálnej chlopne
I 08 pre choroby reumatické viacerých chlopní srdca 

Kódy pre iné, nereumatické choroby chlopní srdca sú: 
I 34 nereumatické choroby mitrálnej chlopne
I 35 nereumatická choroby  aortalnej chlopne

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Môžem dostať KL v skupine B pri aortálnej a mitrálnej regurgitácii stredne významnej a benýgnej primárnej artériovej hypertenzii
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Pri danej diagnóze máte nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B, avšak musíte byť v pravidelnej strastlivosti internistu alebo kardiológa. Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje praktický lekár na odporučenie špecialistu, resp. špecialista (internista, kardiológ).

kúpeľná liečba
Som po akútnom transmurálnom infarkte myokardu spodnej steny. Mala by som absolvovať kúpeľnú liečbu v skupine A. Do návrhu som uviedla, že preferujem kúpele Dudince a ubytovanie v jednolôžkovej izbe.Chcela by som vedieť, koľko budem platiť.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Detailné informácie nájdete na našej webovej stránke. Povinný poplatok za ústavnú starostlivosť pri tomto type pobytu je 1,70 € (osoba/noc). Uhrádza sa po príchode do kúpeľov, podobne ako daň z ubytovania vo výške 1 € (osoba/ noc - poplatok platí pre rok 2018). Príplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe je 10 € (osoba/noc).

Niektoré nervové choroby
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Otázka nie je bližšie špecifikovaná, žiaľ, nemôžeme na ňu teda odpovedať.

Je možné si u vás ako neubytovaný hosť objednať procedúry? Ak áno, kde by som našiel cenník ponúkaných procedúr?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Áno, niektoré procedúry si môžete aj ako neubytovaný hosť voľne (bez lekárskej konzultácie) zakúpiť napríklad aj na recepcii Vitálneho sveta Wellnea. Pri niektorých procedúrach je nutná lekárska konzultácia. Cenník všetkých procedúr Vám radi poskytneme osobne na recepciách alebo v elektronickej forme na vyžiadanie. Neváhajte nás skontaktovať na email rezervacie@kupeledudince.sk.

po operácii
Som 2 mesiace po angioplastike (3 stenty), o mesiac idem na ďalšiu anglioplast. a 16. 9. mám u vás rezervovaný pobyt Medical Gold na 13 nocí. Budem môcť absolvovať procedúry na pohybový aparát - minerálna vaňa, podvodná masáž, klasická masáž, parafín, re
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku
Dobrý deň prajem, pokiaľ sa nevyskytnú žiadne komplikácie, budete môcť absolvovať pobyt, ale procedúry Vám budú ordinované vzhľadom na Váš aktuálny zdravotný stav pri vstupnom lekársom vyšetrení. Prosím doniesť si na vyšetrenie lekárske správy z daného zákroku. 
Poskytujete liečebné procedúry aj cez víkendy?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

V nedeľu sa procedúry neposkytujú (s výnimkou niektorých nadštandardných voľne zakupiteľných procedúr - masáží v rámci služieb Vitálneho sveta Wellnea), v sobotu áno, ale len vybrané druhy procedúr, nie celé spektrum liečebných procedúr.

vysoký krvný tlak
Je u vás možná aj ambulantná liečba vysokého tlaku? Sme z okolia a hľadám odborníka pre mamu.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Ako kúpeľné zariadenie liečime hypertenziu len v rámci ústavnej alebo ambulantnej kúpeľnej liečby. 

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Môj známy má sklerózu multiplex a nie je schopný samostatného pohybu. Potrebuje asistenciu pri presúvaní na vozík, pri hygiene,... Je vaše zariadenie uspôsobené aj pre takýchto pacientov? Poskytujete týmto klientom nejakých asistentov?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V tomto prípade - pri takomto závažnom a ťažkom zdravotnom stave by bola vhodnejšia rehabilitácia napr.v Kováčovej, prípadne možno absolvovať rehabilitáciu na príslušnom rehabilitačnom oddelení v mieste (okolí) bydliska, kde mu môže byť poskytnutná adekvátna zdravotná starostlivosť vzhľadom na imobilitu. 

kúpeľná liečba
Dobrý deň, prosím o odpoveď, či môžem nastúpiť na kúpeľnú liečbu, keď mám na chrbte týždňové štipance, pravdepodobne od bĺch a ploštíc? Ďakujem.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Odporúčam Vám, aby ste absolvovali na kožné vyšetrenie, v akom stave sú tie štípance od hmyzu a akého hmyzu. Pri vstupnom vyšetrení v rámci nástupu na kúpeľnú liečbu je v tomto prípade nutné doložiť vyjadrenie od kožného lekára. 

Prosím o informáciu či je možné objednať pobyt na ktorý prispieva samoplatcom Všeobecná zdravotná poisťovňa ,,Zdravý chrbát,, v akej dĺžke pobytu? Dakujem
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Detailné informácie o programe “Zdravý chrbát” nájdete na našej stránke https://www.kupeledudince.sk/pobyty/liecebne-pobyty/program-zdravy-chrbat#rform

Dobrý deň, som tu na KL skupiny A po operácii srdca. Tretí týždeň som dostala menzes, zvykne mi trvať 7 dní. Mám na vaňový kúpeľ použiť tampón, alebo si ho mám na celý týždeň vymeniť za iné procedúry? Aké? ďakujem.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Určite Vám odporúčam navštíviť Vášho ošetrujúceho kúpeľného lekára... všetko sa tam vyrieši.

kúpeľná liečbanemám nárok na KL
Máte už cenu za kúpeľnú liečbu Zdravý chrbát, ktorý od 1.7. ponúka Všeobecná zdravotná poisťovňa?Je to 10-dňový pobyt pre pacientov, ktorí nemajú nárok každý rok ísť do kúpeľov. Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Liečebno-preventívny program Zdravý chrbát s termínom pobytu 27. 9. – 7. 10. 2018 bude na našej webovej stránke zverejnený v najbližších dňoch. Pre bližšie informácie môžete zatiaľ kontaktovať naše rezervačné oddelenie na kontakty: rezervacie@kupeledudince.sk alebo tel.: 045/550 4890.

PN-ka
Dobrý deň, prosím vás, ako je možné riešiť situáciu, keď som stále PN, navštevujem 2x týždenne rehabilitáciu a chcela by som u vás absolvovať cca 6 -dňovú kúpeľnú liečbu ako samoplatca. Ďakujem za odpoveď.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Z nášho hľadiska to nie je problém, ale Váš ošetrujúci lekár, ktorý Vám predpísal rehabilitáciu a Váš praktický lekár Vám musia dať súhlas s tým, že počas PN budete na kúpeľnej liečbe ako samoplatca.

kúpeľná liečba
Môžem prísť k nejakému špecialistovi - ortopédovi alebo inému odbornému lekárovi, ktorý ma vyšetrí a určí liečbu priamo do Dudiniec, keďže mám krivú chrbticu, aby mi procedúry preplatila poisťovňa?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Žiaľ, formou, na ktorú sa pýtate, vyšetrenia v Kúpeľoch Dudince neposkytujeme. Máte však možnosť využiť u nás balík služieb ambulantná liečba - Medical Ambulant, v rámci ktorého je konzultácia s lekárom a 3 procedúry denne (bez ubytovania v kúpeľoch). Neprepláca to však zdravotná poisťovňa.

nárok na kúpeľnú liečbunemám nárok na KL
Keď mi neschválili doprovod do kúpeľov, koľko by som zaplatila za 21 dní a ci by som bola na izbe s manželom, keď to zaplatím. Tento štát je celý chorý. Po troch odvolaniach, konečne schvália a doprovod nie. Neviem či tie lekárske posudky číta vrátnik.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Aby som mohla konkrétne zareagovať na tento Váš prípad, bolo by potrebné preštudovať si všetku dokumentáciu. Ak máte záujem o odpoveď z mojej strany, môžete zaslať konkrétne údaje (meno, problém, oskenovanú zdravotnú dokumentáciu) na mail rezervacie@kupeledudince.sk (do predmetu správy vpíšte "pre vedúceho lekára"). Žiaľ, ak dokumentácia a návrh zo zdravotnej poisťovne príde do kúpeľov bez potrebných náležitostí vzhľadom na zdravotný stav pacienta, musíme ho vrátiť poisťovni. Schvaľovanie doprovodu je v kompetencii zdravotnej poisťovne. Informáciu o cenách pobytov ako samoplatca nájdete na našej webovej stránke https://www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba. Manželov vieme, samozrejme, ubytovať na jednej izbe, podľa ich želania.