Poradňa

Najčastejšie otázky

Kedy nemám nárok na kúpeľnú liečbu?

Kúpeľnú liečbu schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na základe doručeného návrhu. Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad, či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba, či je indikácia v čase posudzovania platná, či nemá v anamnéze ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Častým dôvodom zamietnutia návrhu je chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

Pozrite si kontraindikácie kúpeľnej liečby - kedy pre vás liečba v kúpeľoch nie je vhodná.

Kedy nemôžem ísť do kúpeľov (aké sú kontraindikácie kúpeľnej liečby v Dudinciach)?

Či sú pre vás kúpele vzhľadom na váš zdravotný stav vhodné, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby. 

Pozrite si, kedy kúpele nie sú pre vás vhodné - kontraindikácie kúpeľnej liečby.

Kedy môžem požiadať o kúpele / kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou (ako často)?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či operáciách je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Kto vypisuje kúpele? Čo mám urobiť, aby som dostal kúpele cez poisťovňu?

Ak kúpeľnú liečbu potrebujete a spĺňate podmienky, lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave musíte doručiť najneskôr 6 týždňov pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom, do Vašej zdravotnej poisťovne.

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

Kto schvaľuje kúpele?

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár – špecialista (podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu príslušného lekára špecialistu). Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 

Návrh na kúpeľnú liečbu spolu so zákonom predpísanými klinickými a laboratórnymi vyšetrenia (nesmú byť staršie ako tri mesiace) pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením.
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient kúpeľnú liečbu absolvovať.

Kto má nárok na kúpele v skupine A a kto v skupine B?

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Vzhľadom na diagnózy liečené v Dudinciach, do kategórie A patria dospelí trpiaci na:

 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia

kategórii B sú menej vážne diagnózy: 

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • chronické ochorenia obehového systému
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva
 • choroby z povolania
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Aké diagnózy sa liečia v Dudinciach?

Ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka v dudinskej minerálnej vode umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne. Ide o:

 • Ochorenia pohybového aparátu
 • Kardiovaskulatórne ochorenia
 • Neurologické ochorenia
 • Choroby profesionálneho preťaženia
 • Prevencia proti týmto ochoreniam

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Naši lekári radi odpovedia na vaše otázky.

Otázky, ktoré sa za vás spýtali iní klienti

doprovod v kúpeľochkúpeľná liečbaliečené diagnózy
Dcéra nar. 1985 je na vozíčku. Je po tymektomii. Môže u vás absolvovať kúpeľnú liečbu?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Samozrejme, vozíčkari v Kúpeľoch Dudince môžu absolvovať kúpeľnú liečbu. Musia byť však samostatní, ak nie, je potrebné aby mala doprovod. Aby som sa mohla vyjadriť konkrétnejšie, prosím zaslať príslušnú zdravotnú dokumentáciu na mail rezervacie@kupeledudince.sk (do predmetu správy vpíšte, prosím "vedúcej lekárke").

kúpeľná liečba
Je možné absolvovať liečbu, ak má niekto záujem ísť bez odporučenia svojho obvodného lekára, resp. bez preplatenia poisťovňou?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Áno, samozrejme. Môžete prísť ako samoplatca bez odporučenia praktického lekára (vybrať si z ponuky liečebných pobytov pre samoplatcov). Odporúčame ale priniesť si nejaké lekárske správy, ak sa liečite na chronické ochorenia a tiež si pozrieť kontraindikácie kúpeľnej liečby.

kúpeľná liečba
Inkotencia - len vaňové procedúry sú možné?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Pri inkontinencii moču I. a II. st. vedúci lekár kúpeľov môže udeliť výnimku. Na jej základe je možné pacienta v kúpeľoch liečiť. Pacient zašle vedúcemu lekárovi kúpeľov lekársku správu od urológa resp. gynekológa so žiadosťou o udelenie výnimky na absolvovanie kúpeľnej liečby. Vedúci lekár zdravotný stav posúdi a vystaví potvrdenie pre zdravotnú poisťovňu. Následne je potrebné sa obrátiť na zdravotnú poisťovňu (ak návrh kvôli tejto kontraindikácii zamietla) s opätovnou žiadosťou (a doložiť potvrdenie z kúpeľov o udelenej výnimke). Žiaľ, inkontinencia moču 3. stupňa je naozaj kontraindikáciou kúpeľnej liečby a pacient nemôže byť v kúpeľoch liečený. 

Alternatívou môže byť aj liečebný pobyt ako samoplatca. Procedúry v oboch prípadoch určuje kúpeľný lekár na základe vstupnej konzultácie s ohľadom na tento problém (vaňové kúpele namiesto bazénových).

kúpeľná liečba
Treba očkovaci preukaz?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Nástup na pobyt, resp. kúpeľnú liečbu je v Kúpeľoch Dudince možný v režime OTP (= osoby očkované, testované, prekonané ochorenie COVID-19). Vzhľadom na meniacu sa situáciu odporúčame sledovať priebežne aktualizovanú stránku s aktuálnymi opatreniami v kúpeľoch.

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Mala som úraz a bola som hospitalizovaná a operovaná s trieštivou zlomeninou pravej ruky. Mám diagnózu S52.51 zlomenina dolného konca vretennej kosti, extenzný typ. Mám nárok na kúpeľnú liečbu typu A?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Áno, po zlomenine a operácii vretennej kosti máte nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A VII/10 do 12 mesiacov po operácii.

kúpeľná liečba
Je možné za poplatok mať so sebou malého bytového psíka? Socializovany zvyknuty na ludi. Dakujem.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Nakoľko sme zdravotnícke zariadenie, pobyt so psom v našich liečebných domoch či kúpeľnom hoteli nie je možný.

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Chcem sa spýtať - práve riešime dcérke kúpele, viem že mate procedúry i na pohybové je po operácii nohy ale zároveň ma i cukrovku ci sa zameriavate i na túto chorobu ďakujem za odpoveď fazekasova
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Áno, liečime ochorenia pohybového aparátu a stavy po operáciách a úrazoch pohybového aparátu, ale len pre osoby nad 18 rokov. Diabetes mellitus (cukrovku) v našich kúpeľoch neliečime.

kedy do kúpeľovkúpeľná liečba
Môžem každý rok do kúpeľov?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Nepíšete konkrétnu diagnózu, preto Vám vieme odpovedať len všeobecne. Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či operáciách je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

kúpeľná liečba
Dobrý deň, mám schválený návrh skupina A prosím o radu ako sa dá zabezpečiť pre manžela na potrebný termín liečenie partner na liečení. Minulý rok sme boli nútení vrátiť poukaz B nakoľko pre manžela nebolo možné zabezpečiť rovnaký termín. Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Žiaľ, touto formou (cez webovú poradňu) Vám vieme len veľmi ťažko poradiť. Zvyčajne odporúčame rezervovať si termín čo najskôr (s dostatočným predstihom). Nepíšete, o aký termín ste mali, resp. máte záujem. Z našej strany môže byť ťažké Vám obom nájsť voľnú izbu napr. v letných mesiacoch a začiatkom jesene, ak si objednávate na poslednú chvíľu. Našim cieľom je však výjsť Vám maximálne v ústrety, aby ste pobyt v kúpeľoch mohli absolvovať spolu. Odporúčame Vám kontaktovať naše rezervačné oddelenie na info@kupeledudince.sk. Pokúsime sa Vám nájsť voľnú izbu v pre Vás vyhovujúci termín alebo Vám ponúkneme inú možnú alternatívu.

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Chcem sa opýtať, či mám nárok na kúpele po operácii menisku pri diagnóze S832 Ďakujem.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Po jednoduchých artroskopických operáciach na pohybovom aparáte zvyčajne nie je nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A. Ak po artroskopickej operácii nie je plná funkčnosť kolenného kĺbu, môže Vám kúpeľné doliečenie navrhnúť ošetrujúci lekár, ortopéd, resp. traumatológ. Následne návrh posudzuje a schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.   

kúpeľná liečba
Dobrý deň, minulý rok 2020 som absolvovala kupelnu liečbu A po onkologickej operacii prsnika (v r.2018), mám nárok pri tejto diagnoze na kupelnu liecbu viac krat alebo iba raz ?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V Kúpeľoch Dudince onkologické ochorenia neliečime, ale v indikačnej skupine A máte nárok na kúpeľnú liečbu po onkologickom ochorení do 24 mesiacov od ukončenia onkologickej liečby. Vy ste absolvovali kúpeľnú liečbu v roku 2020, takže už nárok na liečbu nemáte, ale pre istotu sa opýtajte ešte aj svojho onkológa.

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Mohla by som isť do kúpelov (A) ak mám sústavné gynekologické problémy (operácia v r. 2018) Jeden vajecnik uz nemam ...druhy mám už iba časť a mam myomy na maternici v sledovani. Ďakujem za odpoveď
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Kúpeľná liečba pri uvedených gynekologických problémov a operáciach (pokiaľ nešlo o onkologické ochorenie), ktoré uvádzate, nie je kontraindikovaná. 

kúpeľná liečba
Predpisuje sa minerálny bazén každý deň?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Minerálny kúpeľ v dudinskej liečivej vode (formou vaňových kúpeľov alebo minerálneho bazéna) je základom kúpeľnej liečby v Dudinciach. Spravidla ho absolvuje každý náš klient raz denne, ak kúpeľný lekár nerozhodne inak - vzhľadom na aktuálny zdravotný stav konkrétneho klienta/pacienta. V nedeľu sa minerálny kúpeľ klientom nepodáva.

kúpeľná liečba
Je v hoteli Rubin vnútorný bazén na plávanie?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

V liečebnom dome Rubín môžu ubytovaní klienti na plávanie využívať vnútorný relaxačný bazén v rámci prevádzky Vitálneho sveta Wellnea. Viac o všetkých bazénoch v Kúpeľoch Dudince sa dozviete na našej  webovej stránke

kúpeľná liečba
Ktoré procedúry sú hradené cez poisťovňu? Iba tie základné?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Pri kúpeľnej liečbe hradenej plne alebo čiastočne zdravotnou poisťovňou kúpeľný lekár predpisuje procedúry z kategórie základné liečebné - tie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Klient si, samozrejme, môže dokúpiť aj iné z kategórie "nadštandard". Zoznam procedúr nájdete aj na našej webovej stránke.

kúpeľná liečba
Chcem sa opýtať, čo v prípade ak si dnes rezervujem kúpeľnú liečbu na jún 2021 a budem ju chcieť stornovať. Ďakujem za odpoveď
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Ak máte na mysli kúpeľnú liečbu hradenú čiastočne zdravotnou poisťovňou v skupine B, aby ste si u nás mohli vytvoriť rezerváciu termínu, musíte mať najprv poisťovňou schválený návrh. Termín si, samozrejme, môžete aj dodatočne po dohode s nami presunúť, odložiť, avšak schválený návrh má určitú platnosť, do konca ktorej Vás musíme v kúpeľoch odliečiť. Ceny doplatkov pre kúpeľnú liečbu v B skupine (za ubytovanie a stravu) však momentálne ešte pre jún 2021 nie sú schválené. Ak ste mali na mysli liečebný pobyt ako samoplatca - svoju rezerváciu môžete kedykoľvek (avšak aspoň 24 hodín vopred) bezplatne stornovať (telefonicky alebo mailom).

kúpeľná liečbanárok na kúpeľnú liečbu
Som po úraze a aj po operácii ľavého ramena . Mám nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Je veľmi ťažko jednoznačne odpovedať, či máte alebo nemáte nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A - z Vašej otázky sa nedá určiť, o aký úraz ide (napr. zlomenina, poškodenie šliach ramenného pletenca), aká bola liečba a aké ťažkosti u Vás pretrvávajú. V prípade záujmu, môžete na adresu rezervacie@kupeledudince.sk poslať príslušné lekárske správy, na základe ich preštudovania by som Vam vedela presnejšie odpovedať Do predmetu správy vpíšte, prosím, "vedúcej lekárke".

kúpeľná liečba
Rady by sme absolvovali krátky relaxačný pobyt (3-4 noci). Je možný pobyt so psíkom (malé plemeno, s návykami)? Ďakujeme.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Kúpele Dudince sú liečebné zariadenie a pobyt so psom v liečebných domoch Rubín, Smaragd a v kúpeľnom hoteli Minerál nie je možný.

 

kúpeľná liečba
Chcem sa ešte opýtať k tomu poplatku za bazén, skupina "A" _ ak budem na bazéne cez deň s prestávkami napríklad 4 hodiny, zaplatím 4x3=12,00 €? Nie je možnosť zakúpiť si nejakú permanentku alebo koľko stojí celodenný vstup?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Počas kúpeľnej liečby plne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine A máte možnosť využívať vonkajší bazén Rubín 1 hodinu denne zdarma, každá ďalšia hodina je za doplatok 3 €. Permanentky ani celodenné zvýhodnené vstupy pre rok 2020  v našej ponuke nemáme. 

kúpeľná liečba
Koľko stojí celodenný vstup na bazén v Rubíne, pacient "A" ubytovaný v Mineráli? Chcem si tam okrem plávania aj uschovať počas procedúr v Rubíne osobné veci v skrinke. Takúto službu bezplatne poskytujú v iných kúpeľoch.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Áno, klienti ubytovaní v kúpeľnom hoteli Minerál majú počas procedúr poskytovaných v LD Rubín možnosť bezplatne si uzamknúť osobné veci v skrinkách v balneoterapii Krištáľ (na prízemí liečebného domu Rubín). Odporúčame Vám obrátiť sa na recepciu Rubín. Počas kúpeľnej liečby plne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine A máte možnosť využívať vonkajší bazén Rubín 1 hodinu denne zdarma, každá ďalšia hodina je za doplatok 3 €.