Poradňa

Najčastejšie otázky

Kedy nemám nárok na kúpeľnú liečbu?

Kúpeľnú liečbu schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na základe doručeného návrhu. Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad, či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba, či je indikácia v čase posudzovania platná, či nemá v anamnéze ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou kúpeľnej liečby. Častým dôvodom zamietnutia návrhu je chýbajúca predchádzajúca ambulantná či ústavná liečba.

Pozrite si kontraindikácie kúpeľnej liečby - kedy pre vás liečba v kúpeľoch nie je vhodná.

Kedy môžem požiadať o kúpele / kúpeľnú liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou (ako často)?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či operáciách je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Kto vypisuje kúpele? Čo mám urobiť, aby som dostal kúpele cez poisťovňu?

Ak kúpeľnú liečbu potrebujete a spĺňate podmienky, lekár (špecialista alebo všeobecný lekár) vám vypíše kúpeľný návrh. Podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave musíte doručiť najneskôr 6 týždňov pred tým, ako uplynie jeho platnosť daná zákonom, do Vašej zdravotnej poisťovne.

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

Kedy nemôžem ísť do kúpeľov (aké sú kontraindikácie kúpeľnej liečby v Dudinciach)?

Či sú pre vás kúpele vzhľadom na váš zdravotný stav vhodné, rozhodne váš ošetrujúci lekár. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby. 

Pozrite si, kedy kúpele nie sú pre vás vhodné - kontraindikácie kúpeľnej liečby.

Kto schvaľuje kúpele?

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár – špecialista (podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu príslušného lekára špecialistu). Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 

Návrh na kúpeľnú liečbu spolu so zákonom predpísanými klinickými a laboratórnymi vyšetrenia (nesmú byť staršie ako tri mesiace) pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne.

Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením.
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť. Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient kúpeľnú liečbu absolvovať.

Kto má nárok na kúpele v skupine A a kto v skupine B?

Zákon rozlišuje vážne a menej vážne diagnózy. Vzhľadom na diagnózy liečené v Dudinciach, do kategórie A patria dospelí trpiaci na:

 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia

kategórii B sú menej vážne diagnózy: 

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • chronické ochorenia obehového systému
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva
 • choroby z povolania
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom

Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia.

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Aké diagnózy sa liečia v Dudinciach?

Ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka v dudinskej minerálnej vode umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne. Ide o:

 • Ochorenia pohybového aparátu
 • Kardiovaskulatórne ochorenia
 • Neurologické ochorenia
 • Choroby profesionálneho preťaženia
 • Prevencia proti týmto ochoreniam

 

Je vaša diagnóza medzi ochoreniami, ktoré liečime? Pozrite si indikácie kúpeľnej liečby

Naši lekári radi odpovedia na vaše otázky.

Otázky, ktoré sa za vás spýtali iní klienti

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Chcem sa opýtať, či mám nárok na kúpele po operácii menisku pri diagnóze S832 Ďakujem.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Po jednoduchých artroskopických operáciach na pohybovom aparáte zvyčajne nie je nárok na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine A. Ak po artroskopickej operácii nie je plná funkčnosť kolenného kĺbu, môže Vám kúpeľné doliečenie navrhnúť ošetrujúci lekár, ortopéd, resp. traumatológ. Následne návrh posudzuje a schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.   

kúpeľná liečba
Dobrý deň, minulý rok 2020 som absolvovala kupelnu liečbu A po onkologickej operacii prsnika (v r.2018), mám nárok pri tejto diagnoze na kupelnu liecbu viac krat alebo iba raz ?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

V Kúpeľoch Dudince onkologické ochorenia neliečime, ale v indikačnej skupine A máte nárok na kúpeľnú liečbu po onkologickom ochorení do 24 mesiacov od ukončenia onkologickej liečby. Vy ste absolvovali kúpeľnú liečbu v roku 2020, takže už nárok na liečbu nemáte, ale pre istotu sa opýtajte ešte aj svojho onkológa.

kúpeľná liečbaliečené diagnózy
Mohla by som isť do kúpelov (A) ak mám sústavné gynekologické problémy (operácia v r. 2018) Jeden vajecnik uz nemam ...druhy mám už iba časť a mam myomy na maternici v sledovani. Ďakujem za odpoveď
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Kúpeľná liečba pri uvedených gynekologických problémov a operáciach (pokiaľ nešlo o onkologické ochorenie), ktoré uvádzate, nie je kontraindikovaná. 

kúpeľná liečba
Predpisuje sa minerálny bazén každý deň?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Minerálny kúpeľ v dudinskej liečivej vode (formou vaňových kúpeľov alebo minerálneho bazéna) je základom kúpeľnej liečby v Dudinciach. Spravidla ho absolvuje každý náš klient raz denne, ak kúpeľný lekár nerozhodne inak - vzhľadom na aktuálny zdravotný stav konkrétneho klienta/pacienta. V nedeľu sa minerálny kúpeľ klientom nepodáva.

kúpeľná liečba
Je v hoteli Rubin vnútorný bazén na plávanie?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

V liečebnom dome Rubín môžu ubytovaní klienti na plávanie využívať vnútorný relaxačný bazén v rámci prevádzky Vitálneho sveta Wellnea. Viac o všetkých bazénoch v Kúpeľoch Dudince sa dozviete na našej  webovej stránke

kúpeľná liečba
Ktoré procedúry sú hradené cez poisťovňu? Iba tie základné?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Pri kúpeľnej liečbe hradenej plne alebo čiastočne zdravotnou poisťovňou kúpeľný lekár predpisuje procedúry z kategórie základné liečebné - tie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Klient si, samozrejme, môže dokúpiť aj iné z kategórie "nadštandard". Zoznam procedúr nájdete aj na našej webovej stránke.

kúpeľná liečba
Chcem sa opýtať, čo v prípade ak si dnes rezervujem kúpeľnú liečbu na jún 2021 a budem ju chcieť stornovať. Ďakujem za odpoveď
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Ak máte na mysli kúpeľnú liečbu hradenú čiastočne zdravotnou poisťovňou v skupine B, aby ste si u nás mohli vytvoriť rezerváciu termínu, musíte mať najprv poisťovňou schválený návrh. Termín si, samozrejme, môžete aj dodatočne po dohode s nami presunúť, odložiť, avšak schválený návrh má určitú platnosť, do konca ktorej Vás musíme v kúpeľoch odliečiť. Ceny doplatkov pre kúpeľnú liečbu v B skupine (za ubytovanie a stravu) však momentálne ešte pre jún 2021 nie sú schválené. Ak ste mali na mysli liečebný pobyt ako samoplatca - svoju rezerváciu môžete kedykoľvek (avšak aspoň 24 hodín vopred) bezplatne stornovať (telefonicky alebo mailom).

kúpeľná liečbanárok na kúpeľnú liečbu
Som po úraze a aj po operácii ľavého ramena . Mám nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Je veľmi ťažko jednoznačne odpovedať, či máte alebo nemáte nárok na kúpeľnú liečbu v skupine A - z Vašej otázky sa nedá určiť, o aký úraz ide (napr. zlomenina, poškodenie šliach ramenného pletenca), aká bola liečba a aké ťažkosti u Vás pretrvávajú. V prípade záujmu, môžete na adresu rezervacie@kupeledudince.sk poslať príslušné lekárske správy, na základe ich preštudovania by som Vam vedela presnejšie odpovedať Do predmetu správy vpíšte, prosím, "vedúcej lekárke".

kúpeľná liečba
Rady by sme absolvovali krátky relaxačný pobyt (3-4 noci). Je možný pobyt so psíkom (malé plemeno, s návykami)? Ďakujeme.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Kúpele Dudince sú liečebné zariadenie a pobyt so psom v liečebných domoch Rubín, Smaragd a v kúpeľnom hoteli Minerál nie je možný.

 

kúpeľná liečba
Chcem sa ešte opýtať k tomu poplatku za bazén, skupina "A" _ ak budem na bazéne cez deň s prestávkami napríklad 4 hodiny, zaplatím 4x3=12,00 €? Nie je možnosť zakúpiť si nejakú permanentku alebo koľko stojí celodenný vstup?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Počas kúpeľnej liečby plne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine A máte možnosť využívať vonkajší bazén Rubín 1 hodinu denne zdarma, každá ďalšia hodina je za doplatok 3 €. Permanentky ani celodenné zvýhodnené vstupy pre rok 2020  v našej ponuke nemáme. 

kúpeľná liečba
Koľko stojí celodenný vstup na bazén v Rubíne, pacient "A" ubytovaný v Mineráli? Chcem si tam okrem plávania aj uschovať počas procedúr v Rubíne osobné veci v skrinke. Takúto službu bezplatne poskytujú v iných kúpeľoch.
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Áno, klienti ubytovaní v kúpeľnom hoteli Minerál majú počas procedúr poskytovaných v LD Rubín možnosť bezplatne si uzamknúť osobné veci v skrinkách v balneoterapii Krištáľ (na prízemí liečebného domu Rubín). Odporúčame Vám obrátiť sa na recepciu Rubín. Počas kúpeľnej liečby plne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine A máte možnosť využívať vonkajší bazén Rubín 1 hodinu denne zdarma, každá ďalšia hodina je za doplatok 3 €. 

kúpeľná liečba
Dobrý deň, koľko zaplatím za vonkajší bazén? pacient v skupine A?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Klienti na kúpeľnej liečbe plne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine A majú v roku 2020 hodinový vstup do vonkajšieho bazéna Rubín zdarma, za každú ďalšiu začatú hodinu si doplatia 3 €.

Dobrý deň, môže využívať vonkajší bazén v Rubíne ak je pacient ubytovaný v hoteli Minerál ?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Áno, aj hostia ubytovaní v kúpeľnom hoteli Minerál môžu využívať vonkajší bazén Rubín.

kúpeľná liečbanárok na kúpeľnú liečbu
Dobrý deň prajem. Moja otázka: Absolvoval som kúpelnú liečbu v "A" skupine ale vdaka Coronaviru som ju nedokončil,resp.vyčerpal som len 2 rýždne z 3. Je možnost dočerpat zvyšok?
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Ak Vám bola prerušená kúpeľná liečba pre pandémiu Covid-19, máte nárok na dokončenie kúpeľnej liečby v období platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu. Prosím, kontaktujte Vašu zdravotnú poisťovňu.  

kúpeľná liečba
Dobrý deň, robíte v tomto hektickom období aj program Obezita? Pošlite mi podmienky. Ďakujem
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Pre program Obezita zatiaľ nemáme stanovený termín, v letných mesiacoch sú už naše kapacity obsadené. Sledujte, prosím, našu webovú stránku, informácie o realizácii programu zverejníme v priebehu júla.

kedy do kúpeľovkúpeľná liečbanárok na kúpeľnú liečbu
Dokedy prosím, po výmene bedrového kľbu /12. 2019/ musím podať žiadosť do VZP o KL "A" ? Srdečne ďakujem
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Po operácii bedrového kĺbu (totálna endoprotéza) máte nárok na kúpeľnú liečbu do 12 mesiacov od operácie a musíte si ju aj do tohto termínu vyčerpať. Vo Vašom prípade je už je najvyšší čas, aby Vám operatér resp. praktický lekár vypísal návrh na kúpeľnú liečbu a podali ste si ho na príslušnú zdravotnú poisťovňu.  

kúpeľná liečbaliečené diagnózynárok na kúpeľnú liečbu
Dá sa ísť do kúpeľov po operácii karpalneho tunela cez poisťovňu, alebo sa iba platí taký pobyt
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku
Po operácii karpálneho tunela kupelnú liečbu navrhuje špecialista, operatér, resp. neurológ, ktorý aj posudzuje nárok na liečbu v indikačnej skupine A (hradené ZP), resp. B a následne v oboch prípadoch schvaľuje príslušná ZP. V prípade pretrvávania subjektívnych ťažkostí, resp. pri zníženej funkčnej schopnosti ruky Vám môže byť schválená liečba v indikačnej skupine A.
kúpeľná liečba
Na Mail nik neodpovedá, telefón je odkazovač, ako sa mám skontaktovať? Prosím poraďte
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Rezervačné oddelenie v tomto mimoriadnom čase uzavretých kúpeľov pracuje v zmenenom režime, je možné, že sa nemusíte k nám dovolať. Odporúčame Vám ale kontaktovať nás mailom (odpovedáme naň spravidla do nasledujúceho pracovného dňa), prípadne nám v ňom zanechajte Váš telefonický kontakt, aby sme Vás mohli skontaktovať my. Využiť môžete aj tento kontaktný formulár https://www.kupeledudince.sk/kontaktny-formular

kúpeľná liečba
Dobry den, vzhladom na vyhlasenu Mimoriadnu situaciu Kriz.stabom SR, ktore hovori aj o uzavreti kupelov vo vseobecnosti, sa chcem opytat, kedze mam k vam nastupit na kuprlny pobyt B, ako treba postupovat- budete informovat nastupujucich klientov?
Odpovedá: Mgr. Anna Kupčuljaková, marketing kúpeľov

Rozhodnutím vedenia kúpeľov z dňa 14. 3. 2020 Kúpele Dudince, a.s. neprijímajú nových hostí na pobyt s nástupom do 22. 3. 2020 vrátane. Hostí o tomto informujeme my (majú možnosť si presunúť termín pobytu alebo ho stornovať), prípadne sa sami s nami kontaktujú. Situáciu pozorne sledujeme a sme pripravení na ňu aktuálne reagovať. Ak máte termín nástupu po 22. marci, odporúčame Vám takisto nás kontaktovať, najlepšie mailom na rezervacie@kupeledudince.sk.

kúpeľná liečba
DNA 24. MARCA MAM U VAS NASTUPIT NA KUPELNU LIECCBU NA 21 DNI.V SUVISLOSTI S EPIDEMIOU KORONAVIRUSU , MENIA SA PRAVIDLA NASTUPU NA KUPELNU LIECBU,?dakujem.
Odpovedá: MUDr. Demeterová Dagmar, vedúca lekárka a riaditeľka zdravotníckeho úseku

Klienti zdravotných poisťovní v indikačnej skupine A, B nastupujú zatiaľ v normálnom režime, poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je prerušené. Samozrejme, v tejto mimoriadnej situácii je rozhodnutie na klientovi, či nastúpi na kúpeľnú liečbu alebo nie.