Joga

Každú ľudskú bytosť tvoria tri zložky – telo, myseľ, duša. Aby sme žili spokojne, musíme k týmto zložkám priradiť tri potreby. Telesnou potrebou je zdravie, psychickou je poznanie a duchovnou je vnútorný pokoj. Až pri splnení týchto potrieb môžeme hovoriť o harmónii. Všetko, čo na človeka dolieha a čo prijíma, má byť v rovnováhe s tým, čo človek vytvára a odovzdáva. Joga je len nástroj a záleží len na nás, či ho použijeme v dobrom. JOGA dáva zdravie, rozvíja koncentráciu, pomáha získať sebadôveru, harmonizuje duševnú a telesnú sféru, zosúlaďuje vonkajšie a vnútorné vzťahy, dáva schopnosť prekonať zlozvyky, pripútanosť, závislosť, umožňuje sebarealizáciu.

 

Joga má 8 stupňov:

  1. JAMA – všeobecné etické princípy
  2. NIJAMA – pravidlá osobného správania
  3. ASÁNY – telesné , statické jogové polohy
  4. PRANAJÁMA – dychové cvičenia
  5. PRATJÁHARA – odpútanie mysle od rušivých vplyvov
  6. DHARÁMA – cvičenie sústredenosti, koncentrácie mysle
  7. DHJÁMA – meditácia
  8. SAMADMI – splynutie s nekonečnom

 

Mám záujem o pobyt

 

Kategória: 
Ostatné procedúry
Lekár: 
Nie
Typ: 
Nadštandard
Čas: 
30 min
« všetky procedúry