Kúpeľná liečba v skupine B

Čo by ste mali vedieť...

... o kúpeľnej liečbe čiastočne hradenej zdravotnou poisťovňou a čiastočne poistencom v skupine "B"? Pozrite si postup vybavovania kúpeľnej liečby, a tiež často kladené otázky.

Kúpeľná liečba - Kúpele Dudince

Na čo sa nás najviac pýtate?

Ako zistím, či mám nárok na kúpeľnú liečbu v skupine B?

Nárok na tento typ kúpeľnej liečby máte vtedy, ak ste pre chronické ochorenie srdcovocievneho či pohybového aparátu alebo pre nervové ochorenie v trvalej starostlivosti špecialistu (internista, kardiológ, ortopéd, neurológ...). Samozrejme, toto platí v prípade spomenutých indikácií liečených v Kúpeľoch Dudince.

 

Môžem dostať priepustku na víkend?

Priepustka počas víkendu pri kúpeľnej liečbe v indikačnej skupine B nie je možná. Vyplýva to zo zmluvy kúpeľov s príslušnými zdravotnými poisťovňami. Kúpele nie sú dovolenka. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

 

Môžem byť ubytovaný inde a do kúpeľov dochádzať len na procedúry (ambulantne)?

Áno, môže to byť výhodné napr. pre pacienta, ktorý má kúpele v mieste bydliska alebo v blízkom okolí. Ak ste však ubytovaný priamo v kúpeľoch, venujete sa svojej liečbe a relaxujete v kľude po procedúrach. Odpadajú vám starosti, ktoré máte, ak absolvuje len ambulantnú liečbu.

 

Záleží na tom, v ktorej zdravotnej poisťovni som poistený?

Nie, nie je to podstatné. Kúpele Dudince majú uzatvorenú zmluvu so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami. Ubytovanie a stravu si doplácate sami, teda záleží iba od vás, pre ktorý typ ubytovania sa rozhodnete (Smaragd, Rubín, Minerál).