Kúpeľná liečba plne hradená zdravotnou poisťovňou

Čo by ste mali vedieť...

... o kúpeľnej liečbe plne hradenej zdravotnou poisťovňou v skupine "A"? Pozrite si postup vybavovania kúpeľnej liečby, a tiež často kladené otázky.

Kúpeľná liečba - Kúpele Dudince

Na čo sa nás najviac pýtate?

Ako zistím, či mám nárok na kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou?


Zvyčajne ide o stavy po náročných operáciach a komplikovaných úrazoch na pohybovom ústrojenstve (nevzťahuje sa to na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie vrátane diagnostických výkonov a extrakcii kovov). Nárok na liečenie majú pacienti pri zápalových ochoreniach pohybového aparátu v III a IV štádiu ochorenia (reumatoidná artritída, Ankylotizujúca spondylartritída). Pri neurologických ochoreniach sú to stavy po závažných poraneniach a operáciach na centrálnom alebo periférnom nervovom systéme, potom chronické zápalové ochorenia nervového systému, stavy po náhlych cievnych príhodach mozgových, nervosvalové degeneratívne ochorenia, skleroza multiplex, chabé obrny a pod. Pri ochoreniach srdcovocievného aparátu do skupiny A patria stavy po akútnych infarktoch srdcového svalu aj stavy po závažných operáciach na srdci a cievach.

 

Zoznam ochorení liečených v Kúpeľoch Dudince

 

Môžem dostať priepustku na víkend?


Priepustka počas víkendu pri kúpeľnej liečbe v indikačnej skupine A nie je možná. Vyplýva to zo zmluvy kúpeľov s príslušnými zdravotnými poisťovňami. Kúpele nie sú dovolenka. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

 

Kedy najskôr po operácii je vhodné absolvovať kúpeľnú liečbu?


To závisí od toho, o akú operáciu ide. Najvhodnejšie je približne po 3 mesiacoch. Môžete nastúpiť aj skôr, ak to váš ošetrujúci lekár (operatér), ako i vedúci lekár kúpeľov schváli. A, samozrejme, jazva po operácii musí byť zhojená.

 

Záleží na tom, v ktorej zdravotnej poisťovni som poistený?


Ako poistenec VšZP ste v Kúpeľoch Dudince štandardne ubytovaný v 2-lôžkovej izbe LD Smaragd alebo v 2-lôžkovej izbe v kúpeľnom hoteli MINERÁL. Za nadštandard (iný typ ubytovania) si môžete sami priplatiť. Ako poistenec ZP Dôvera alebo Union máte pri ubytovaní v 2-lôžkovej izbe možnosť výberu: v LD Smaragd alebo v LD Rubín - obe verzie bez doplatku. Priplácate len v prípade, že sa rozhodnete pre nadštandardné ubytovanie (napr. v 1-lôžkovej izbe).