Kontakty

Liečebné domy Rubín, Smaragd a Kúpeľný hotel Minerál

Kúpele Dudince, a.s. 
Kúpeľná 106
962 71 Dudince
 
Adresa KH Minerál: Okružná 124, 962 71 Dudince
 

IČO: 31642713
IČ-DPH: SK2020474390

Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 319/S.

 
Recepcia LD Rubín: +421 45 550 49 20
Recepcia LD Smaragd: +421 45 550 49 50
Recepcia KH Minerál: +421 45 550 60 01
 
Rezervácie a info pre klientov:
Tel: +421 45 550 44 44, +421 45 550 33 33
Fax: +421 45 550 48 40
 
GPS súradnice: 48.166721, 18.880505