Kontakty

Liečebné domy Rubín a Smaragd

Kúpele Dudince, a.s. 
Kúpeľná 106
962 71 Dudince
 

IČO: 31642713
IČ-DPH: SK2020474390

Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 319/S.

 
Recepcia LD Rubín: + 421 45 550 49 20
Recepcia LD Smaragd: + 421 45 550 49 50
 
Rezervácie a info pre klientov:
Tel: +421 45 550 44 44, +421 45 550 33 33
Fax: +421 45 550 48 40
 
GPS súradnice: 48.166721, 18.880505
 
 

Kúpeľný hotel Minerál

Okružná 124 
962 71 Dudince

Tel: +421 45 550 6001      

rezervacie@kupeledudince.sk

 

Fakturačná adresa:
HVT, s.r.o.
Okružná 124
962 71 Dudince
 

IČO: 35 833 815 
DIČ:2021643635
IČ DPH: SK 2021643635
Zápis v OR Banská Bystrica: 25.03.2002, oddiel Sro, vložka 19140/S

                      

Ďalšie kontakty:
Prevádzkar - Veronika Priadková, Lucia Rožicová 045/550 6001, prevadzka@hotelmineral.sk

Vedúca recepcie - Iveta Holíková  045/550 6001, recepcia@hotelmineral.sksales@hotelmineral.sk