Choroby z povolania

Skupina Ćíslo indikácie Kód diagnózy Indikácia Dĺžka pobytu
B XII/3 Z99, V94 Ochorenia vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny) 21 dní
B XII/4 Z99, V43, X50 Ochorenia kostí, kĺbov, šliach, ciev, nervov, končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi 21 dní
B XII/8 G13, G22, G32, G56, G59, G63, G64 Choroby periférneho a centrálneho nervového systému vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami 21 dní