Lázeňská léčba

Trápí vás více zdravotních problémů? Podívejte se, jestli lázeňský pobyt v Dudincích může být pro vás tím správnym řešením, a které nemoci v Dudincích léčime.

 

Nemoci, které léčime

Proč dudinská minerální voda?

Dudinská minerální voda patří mezi nejvzácnější vody na světě. Naše "prdľavka" - jak ji obvykle domácí Dudinčania nazývají, je vysoce mineralizovaná léčivá voda. Ojedinělá kombinace oxidu uhličitého a sirovodíku umožňuje léčbu různých onemocnění současně. Vodu podobného složení v Evropě už jen ve Vichy (Francie).

  • Onemocnění pohybového aparátu
  • Kardiovaskulatórne onemocnění
  • Neurologické onemocnění
  • Nemoci profesionálního přetížení
  • Prevence proti těmto onemocněním

Dudinská voda dokáže léčit široké spektrum onemocnění, neboť... 

 

přítomný oxid uhličitý a sirovodík se při pronikání do těla navzájem podporují. Oxid uhličitý výrazně zvyšuje prokrvení kůže, což má vliv na hemodynamiku (tedy vliv na tlak krve a její proudění cévami) a ke snížení periferní cévní rezistence. Tím dochází k poklesu systolického i diastolického krevního tlaku. Dochází také k poklesu srdeční frekvence, zlepšení ekonomiky práce srdce a zlepšení reologických vlastností krve a krevní plazmy (t. J. Zvýšená flexibilita červených krvinek a snížení nahromadění krevních destiček).

Reabsorbována síra ze sirovodíku a hydrosulfidu obsažených v minerální vodě, se zachycuje v pojivové tkáni tím více, čím více je tkáň poškozena. Kromě toho sirné vody zvyšují rozšíření kapilár a arterií. Zvyšují hladinu vazoaktivních látek, působí na periferní sympatické nervová zakončení. Snižují pocit bolestivosti a na hemodynamiku působí podobně jako oxid uhličitý.

A právě toto vzájemné synergické působení oxidu uhličitého a sirovodíku se využívá při léčbě pacientů s polymorbiditou (kombinace onemocnění kardiovaskulárního aparátu s onemocněními pohybového aparátu a nervové soustavy). Při jednom léčebném pobytu se právě proto Lázně Dudince zaměřují na léčbu např. ischemické choroby srdeční, stavu po infarktech srdečního svalu, vysokého krevního tlaku, ale také k léčbě degenerativních resp. zánětlivých onemocnění pohybového aparátu a neurologických chorob.

 

Společnost Lázně Dudince, a.s. má povolení provozovat přírodní léčebné lázně na základě rozhodnutí Státní lázeňské komise Ministerstva zdravotnictví ČR podle ustanovení § 41 odst.1 a § 42 písm. b) zákona č. 538/2005 Sb. o přírodních léčivých vodách, přírodních léčebných lázních, lázeňských místech a přírodních minerálních vodách.

Lázně Dudince, a.s. poskytují lázeňskou zdravotní péči jen osobám starším 18 let. Léčebné pobyty uvedené na webové stránce je možné objednat pouze pro osoby starší 18 let.

 

Čti více
Lázeňská léčba v Dudincích