Ako postupovať pri vybavovaní kúpeľov?

Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o kúpeľnú liečbu sa mierne líši v závislosti od indikačnej skupiny.

Kúpeľná liečba v skupine A

Poradíme vám, ako si takýto poukaz na kúpeľnú liečbu vybavíte aj to, či si v tejto skupine môžete vybrať konkrétne kúpele.

Kúpeľná liečba v skupine A

https://www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba/poukaz-v-skupine-A

Kúpeľná liečba v skupine B

Pozrite si, ako postupovať pri vybavovaní poukazu v tejto skupine. Aké sú doplatky za ubytovanie a stravu a čo sa nás najviac pýtate.

Kúpeľná liečba v skupine B

https://www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba/poukaz-v-skupine-B

Opýtajte sa nás

Nenašli ste na stránke informáciu, ktorú hľadáte? Kontaktujte nás emailom, radi vám odpovieme na všetky otázky.

Kontaktný formulár

Pre urýchlenie komunikácie nám do správy napíšte čo najviac informácií, prosím. O aký typ pobytu máte záujem (liečebný/relaxačný, konkrétny pobyt), koľko izieb, pre koľko osôb a na koľko nocí si ho želáte rezervovať, prípadne želaný termín.

Pre urýchlenie komunikácie nám do správy napíšte čo najviac ďalších informácií, prosím: Aká je platnosť vášho schváleného návrhu, či máte záujem o ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s prideleným spolubývajúcim alebo si prajete pobyt v 1-lôžkovej izbe, prípadne želaný termín pobytu.

Prevádzkovateľ Kúpele Dudince, a.s., so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 31642713 spracúva poskytnuté osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) v oprávnenom záujme za účelom spätnej reakcie na položenú otázku ohľadne poskytovaných služieb, poskytnutý názor, hodnotenie alebo sťažnosť. Rozsah spracúvaných údajov je meno, priezvisko, e-mail, vo výnimočných prípadoch telefónne číslo a iné osobné údaje obsiahnuté v tele správy. Ako dotknutá osoba máte právo namietať takéto spracúvanie. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.